Сторінка
8

Проекти основних концептуальних документів та законодавчих актів з питань місцевого та регіонального розвитку

Рівень забезпеченості керівного складу виконавчих комітетів місцевих рад посадовими особами зі спеціалізованою підготовкою в сфері муніципального управління повинен становити:

• міст обласних центрів - 1 00%;

• інших міст не нижче - 75%;

• селищ не нижче - 60%;

• сіл не нижче - 50%.

Рівень забезпеченості апаратів районних та обласних рад службовцями місцевого самоврядування зі спеціалізованою підготовкою в сфері муніципального управління повинен становити:

• областей - 100%;

• районів не нижче - 75%.

Порядок та вимоги до рівня підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування встановлюються законодавством.

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад здійснюється за професійними програмами підвищення кваліфікації за загальною складовою, а для окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування - у вигляді спеціалізованих короткотермінових навчальних курсів, тематичних та фахових семінарів, тренінгів.

Встановлюється наступна періодичність підвищення кваліфікації за професійними програмами підвищення кваліфікації за загальною складовою та рівень охоплення за такими категоріями:

• для сільських, селищних, міських голів та їх заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, голів та заступників голів районної, районної у місті, обласної ради, секретаря сільської, селищної та міської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради - не менше двох разів за строк повноважень;

• для інших посадових осіб місцевого самоврядування - не менше одного разу у три роки;

• для депутатів місцевих рад - не менше одного разу за строк повноважень.

1.2. Основні види підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1.2.1. Професійні програми підвищення кваліфікації за загальною складовою посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Професійні програми підвищення кваліфікації за загальною складовою посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад включають такі напрями вивчення:

• Конституція України;

• законодавство про місцеве самоврядування, систему територіальних органів виконавчої влади;

• земельне законодавство;

• бюджетне законодавство;

• основи соціального захисту населення;

• основи управління;

• основи житлово-комунального господарства;

• основи місцевого економічного розвитку та його планування;

• основи містобудування.

1.2.2. Спеціалізовані короткотермінові навчальні курси, тематичні та фахові семінари, тренінги для підвищення кваліфікації окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування.

З метою реагування на нові виклики та завдання, що постають перед органами місцевого самоврядування, запроваджуються спеціалізовані короткотермінові навчальні курси, тематичні та фахові семінари, тренінги для підвищення кваліфікації окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування.

Розробка та викладання спеціалізованих короткотермінових навчальних курсів, тематичних та фахових семінарів, тренінгів для підвищення кваліфікації окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на конкурсних засадах надавачами освітніх послуг за замовленнями асоціацій місцевого самоврядування та органів місцевого самоврядування за рахунок коштів замовника.

2. Шляхи і методи обміну інформацією щодо визначення потреб та освітніх можливостей системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти та інші юридичні особи, що надають Освітні послуги (надавачі освітніх послуг) з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад повідомляють Мінрегіонбуд та Головдержслужбу про умови надання таких послуг.

Головдержслужба веде реєстр надавачів освітніх послуг на власному Інтернет-ресурсі, який є доступним для зацікавлених осіб.

Надавачі освітніх послуг залучають до інформування про умови надання послуг асоціації та інші об'єднання органів місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування повідомляють Головдержслужбу та Мінрегіонбуд про потреби, види та напрями підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

3. Моніторинг та контроль за якістю підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування.

Контроль за якістю підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування здійснюється Головдержслужбою та Мінрегіонбудом шляхом:

• постійного та вибіркового зовнішнього оцінювання знань перепідготовлених працівників на відповідність встановленим критеріям якості;

• опитування органів місцевого самоврядування щодо якості отриманих знань та навичок перепідготовлених працівників

• оприлюднення результатів такого контролю.

Система моніторингу якості підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування включає

• визначення стану кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування відповідно до встановлених вимог;

• встановлення відповідності системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування вимогам, встановленим нормативно-правовими актами;

• моніторинг потреб та тенденцій для оперативного реагування.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: