Сторінка
1

Вирівнювальні обчислення в полігонометрії

Корелатний метод

Розглянемо полігонометричний хід А, 1, 2, ., n, С, в якому виміряні кути , сторони , відомі координати пунктів А і С, та вихідні дирекційні кути та (рис. 3.17).

В даному ході виникають три умовні рівняння: дирекцій них кутів та координат (абсцис та ординат).

Рис. 3.17 Окремий полігонометричний хід

3.8.1.1. Умовне рівняння дирекційних кутів

Маємо

 

,

(3.87)

де — найімовірніші значення виміряних кутів.

Підставивши в формулу (3.87) виміряні значення кутів отримаємо

 

.

(3.88)

Значення частинних похідних

 

.

(3.89)

З врахуванням (3.89) рівняння поправок для дирекцій них кутів буде

 

.

(3.90)

3.8.1.2. Координатні умовні рівняння

Запишемо рівняння зв’язку для абсцис. Маємо

 

,

(3.91)

або з врахуванням результатів вимірів

 

,

(3.92)

де

 

.

(3.93)

Зауважимо, що

 

.

(3.94)

Знайдемо частинні похідні та . Маємо

 

.

(3.95)

Таким чином, з врахуванням (3.95) умовне рівняння абсцис має вигляд

.

(3.96)

Або позначивши , в скороченому записі отримаємо

 

.

(3.97)

Для ординат рівняння зв’язку має вигляд.

 

.

(3.98)

Або з врахуванням виміряних величин

 

,

(3.99)

де

 

.

(3.100)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Географія фізична, геологія, геодезія»: