Сторінка
9

Особливості проведення сучасного уроку історії

4) піддати аналізу основні типи уроків історії в сполученні з його структурою. Залежно від типу уроку відповідною є і його структура. Наприклад, урок вивчення нового матеріалу, має більше послідовну структуру. Повторювально-узагальнюючий урок - має розрізнену, що ставиться як до контрольного, так і до комбінованого уроку.

5) розглянути існуючі технології навчання. У ході проробленої роботи, вдалося також з'ясувати, що в педагогічній науці існує безліч методів і технологій навчання історії. Такі, наприклад, як модульна технологія, методи проектів і т.д. Але необхідно відзначити, що ще не знайдено універсальну методику або технологію яка дозволяла б повною мірою позбутися від тих недоліків, які присутні в сучасних методах і технологіях.

У першому розділі даної роботи розглянутий сучасний урок історії як навчальне заняття, тут викладене основні типи й види сучасного уроку історії, також тут розглянуті в загальному виді основні технологія навчання історії.

У другому розділі розглянуте практичне застосування основних типів і видів.

У роботі зроблені наступні висновки:

1. Урок вимагає постійного вдосконалювання й модернізації. Тільки творчий підхід до уроку з урахуванням нових досягнень в області педагогіки, психології й передового досвіду забезпечить високий рівень викладання. Тому дати якісний урок - це справа непроста навіть для досвідченого вчителя.

2. Урок історії є частиною змісту історичної й суспільствознавчої освіти.

3. Якісний урок характеризується спільно-активною роботою й тісною творчою взаємодією вчителі й учнів, на основі чого може бути досягнута триєдина мета: навчити, виховати, розвити.

4.Зміст уроку повинен відповідати сучасним вимогам історичної й психолого-педагогічної науки. Урок історії варто побудувати логічно чітко і ясно, а виклад матеріалу повинне бути образно-емоційним, відрізнятися переконливістю узагальнень і висновків. Кожен етап уроку планується з обов'язковою вказівкою його часу. Урок будь-якого типу характеризується варіативністю методики його проведення.

5. Кожен урок має свою структуру. Традиційно переважає в навчанні комбінований урок, особливо в середніх класах.

Різноманіття форм із умов розвитку уроку - одне з умов розвитку в учнів інтересу до історії як до предмета, підвищення якості навчання.

Таким чином, ціль роботи досягнута й завдання, поставлені в роботі вирішені.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: