Сторінка
5

Що таке навчальний проект

Коли намітилися дослідницькі групи, знайдені партнери, відібрані теми, тобто стало абсолютно очевидно, що ваші спільні з учнями наміри вести телекомунікаційні проекти знаходять реальні контури, можна звернутися до наступного організаційного питання — знайомства з партнерами, їх оточенням, інтересами і ін.

Підготовка текстів для партнерів, їх редакційна обробка проводяться безпосередньо учасниками проекту, бажано на окремому компьютері, але, зрозуміло, сумісному з комп'ютером, з якого здійснюється зв'язок.

Паралельно з роботою по відбору ідей, тематики проектів, слід почати цілеспрямовану роботу з учнями по оволодінню дослідницькими методами і технологією комп'ютерної телекомунікації.

Найдоцільнішою формою підготовки учнів буде спецсемінар, на якому ви достатньо докладно розкажете хлоп'ятам про специфіку справжнього наукового пошуку, про те, як і де можна шукати інформацію по даній темі у вашому регіоні, як її слід аналізувати.

Можливо, у вашому регіоні є якийсь науковий методичний центр, творче об'єднання, які можуть зацікавитися роботою ваших учнів, підказати їм цікаві речі, можливо, навіть дати конкретне завдання в рамках вибраної теми, разом подумати, як з користю для справи реалізувати одержані результати, якщо йдеться про науковий пошук і творчу роботу.

Треба обов'язково показати учням які існують способи обробки результатів, зокрема сучасними засобами нових інформаційних технологій.

Слід мати на увазі, що телекомунікаційні проекти, крім іншого, мають на меті залучити учнів до сучасних технологій, що широко використовуються в цивілізованому суспільстві як у сфері науки, виробництва, так і в побуті, в творчій діяльності. Хлоп'ята повинні навчитися користуватися багатоманітними можливостями комп'ютерної техніки для підготовки тексту, обробки даних, обчислень, побудови графіків, зберігання інформації, звернення до баз даних.

На цих же семінарах слід також цілеспрямовано вести навчання учнів навикам комунікації. До цієї роботи можна привертати фахівців з інших предметів, перш за все словесників, які професіонально володіють багатьма прийомами розвитку мови, комунікації як усної, так і письмової (причому, ця робота може вестися в рамках уроків, не обов'язково на семінарах). Важливо не забувати про правила хорошого тону, про що буде доречно систематично нагадувати хлоп'ятам, моделюючи різні дискусії, бесіди, диспути і ін.

В ході роботи над проектами може виникнути необхідність не тільки в звичному обміні ідеями, думками, гадками з того або іншого приводу, але і необхідність в швидкому пошуку рішення якоїсь проблеми, пошуку ідей. В цьому випадку добре зарекомендував себе такий метод як "мозкова атака".

"Мозкова атака"

Метод "мозкової атаки" дуже популярний у користувачів мережі, оскільки дозволяє швидко ухвалити рішення з якого-небудь актуального для всіх питання або швидко розв'язати проблему.

Здійснюється даний метод таким чином. За допомогою телекомунікаційного зв'язку партнери кожної групи передають лідеру свої ідеї.

Ці ідеї фіксуються на комп'ютерах партнерів, запам'ятовуються і, після закінчення зв'язку, роздруковуються на принтері в потрібній кількості екземплярів для подальшого обговорення в групах. Під час сеансу висловлені ідеї не обговорюються, а просто фіксуються.

Після закінчення "мозкової атаки" учасники групи під керівництвом свого лідера збираються і обговорюють висунуті ідеї, відбираючи з їх числа найраціональніші з погляду більшості учасників. Якщо при цьому присутній автор ідеї, він має нагоду пояснити свою думку. Ось коли стануть в нагоді комунікаційні навики всім учасникам проекту, в першу чергу, лідеру.

Дуже велике значення мають в таких дискусіях особисті якості лідера, який повинен дотримуватися тактики "доброзичливого спостерігача". Так, якщо, на ваш погляд, хлоп'ята ухвалюють не ті рішення, вам не слід їх "виправляти". Може ще виявитися, що мають рацію кінець кінцем вони. Тому дайте їм повну свободу помилятися і самим знаходити і виправляти свої помилки. Відібрані ідеї з обгрунтуванням групи готують у вигляді відредагованого тексту на комп'ютері і потім пересилають по електронній пошті партнерам. Те ж роблять і партнери. В ході подальших обговорень партнери приходять до консенсусу і домовляються про спільне рішення.

Приступаючи до листування по електронній пошті з іншими школами, не забудьте про десять золотих правил спілкування шкіл в телекомунікаційних проектах, які допоможуть вам і вашим учням уникнути багатьох проблем.

Десять золотих правил

Відповідайте на лист, що прийшов вам, зразу ж після його отримання.

Коли ви відправляєте підтвердження про отримання листа, не забудьте повідомити в ньому про те, коли ви збираєтеся відправити свою відповідь.

Після вітального листа пошліть школі-партнеру список учасників проекту з вашої сторони, щоб надалі можна було б налагодити особисте листування між учнями.

Постарайтеся зробити так, щоб у кожного учня був свій партнер по листуванню з іншої школи. Якщо кількість учнів в класах сильно відрізняється, об'єднайте їх в невеликі групи по 2-3 люди.

Дайте учням можливість обмінятися інформацією про себе, своєї сім'ї, про те, хто їх оточує, де вони живуть. Проте стежте за тим, щоб листування не перетворилося на безцільне базікання в мережі. Після обміну вітаннями бажано, щоб учні обмінялися своїми фотографіями.

Добре, якщо вчителі теж обміняються персональними вітаннями і дізнаються більше один про одного, про свої плани і роботу.

Відповідальним координаторам проекту варто обмінятися своїми домашніми адресами і телефонами на той випадок, якщо виникнуть проблеми із зв'язком.

Поклопочіться про наочність! У школі повинен бути спеціальний стенд, на якому буде розміщена вся інформація за телекомунікаційним проектом, з якою зможуть у будь-який час познайомитися вчителі і учні школи.

Якщо ви підготували запитальник або вікторину, не посилайте своїм партнерам дуже багато питань за один раз. Інакше відповіді на ці питання будуть односкладові і нецікаві для вас.

Не пускайте роботу за телекомунікаційними проектами на самоплив, розбивайте роботу на окремі етапи і завжди підводьте підсумки цієї роботи.

Приклади описів телекомунікаційних проектів

Проект "Сонце — джерело життя на Землі"

Мета проекту — створити шкільну базу даних "Все про Сонце", що включає літературну, наукову, технічну інформацію про Сонце як джерело духовної, етичної і фізичної енергії на планеті. До літературної частини можуть увійти окремі уривки з творів художньої літератури і власні твори школярів, присвячені Сонцю.

До наукової частини може увійти фантастика і наукова інформація у формі розповіді, есе, реферату, окремої статті.

У технічній частині дається опис діючих пристроїв, приладів, систем, що працюють від сонячної енергії, або розробляються проекти можливих пристроїв для використовування енергії світила. Можливі проекти пристроїв, що захищають від сонячної дії.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: