Сторінка
3

Що таке навчальний проект

Телекомунікаційні проекти

Особливе місце в освітній діяльності школи займають телекомунікаційні регіональні і міжнародні проекти.

З'явившись на початку восьмидесятих років, телекомунікаційні мережі спочатку використовувалися у сфері науки і освіти лише як зручний і оперативний вид зв'язку, оскільки вся мережна робота тоді полягала в обміні листами між учнями. Проте, як показала міжнародна практика і численні експерименти, на відміну від простого листування, спеціально організована цілеспрямована спільна робота учнів в мережі може дати вищий педагогічний результат. Найефективнішою виявилася організація сумісних проектів на основі співпраці учнів різних шкіл, міст і країн. Основною формою організації учбової діяльності учнів в мережі став учбовий телекомунікаційний проект.

Під учбовим телекомунікаційним проектом ми розуміємо спільну учбово-пізнавальну, дослідницьку, творчу або ігрову діяльність учнів - партнерів, що організована на основі комп'ютерної телекомунікації, і має загальну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, направлену на досягнення сумісного результату діяльності.

Рішення проблеми, закладеної в будь-якому проекті, завжди вимагає залучення інтегрованого знання. Але в телекомунікаційному проекті, особливо міжнародному, потрібна, як правило, глибша інтеграція знань, що припускає не тільки знання власне предмету досліджуваної проблеми, але і знання особливостей національної культури партнера, особливостей його світовідчування. Це завжди діалог культур.

Міжнародні проекти, які проводяться на англійській мові, доцільно включати, якщо дозволяє програма, в структуру змісту навчання для даного класу і співвідносити його з тією або іншою темою усної мови і читання. Таким чином, вибрана тема для телекомунікаційного проекту органічно вписуватиметься в систему навчання, включаючи весь програмний мовний матеріал. Якщо міжнародний проект передбачається по інших предметах шкільної програми, який також повинен виконуватися на англійській мові, але який не відповідає програмному матеріалу по англійській мові, то такий проект виконується під час позакласної роботи, як правило, не всією групою, а окремими учнями.

Проблематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх виконання абсолютно природно вимагало залучення властивостей комп'ютерної телекомунікації. Іншими словами, далеко не будь-які проекти, якими б цікавими і практично значимими вони не здавалися, можуть відповідати характеру телекомунікаційних проектів. Як визначити, які проекти можуть бути найефективніше виконані із залученням телекомунікацій?

Телекомунікаційні проекти виправдані педагогічно в тих випадках, коли в ході їх виконання:

передбачаються множинні, систематичні, разові або тривалі спостереження за тими або іншими природними, фізичними, соціальними, ін. явищами, які потребують збору даних в різних регіонах для вирішення поставленої проблеми;

передбачається порівняльне вивчення, дослідження тих або інших явищ, фактів, подій, що відбулися або відбуваються в різних місцевостях для виявлення певної тенденції або ухвалення рішення, розробки пропозицій, і ін.;

передбачається порівняльне вивчення ефективності використовування одного і того ж або різних (альтернативних) способів рішення однієї проблеми, однієї задачі для виявлення найефективнішого, найприйнятнішого для будь-яких ситуацій рішення, тобто для отримання даних про ефективність пропонованого способу рішення проблеми;

пропонується сумісна творча розробка якоїсь ідеї: чисто практичною (наприклад, виведення нового сорту рослини в різних кліматичних зонах, спостереження за погодними явищами, ін.), або творчою (створення журналу, газети, п'єси, книги, музичного твору, пропозицій по вдосконаленню учбового курсу, спортивних, культурних сумісних заходів, народних свят і т.д. і т.п.);

передбачається провести захоплюючі пригодницькі сумісні комп'ютерні ігри, змагання.

Параметри зовнішньої оцінки проекту:

значущість і актуальність висунутих проблем, адекватність їх тематиці, що вивчається; коректність використовуваних методів дослідження і обробки одержуваних результатів; активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей; колективний характер ухвалених рішень (при груповому проекті);

характер спілкування і взаємодопомоги, взаємодоповнюваності учасників проекту;

необхідна і достатня глибина проникнення в проблему;

залучення знань з інших областей;

доказність прийманих рішень, уміння аргументувати свої заключення, висновки;

естетика оформлення результатів проведеного проекту;

уміння відповідати на питання опонентів, лаконічність і аргументованість відповідей кожного члена групи.

Організація і проведення телекомунікаційних проектів у школі

Для успішного переходу до реалізації учбових телекомунікаційних проектів необхідно передбачити вільний доступ учасників проектів до комп'ютера в телекомунікаційному центрі. Це дасть можливість кожному з учасників відправити своє послання по мережі в будь-який слушний для нього час. Практика показує, що своєчасність відповідей партнерам — одна з складових успіху. У тих випадках, коли відповідь затягується в часі без відповідного попередження, хлоп'ята втрачають інтерес до проекту. Разом з тим, учасники проекту повинні мати нагоду спокійно обговорити і підготувати матеріали, щоб не псувати враження партнерів сирими, непродуманими відповідями. Тому доцільно скласти чіткий графік доступу до комп'ютера в телекомунікаційному центрі для різних груп, якщо в школі декілька груп беруть участь в телепроектах. Точно також по графіку повинна здійснюватися робота в рамках телеконференцій, а при необхідності і прямий зв'язок з партнерами для обговорення якихось питань.

Слід мати на увазі, що телекомунікаційний зв'язок у принципі може і повинен використовуватися не тільки в учбових цілях, але і в адміністративних і просто в інформаційних як достатньо оперативний, надійний і дешевий. Саме тому також необхідний чіткий графік доступу до комп'ютера для всіх зацікавлених сторін.

Якщо в школі передбачається вести роботу з телекомунікаціями по двох напрямах відразу — проектному і інформаційному, — необхідно скласти спеціальний план розвитку телекомунікацій. У цьому плані слід врахувати інтереси всіх охочих використовувати телекомунікаційні канали зв'язку. Крім окремих вчителів і їх учнів це може бути адміністрація, бібліотека з своїми інтересами. Звичайно, охопити відразу всю школу і всіх вчителів не представляється можливим, якщо врахувати, що технічних ресурсів на перших порах буде явно недостатньо (це, як правило, один комп'ютер і модем на всю школу).

Робота над будь-яким телекомунікаційним проектом включає певні етапи виконання проекту, які потрібно врахувати і чітко спланувати для досягнення максимальної ефективності проектної роботи.

Етапи виконання проекту

Організаційний: включає уявлення і пошук партнерів. Як правило, займає від одного до декількох тижнів.

Вибір і обговорення головної ідеї майбутнього проекту: включає визначення цілей і задач (навіщо я затіваю цей проект, що мої учні дізнаються і чому навчаться після закінчення роботи над цим проектом); обговорення стратегії досягнення поставлених цілей і уточнення відповідних для цього тем проектів (тобто які теми майбутніх проектів допоможуть моїм учням взнати те-то і навчитися тому-то і який загальний план роботи над конкретним проектом, що забезпечує досягнення поставленої мною задачі). Цей етап проводиться вчительськими парами, що відбулися, за участю координаторів з обох боків (якщо проект міжнародний).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: