Сторінка
1

Мовний етикет на уроках з розділу "Мова і мовлення"

Людина - це суспільне єство, що не може жити поза громадою. Саме тому, однією з найважливіших потреб людини - є потреба в спілкуванні. Тому потрібно знати правила і норми культурного спілкування, бо тільки культурна людина може стати повноцінним членом суспільства. Питання мовного етикету не нове. Мовний етикет сформувався дуже давно. З появою мовлення людина почала виражати свої думки за допомогою мови, а значить почав формуватися мовний етикет.

Так, наше мовлення - дзеркало нашого розуму і душі. В ньому відображається мовна культура кожного з нас.

Найбільший скарб, що у нас це наша мова, наше слово. Неправильне використання слова може стати манерою у людині, правильне і доцільне використання слів показує культурний рівень людини.

Мова - це засіб спілкування, накопичення та передачі набутих людством знань, і найважливіший інструмент навчання. За допомогою мови людина може виразити свої думки, почуття, передати важливу інформацію та ін.

Мовний етикет - це правила і норми культурного спілкування.

Культура мови - це вміння доцільно висловлювати свої думки, переживання, дотримуючись мовного етикету.

Мовна культура і мовний етикет є головними ознаками ввічливої людини. Сьогодні неможливо уявити ввічливу людину, яка не користувалася мовним етикетом.

Такі слова, як спасибі, дякую, доброго дня, до побачення, вибачте та інші надійно закріпилися у нашому мовленні, бо, насправді, культурна людина використовує у спілкуванні їх постійно. Саме тому, мовний етикет є невід’ємною частиною мовної культури.

Привчання до мовного етикету відбувається з раннього дитинства і продовжується у дорослому житті.

У школі при вивченні розділу «Мова і мовлення» дитина вправляється у доцільному вживанні мовного етикету, розуміє що культура мовлення є осново. Загальної культури людини.

Бо чим вищий рівень мовної культури людини, тим більше її творчий потенціал, професійний рівень.

Низький рівень мовної культури свідчить про невміння висловити власну думку, нерозуміння чужих думок.

Метою роботи є вивчення мовного етикету у розділі «Мова і мовознавство».

Об’єктом дослідження є використання мовного етикету молодшими школярами.

Предметом - вивчення мовного етикету у розділі «Мова і мовлення».

Гіпотеза дослідження: ефективність вивчення мовного етикету молодшими школярами у розділі «Мова і мовлення».

Для досягнення мети роботи необхідно розв’язати наступні завдання:

Опрацювати літературу з даної теми;

Виокремити основні норми та правила культурного мовлення;

Проаналізувати використання мовного етикету молодшими школярами;

Проаналізувати вивчення мовного етикету у розділі «Мова і мовлення».

Дослідження мало теоретичний характер і проводилось у два етапи.

На першому етапі: визначено область і проблему дослідження, проаналізовано методичну літературу, сформульовано гіпотезу курсового дослідження.

На другому етапі: розв’язувалися завдання курсового дослідження, оформлялися результати дослідження.

Поняття про мовний етикет

Мовний етикет - прийнята в цій культурі сукупність вимог до форми, змісту, порядку, характеру і ситуативної доречності висловлювань. До мовного етикету, зокрема, відносяться слова і вирази, що вживаються людьми для прощання, прохання, вибачення, прийняті в різних ситуаціях форми поводження, інтонаційні особливості, що характеризують ввічливу мова та ін. Вивчення мовного етикету пов’язано з лінгвістикою, теорією та історією культури, етнографією, країнознавством, психологією та інших гуманітарними дисциплінами.

До сфери мовного етикету відносяться, зокрема, прийняті в цій культурі способи вираження співчуття, скарги, провини, горя та ін. Так, наприклад, в одних культурах прийнято скаржитися на труднощі та проблеми, в інших - не прийнято. В одних культурах розповідь про свої успіхи є допустимим, в інших ін.

Мовний етикет у вузькому сенсі слова може бути охарактеризований як система мовних засобів, у яких проявляються етикетні відносини.

Елементи цієї системи можуть реалізовуватися на різних мовних рівнях:

На рівні лексики та фразеології: спеціальні слова і вирази

На граматичному рівні: використання для ввічливого звернення множини; використання питальних речень замість наказових.

На стилістичному рівні: вимога грамотної, культурної мови; відмова від вживання слів, прямо називають непристойні та шокуючі об'єкти і явища, використання замість цих слів інші.

На інтонаційному рівні: використання ввічливій.

На рівні орфоепії: використання Здравствуйте замість добрий день, Будь-ласка замість Пожалуйста та ін.

На організаційно-комунікативному рівні: заборона перебивати співрозмовника, втручатися в чужій розмову та ін.

Специфіка мовного етикету в тому, що він характеризує як повсякденне мовну практику, так і мовну норму.

Етикет функціонує в суспільстві як сукупність двох форм поведінки: мовленевої і немовленевої.

Мовленевий етикет - це сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в процесі мовлення. Термін етикет походить ві французького слова etiguette, що означає ярлик, етикетка.

Головне призначення етикету у тому числі і мовленевого, - встановлення сприятливого контакту між людьми, регулювання їх взаємин на основі принципу ввічливості. Адже мета спілкування - вплив однієї людини на іншу, регуляція поведінки об’єкта спілкування суб’єктом.

Функціональна типологія одиниць мовленевого етикету:

етикетні одиниці, якими виражаються вітання;

форми із значеннями прощання;

вислови вибачення;

мовленеві одиниці, що супроводжують прохання;

форми подяки;

конструкції побажальної модальності;

форми привітання з певної нагоди;

типові фрази ритуалу знайомства;

звертання;

згода, підтвердження;

заперечення;

співчуття;

пропозиція, порада.

Поради при звертанні:

вітаючись, добирайте ту вітальну форму, яка підходить до даної ситуації;

вітаючись, привітно посміхайтесь. Дивіться людині у вічі;

вітаючись, не тримайте руки в кишенях;

якщо ви молодше, вітайтесь першим;

якщо ви кудись зайшли, вітайтесь першим;

жінку має вітати чоловік;

підлеглий має привітати свого керівника;

незалежно від віку, статі, посади тощо першим вітається той, хто заходить до кімнати;

ідучи в гості, незабудьте, спершу привітати господиню, потім господаря, потім гостей.

Відбір етикетних одиниць залежить від таких факторів:

соціальна роль;

вік;

місце проживання;

стать;

культурно-освітній рівень адресата й адресанта, соціальна дистанція між ними;

характер ситуації спілкування;

специфіка взаємин між співбесідниками;

особистісні характеристики мовця.

Використання правил мовного етикету великою мірою залежить від конкретної ситуації спілкування, місця и обставин розмови, цільової настанови.

Залежно від цього йдеться про п’ять тональностей спілкування:

високу;

нейтральну;

звичайну;

фамільярну;

вульгарну.

Поради, щодо мовного етикету:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: