Сторінка
2

Засоби механізації складальних операцій

2. Складальні стенди й установки призначені зазвичай для великих виробів, мають, як правило, нерухому підставу з розміщеними на неї настановними і затискними елементами й обладнаються спеціальними пересувними або переносними пристроями (порталами, катучими балками і т.ін.). Надалі, для стислості, складальні кондуктори, стенди й установки будемо називати складальними пристроями.

3. Універсально-збірні пристосування - УСП являють собою систему складальних пристосувань, призначених для широкої номенклатури виробів. Система УСП містить у собі підставу - плиту з Т-образними пазами і настановні і затискні елементи, що закріплюються на плиті в різних компонуваннях у залежності від форми виробу, що збирається.

4. Переносні складальні пристосування (стяжки, струбцини, розпірки і т.ін.) це зазвичай універсальні пристосування, застосовувані для складання різноманітних виробів у різних типах виробництва. У основному вони використовуються в індивідуальному виробництві на монтажі й у будівництві. У цих випадках переносні пристосування застосовуються здебільшого самостійно, без якогось іншого зварювального устаткування. У серійному виробництві переносні пристосування знаходять застосування в основному для великих виробів і разом із пересувним і стаціонарним устаткуванням, будучи доповненням до складальних стендів і кондукторів.

Рис 6. Види складального обладнання.

а – механізований кондуктор;

б – механізований стенд із пересувним порталом;

в – ручне універсально-складальне пристосування;

г – ручна струбцина.

На рис. 6. як приклад зображені різні види устаткування для складання того самого виробу (коробчатої балки з двох швелерів)

На рис 7. зображений кріпильний пристрій, що складається зі зварного корпуса 7 із трьома направляючими пазами, трьох рейок 4 із переставними кулачками 5, двох конічних передач 2 і 3, остання з яких має три відомих шестерні, зв'язані ходовими гвинтами 6 із рейками 4. Пристрій закріплюють на планшайбі обертача, потім кулачки встановлюють на рейках по діаметру виробу і трохи відводять назад. Після установки виробу обертанням ручки 1 рейки з кулачками синхронно зрушують до центру, центруючи і закріплюючи виріб. Кулачки можуть закріплювати виріб, як зовні, так і зсередини.

Рис 7. Спеціалізований патрон для універсального обертача М-1.

а – загальний вигляд;

б – кінематична схема.

Пристрій призначений для закріплення виробів діаметром до 1000 мм на універсальному обертачі М-1. Є аналогічні пристрої, установлювані безпосередньо на шпиндель маніпулятора (замість планшайби). Для кріплення виробів не тільки круглої, але і будь-якої форми використовуються переставні кулачки.

Для притиску крайок листів, що зварюються, найбільше поширення одержали механічні затискні пристрої.

На рис. 8. подана спрощена конструкція клавішного затискного пристрою, в якому функцію силових елементіввиконують пневматичні камери, що виконані у вигляді довгих прогумованих шлангів, покладених уздовж крайок, що складаються.

Рис.8. Клавішний затискний пристрій

з пневмошланговим приводом.

а – у вимкненому стані; б – у затисненому стані;

1 – мідна підкладка; 2 – притискний шланг; 3 – верхня балка;

4 – підложка для поворотного шлангу; 5 – шланг повороту;

6 – шарнір клавіша; 7 – притискний клавіш;

8 – підложка для притискного шлангу; 9 – нижня опорна балка;

10 – листи, що зварюються.

Один із шлангів (2-основний) створює робочий тиск на клавіші 7, а інший (5-допоміжний) служить для повернення клавішів у вихідне, неробоче положення. Шланг повороту клавішів може бути замінений рядом пружин, як це зроблено в пристрої, показаному на рис. 9.

Рис. 9. Клавішний затискний пристрій з поворотними пружинами.

а – у вимкненому стані; б – у затисненому стані;

1 – мідна підкладка; 2 – притискний шланг; 3 – верхня несуча балка;

4 – натяжний болт; 5 – поворотна пружина; 6 – шарнір притискного

клавіша; 7 – притискний клавіш; 8 – підложка шлангу;

9 – нижня опорна балка; 10 – листи, що зварюються.

У описаних затискних пристроях нижня опорна балка 9 оснащена мідною підкладкою 1, до якої притискаються крайки листів 10, що з'єднуються. Як відомо, призначення таких технологічних (ущільнювальних) підкладок складається в тому, щоб під час зварювання запобігти пропалам і протіканню рідкого металу в зазор, а в інших випадках (при односторонньому зварюванні) - щоб сформувати зворотний валик шва.

Складання конструкцій решітчастого типу в кондукторах забезпечує необхідну точність розмірів елементів і підвищує продуктивність праці в порівнянні зі складанням у звичайному копірі.

Знаходить застосування і роздільне складання лінійних елементів ферми:

поясів, розкосів, стояків - в кондукторах з наступним складанням із них усієї ферми.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: