Сторінка
2

Навчання іноземним мовам

4. Стадія формальних операцій (від 12 років і більше).

Система оборотних операцій, стаючи більш координованою, вступає в наступну стадію розвитку, формальних операцій, яка починається у віці 11-12 років. Розвинуте раніше вміння класифікувати об'єкти переростає у здатність до комбінаторного мислення: аналізуючи фізичну дію, дитина здатна врахувати всі можливі аспекти і змінювати їх по одному, як кваліфікований експериментатор, у пошуках логічно обгрунтованої відповіді. Здатність варіювати - в розумовому плані і гіпотетично - аспектами ситуації в строго встановленому порядку означає, що дитина може придумувати об'єкти і ситуації, що не існують в дійсності. Так можливість бере верх над дійсністю, а з формою маніпулюють і її розглядають у відриві від змісту, тобто не так, як це робить дитина, яка перебуває на стадії конкретних операцій.

В межах кожної стадії і підстадії Піаже нерідко розрізняв три рівні:

· невдача,

· частковий успіх,

· успіх.

На його думку, послідовність проходження цих стадій у всіх дітей одна і та ж. Дитина не може пропустити одну зі стадій, так як кожна попередня стадія готує наступну. Але терміни проходження стадій можуть бути різними. Більш розвинені в інтелектуальному плані діти можуть переходити на наступну стадію на один два роки раніше.

Між стадіями існує спадкоємність, яка полягає в тому, що більш пізні стадії інтегрують досягнення попередніх стадій, а не скасовують їх. Розвиток інтелекту йде від зовнішнього маніпулювання з об'єктами до аналізу проблемної ситуації у внутрішньому плані, а також від взаємодії з конкретними предметами до оперування абстрактними поняттями.

Заслуга Ж. Піаже полягає в тому, що він показав, що розвиток інтелекту йде по шляху формування все більш складних розумових операцій, які закріплюються і стають надійним інструментом адаптації до середовища протягом усього життя людини.

Дослідження Ж. Піаже склали цілу епоху в розвитку вченнь про мову і мислення дитини, про його логіку і світогляд. Вони відзначені історичним значенням», - писав Л.С. Виготський вже про перші роботи Піаже. Найсуттєвіше полягає в тому, що Піаже відмовився від позиції, що дитина «дурніша» дорослого і мислення дитини в порівнянні з інтелектом дорослої людини має кількісні «вади», і вперше поставив завдання дослідити якісну своєрідність дитячого мислення.

Молодий Піаже, працюючи в лабораторії Т. Симона, приділяв найбільшу увагу мовлення дітей-дошкільнят, особливо його зацікавили повторювані помилки у відповідях на тестові запитання. В умовах дитячого саду було проведено дослідження, в якому спостерігачі систематично фіксували всі висловлювання та супутні дії дітей під час вільної діяльності (малювання, ліплення або ігри). Аналіз Піаже показав, що дитячі висловлювання можна розділити на дві групи:

1. Соціалізована мова - характеризується зацікавленістю у відповідному реагуванні партнера по спілкуванню, її функція - вплив на співрозмовника. Категорії соціалізованої мови - інформація, критика, наказ, прохання, загроза, питання, відповідь.

2. Егоцентрична мова. За формою ці висловлювання можуть бути різні: повторення (ехолалія), монолог, колективний монолог, проте спільне в тому, що дитина повідомляє те, про що вона думає в даний момент, не цікавлячись тим, чи слухають її, яка точка зору «співрозмовника». Функція езопової мови швидше експресивна - «задоволення розмовляти», супровід і ритмізація дій.

Провівши вимірювання частки езопової мови у вільному мовленні дитини, Піаже встановив, що коефіцієнт езопової мови максимальний в ранньому віці - 75%, поступово знижуючись до шести-семирічного віку. Суперечка, що представляє собою не просто зіткнення тверджень, а обмін точками зору, що супроводжується зацікавленістю сторін у взаємному розумінні та роз'ясненнями, виникає лише до 7-8 років.

У факті езопової мови Піаже побачив найважливіший доказ якісної своєрідності дитячої думки. Метод спостереження та інтелектуальне тестування, на думку Піаже, не здатні розкрити специфіку дитячої думки. Тестові обстеження фіксували лише кінцеві результати виконання завдання, а Піаже прагнув, проникнути у внутрішню структуру мислення дошкільнят.

Піаже розробив новий метод - клінічний (або метод клінічної бесіди). Метод клінічної бесіди Піаже - це вільна бесіда з дитиною без обмеження фіксованими стандартними питаннями. Зміст спілкування експериментатора і дитини стосувалися природних явищ, снів, моральних норм тощо. Питання були такі, які самі діти часто задають дорослим у повсякденному житті: «Звідки на небі сонце? Чому сонце не падає? Як воно тримається? Чому світить сонце? »,« Чому дме вітер? Як виходить вітер? »,« Як люди бачать сни? ».

Суть клінічного методу полягає в тому, що фактично в усіх дослідженнях Піаже дитина вивчається індивідуально, він маніпулює з якими-небудь предметами або пристроями, а його розпитують у вільній манері клінічної про те, що він робив, причому питання формулюються в доступній для нього формі. Те, що дитина говорить, або те, що на її думку, було зроблено, - важливо, але велике значення надається і реальних дій дитини, тому, як вона підходить до завдання, які допускає помилки і т. д. У типових випадках дитину просять поміркувати про звичайне дитинство з нової точки зору, або подумати про новий підхід до виконання такого звичайного дитячого завдання, як розташувати палички в порядку зростання їх довжини тощо.

Задачі або проблеми, які пропонується вирішити дитині, звичайно підібрані таким чином, щоб стало зрозуміло її логічне мислення, що стосується деяких істотних з епістемологічної точки зору питань: природи причинності, (логічного) необхідності, імплікації, часу або простору тощо.

Крім великого внеску в психологію, клінічний метод здійснив значне зрушення в методиці. Метод Піаже є важливим етапом в розвитку методології. Слідуючи за теорією Ж.Ж. Руссо, вчений розробив свій власний метод навчання іноземної мови. Згідно цього методу дорослі не втручались в навчальний процес дітей, а ті, в свою чергу, могли робити все, що їм бажалось. Роль вчителя полягала лише в тому щоб корегувати дії учнів у разі необхідності. Такі експериментальні навчання проводились над учнями від 7-9 років і фіксували розвиток їх логіки і мислення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: