Сторінка
1

Вимірювання сторін в полігонометричних ходах

В практиці прокладання полігонометричних ходів на різних етапах розвитку геодезії застосовувалися різні методи вимірювання ліній, основою яких було використання:

підвісних мірних приладів;

базисних жезлів;

оптичних віддалемірів;

радіовіддалемірів;

світловіддалемірів або електронних тахеометрів.

Перші чотири групи приладів відіграли в свій час важливу роль при виконанні лінійних вимірів. На сучасному етапі їх використання в полігонометрії, зокрема при створенні мереж згущення (4 класу, 1 і 2 розряду), можливе (при забезпеченні необхідної точності вимірювання ліній) [1], але недоцільне.

Геодезичне виробництво сьогодні забезпечене достатньою кількістю сучасних світловіддалемірів та електронних тахеометрів, які є основними засобами при лінійних вимірах полігонометрії.

Світловіддалеміри та електронні тахеометри — це прилади, в яких вимірювання віддалей здійснюється за допомогою світлових сигналів. Електронними тахеометрами, крім того, вимірюють горизонтальні і вертикальні кути або зенітні віддалі.

Детально світловіддалеміри, електронні тахеометри та методика вимірювання відстаней ними вивчаються в курсах “Геодезичні прилади” та “Електрооптичні та радіогеодезичні вимірювання”.

Тут ми лише коротко зупинимося на питаннях їх точності, в зв’язку з використанням їх у полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів.

Згідно з інструкцією [1], при вимірюванні сторін полігонометричних ходів 4 класу, 1 і 2 розрядів треба дотримуватися таких вимог (див. табл. 3.1):

середня квадратична помилка вимірювання довжини сторони

до 500 м — 10 мм,

від 500 до 1000 м — 20 мм,

понад 1000 м — 25 мм·S км.

Вказаної точності можна досягнути при використанні тих чи інших типів світловіддалемірів чи електронних тахеометрів.

Інструкція [1] рекомендує для вимірювання сторін використовувати сучасні світловіддалеміри типів СТ5, 2СТ10, електронні тахеометри Та3М, ТС1010 (Lejca), Elta 50.

Це не виключає можливості використання найсучасніших електронних тахеометрів, які з’явилися в останні роки на світовому ринку, зокрема SOKKIΛ та інші.

Слід відмітити також, що на виробництві сьогодні використовують також інші типи приладів, які були випущені в попередні роки різними фірмами, зокрема, світловіддалеміри: ЕОК 2000, СМ5, 2СМ2, 3СМ2, електронні тахеометри Та5, Та3 (“Агат”), ЕОТ 2000, RECOTA та інші.

Кожен з названих приладів знаходить своє використання в залежності від його далекосяжності та точності вимірів відстаней.

У більшості світловіддалемірів (ТА3М, ТС1010, Elta 50, RECOTA та інших) середня квадратична помилка вимірювання відстаней залежить від довжини ліній і виражається формулою

 

,

(3.53)

де a і b — постійні величини для даного типу світлрвіддалеміра.

У деяких світловіддалемірів (СМ5, ЕОК 2000), тахеометрів (Та5, ЕОТ 2000) ця помилка від відстані не залежить і виражається величиною

 

(3.54)

де const — постійна величина для даного типу приладу.

В табл 3.7 наведені технічні характеристики деяких типів світловіддалемірів та електронних тахеометрів, які застосовуються в геодезичному виробництві.

Таблиця 3.7

Технічні характеристики світловіддалемірів та електронних тахеометрів

Тип приладу

Країна, що випустила прилад

Далекосяжність, м

Середня квадратична помилка вимірювання відстані

Світловіддалеміри

СТ5

Росія

5000

2СТ10

Росія

10000

ЕОК 2000

НДР

2500

СМ5

СРСР

500

2СМ2

СРСР

5000

3СМ2

СРСР

5000

Електронні тахеометри

ТаЗМ

Росія

2500

ТС1010 “Leica”

Німеччина

2000

Elta 50

НДР

800

Та3 “Агат”

СРСР

5000

Та5

СРСР

2000

ЕОТ 2000

НДР

2000

RECOTA

НДР

3000

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Географія фізична, геологія, геодезія»: