Сторінка
1

Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі"

Курсовий проект розробляється на основі навчального плану та програми в/н, для підготовки у професійно–технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників з професії комп’ютерні системи та мережі.

Зміст навчання визначається за наступними документами: кваліфікаційна характкеристика, навчальний план, программа в/н, зведено-тематичний план.

Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, в якому визначені основні вимоги до професійно-технічних знань та рівня кваліфікації.

Зміст - точне найменування професії, рівень кваліфікації, зміст і складність робіт, яку повинен виконувати робочий відповідної кваліфікації, вимоги професійно-технічних знань для підвищення кваліфікації.

Призначення - керуючий документ для кваліфікаційної комісії, керівників навчальних закладів, викладачів та майстрів в/н для організації і здійснення навчально-виховного процесу.

На основі кваліфікаційної характеристики розробляється навчальний план та програма в/н.

Навчальний план – це державний документ, який визначає зміст і загальні вимоги до навчання.

Зміст – перелік навчальних предметів і послідовність їх вивчення, кількість годин, які відводиться на вивчення кожного предмета в (тиждень, рік, на весь курс навчання), предмети, які виносяться на іспити, режим навчальних занять, та структура навчального процесу, часні консультації.

Призначення - для організації та здійснення навчально-виховного процесу (графік навчального процесу, розклад занять, педагогічне навантаження викладачів).

Програма виробничого навчання – це документ, який визначає зміст професійних знань, вмінь та навиків, способи та методи їх формування.

Зміст - етапи навчання, перелік тем з в/н, зразки навчально-виробничих робіт, об`єм робіт.

Призначення - для перспективного планування системи уроків з кожного предмету в/н.

Зведено-тематичний план – орієнтовний документ, який визначає сполучення виробничого і теоретичного навчання; послідовність вивчення кожної теми з в/н та організацію навчально-виробничої діяльності.

Зміст - номер та найменування тем з в/н та спецтехнології, кількість годин на вивчення кожної теми, час вивчення (тиждень, півріччя, курс).

Призначення - для визначення міжпредметного зв`язку.

Згідно зведено – тематичного плану тема № 25

„ Види робіт з інформаційній мережі Internet ”.

Дана тема вивчається на третьому курсі у п’ятому семестрі. Навчання проводиться в навчальних майстернях. Ця тема дуже складна, і тому на ії вивчення відводиться 28 годин, тобто за 4 уроки.

Головною навчальною метою теми №25 є закріплення знань при роботі з електронною поштою

Ознайомлення з програмами-браузерами в Internet, зв’язок з іншими службами електронної пошти, робота з ICQ.

Щоб здійснювати діяльність в галузі своєї професії, майбутній кваліфікований робітник повинен оволодіти професійними знаннями, навиками та вміннями. При навчанні в навчальних майстернях учні повинні вдосконалити і закріпити навики та вміння для того, щоб краще виконувати трудові прийоми та операції при роботі з інформаційною мережею Internet .

Розподіл матеріалу теми на підтеми та уроки

Тема №25 „Види робіт з інформаційній мережі Internet ” згідно зведено - тематичного плану вивчається двадцять вісім годин. Розподіл матеріалу теми на підтеми використовується для того, щоб учні послідовно засвоювали матеріал, від простого до складного. Майстер згідно теми, розкладає тему на уроки, а теми вивчені раніше періодично повторює і перевіряє засвоєння знань теми учнями. Під час вивчення теми, учні повинні оволодіти такими функціями: навчальна, виховна і розвиваюча.

№ п/п

Найменування уроку

Навчальна мета

Виховна мета

Розвиваюча мета

1

Програми-браузери в Internet, завантаження фійлів та програм.

Навчити учнів завантажувати файли та програми-браузери в Internet.

Виховувати в учнів почуття відповідальності, обов’язку, трудову дисципліну, добросовісність.

Розвинути в учнів знання, вміння та навики. Допомогти учням краще засвоїти новий матеріал.

2

Робота з електронною поштою в Internet, основи роботи в програмі The Bat! та Internet Mail.

Навчити учнів працювати з електронною поштою в програмі The Bat! та Internet Mail.

Виховувати в учнів любов до праці, почуття відповідальності.Виховувати дисципліну.

Розвинути в учнів пізнавальний та професійний інтерес, увагу, наполегливість в досягненні мети.

3

Використання програми Internet News. Підтримка, розсилка та відмова від них.

Навчити учнів розсилати листи, підписувати та відмовлятися від них.  

Виховувати в учнів бережне відношення до програми, делікатність, уважність, акуратність.

Формування раціональних прийомів мислення. Розвинути пізнавальну активность та самостійність, творче мислення.

4

Відправка та отримання повідомлень електронної пошти. Зв’язок з іншими службами електронної пошти. Робота з ICQ.

Навчити учнів відправляти та отримувати повідомлення.  

Виховувати культуру праці, інтерес до ICQ.

Розвиток пізнавальних інтересів, здібностей. Розвиток волі, наполегливості в досягнені мети. Розвиток уваги і памя’ті.  

Підбір начально – виробничих робіт

Щоб правильно організувати процес виробничого навчання та визначити, які форми навчальної роботи потрібно використовувати, необхідно провести підбір навчально – виробничих робіт.

Підбір навчально – виробничих робіт, які виконують учні, допомагає краще засвоїти необхідні уміння та навики відповідної професії.

Підбір НВР має велике значення для досягнення учнями необхідного рівня кваліфікації.

Навчально-виробничі роботи (НВР) розробляються самостійно майстром в/н, під керівництвом старшого майстра.

Перелік ВНР являється основним плануючим документом з в\н, розробляється на піврічя або на навчальний рік. Розробляється на засіданні методичної комісії, і затверджується заступником директора з НВР.

Під час підбору НВР необхідно дотримуватись наступних вимог:

- завдання повинні відповідати навчальній програмі;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: