Сторінка
8

Емпіричне дослідження морального розвитку молодших школярів

Рівні сприйняття

Високий рівень: Виходячи з вчинків тварин уміє виводити мораль казки і може пояснити це іншим, може вільно висловлювати сенс казки, аргументує свою думку. Середній рівень: Виходячи з вчинків тварин уміє виводити мораль казки, але не уміє пояснити це іншим, не може вільно висловлювати сенс казки і аргументувати свою думку. Низький рівень: Може переказати зміст казки, але не уміє виводити мораль і визначити сенс казки. Робота проводиться в три серії.

Перша серія проводиться у формі індивідуальної бесіди, якою завдання дитини полягає в самостійному виявленні моралі казки про тварин. Вчиться пропонується прочитати російську народну казку тварин. Потім задається питання: Що ти зрозумів з цієї казки? Відповіді учнів оцінюються по 5-балльной системі: 5 балів - відразу уловлює мораль казки; 4-3 бали - намагається визначити мораль; 2-1 бал - робить короткий переказ; 0 балів - не може відповісти.

Друга серія проводиться у вигляді тесту відкритого типу. За змістом даної казки пропонується відповісти на питання: Якими словами можна охарактеризувати вчинки героїв казки? Напиши. Підрахунок результату тесту проводиться по 5-балльной системі. Кожному перерахованому слову додається 1 бал.

У третій серії використовується робота з карткою. Завдання дитини вибрати картку із словами, які відповідає особовим якостям героїв казки: наприклад, хитрість, хоробрість, доброта, чуйність, справедливість. Підсумок підводиться по кількості вибраних карток, по 5-балльной системі.

Таку методику можна використовувати при роботі з будь-яким матеріалом (чарівні, побутові казки, розповіді, сюжети з життя.). Таким чином, користуючись представленими матеріалами, вчителі зможуть грамотно визначити місце, час і мету проведення роботи, а значить, значно поліпшити і підвищити рівень морального розвитку молодших школярів.

Учбова діяльність значуща на всіх вікових етапах, але особливо в молодшому шкільному віці, оскільки в даному шкільному віці починає формуватися учбова діяльність, а від рівня сформованості залежить успіх всього навчання не тільки в початковій ланці, але і в старших класах, оскільки учбова діяльність є такою, що веде, в процесі якого формуються основні новоутворення, психічний розвиток дитини йде інтенсивно.

Для виявлення стану рівня моральної сформованості можна використовувати діагностичні опити учнів.

Завдання пропонуються в двох класах. Один є контрольним, інший експериментальним. Дітям пропонуються питання морального характеру. Мета полягала у виявленні рівня морального виховання. Як початковий матеріал, на якому вивчається моральний досвід молодших школярів, вибираються такі моральні норми, як «відповідальність» і «доброзичливість», які дуже актуальні на сучасному етапі життя суспільства. Аналіз теоретичної літератури дозволив виділити основні змістовні характеристики цих норм. При визначенні відповідальності указувалося на добровільне ухвалення зобов'язань, при появі об'єктивної необхідності, строге дотримання прийнятих зобов'язань з урахуванням реальних умов, готовність відзвітувати за поточні і перспективні результати своєї діяльності, співвідношення своїх умов і їх можливих наслідків з інтересами інших людей.

Моральна норма «доброзичливість» характеризувалася в більшій мірі взаєминами між людьми. Доброзичливість визначається нашими пізнаннями, як прагнення бачити в іншому позитивні якості, віра в можливість зміни людини до кращого і в його здібності, готовність прийти на допомогу.

Завдання дослідження визначають вибір методик. Моральний досвід представляє перед собою єдність інтелектуального і емоційного компонентів. Інтелектуальний компонент розглядається як знання школярем моральних принципів і норм, виражених в естетичних поняттях і абстрактно, – логічних побудовах. Моральні знання і відносини виявляються в реальній поведінці школярів. Методики мають спрямованість на вивчення знань, відносин і способів поведінки.

При дослідженні морального досвіду молодших школярів використовуються ряд методик: бесіда по сюжетній розповіді, метод незавершених розповідей.

Бесіда. При використанні бесіди по сюжетній розповіді, випробовуваній пропонують прослуховувати розповідь, що містить етичну проблему. Герої розповіді потрапляли в ситуацію морального вибору. Після прослуховування розповіді школярам задаються питання, які складаються так, щоб у відповідях і висловах випробовуваних виявляються відносини, знання про способи поведінки.

Незавершена розповідь. При використанні методу незавершених розповідей, учням зачитується розповідь, в якій героєві необхідно діяти, або порушуючи етичну норму, або відповідно до неї. Кожного випробовуваного просять уявити, що дійовою особою є він сам. Учень повинен закінчити розповідь, пропонуючи свої способи поведінки і обґрунтовувати їх.

При визначенні особливостей морального досвіду молодших школярів використаються наступні критерії: ступінь відповідності етичній нормі знань, відносин і способів поведінки учнів; узагальненість знань; їх глибина і широта; ступінь стійкості.

Для оцінки моральних знань випробовуваних виділяються такі прояви, як розуміння ними зміст моральних норм, знання способів поведінки, знання переживань, що виникають у людини у разі дотримання або недотримання моральної норми.

Про моральне відношення дізнаються по оцінних думках школярів про вчинки іншої людини, про свої вчинки, а також по особливостях виконання моральної діяльності і їх мотивах.

На першому етапі дослідження пропонуються завдання відповісти на питання: Скажи, як ти думаєш, що таке відповідальність? Як завжди поводиться відповідальна людина? Як завжди поводиться безвідповідальна людина? Скажи, як ти думаєш, що таке доброзичливість? Як завжди поводиться доброзичлива людина? Як завжди поводиться недоброзичлива людина?

На другому етапі дослідження пропонуються такі ситуації, в яких учні повинні були б допомогти товаришеві:

- «Якби ти гуляв у дворі разом з іншими і хто–небудь з хлоп'ят впав біля тебе і дуже сильно забив ногу. Що б ти зробив?»

- «Діти грали в групі, деякі малювали, розглядали картинки в книзі. Таня сиділа одна, дуже сумна. Що б ти зробив?»

«Якби ти будував щось з дощечок і поряд Вітя теж будував. І йому не вистачало кубиків. Що б ти зробив?»

При відповіді, що дав би свій, задавалося додаткове питання: «А якби тобі теж потрібні були ці дощечки, тобі б теж не вистачило?»

- «Вашому товаришеві на уроці важко вирішити завдання і він просить вас допомогти йому. Ваші дії?»

Урок малювання. «Розфарбуйте рукавички (даються заготовки – рукавички, з розрахунку одна пара на двоє дітей і кольорові олівці, кожного кольору по два. Дається інструкція: «Зараз ми розфарбовуватимемо рукавички, Ви сидите удвох, щоб рукавички вийшли красивими і однаковими, адже це одна пара, ви винні домовиться між собою, як розфарбовуватимете, який малюнок малювати, щоб він сподобався обом».

Діагностика сформованості морального виховання.

Діагностика включає 3 пункти:

1. Метод ранжирування.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: