Сторінка
2

Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях

А) Розробити (як додаток до кодексу) перелік (глосарій) найбільш вживаних термінів, в якому дати тлумачення (пояснення) найбільш вживаних (або дискусійних) понять та термінів;

Б) Підготувати (як додаток до кодексу) інструкцію щодо впровадження єдиних стандартів в одязі для муніципальних службовців («Dress Code»). Одяг має допомагати діловому спілкуванню, а не ускладнювати його;

В) Висвітити в Кодексі наступні поняття та «проблемні» питання:

· «Конфлікт інтересів»;

· Подарунки, права посадових осіб щодо відмови в отриманні подарунків;

· Відповідальність посадових осіб за порушення кодексу, санкції;

· Інструменти практичного впровадження Кодексу;

· Як муніципальний службовець може відмовитись від виконання незаконних (неетичних) наказів керівництва;

· Межі застосування кодексу (коло посадових осіб, на яких поширюється дія кодексу).

ІІ. Важливим елементом в реалізації стратегії є політичне лідерство у розробці та впровадженні зазначеної стратегії. Необхідно, щоб ідею щодо розробки та впровадження стратегії було ініційовано (або підтримано) особисто міським головою (та іншими керівниками органів місцевого самоврядування). Рекомендується, щоб це питання було розглянуто на засіданні місцевої ради, яка має утворити робочу групу з підготовки та впровадження стратегії.

ІІІ. Реалізація стратегії тісно пов’язана з питанням впровадженням стандартів якості у роботу органів місцевого самоврядування, що обумовлює необхідність залучення відповідних органів місцевої влади до здійснення сертифікації якості по системі ISO.

ІV. Пропонується також утворити Комісію з питань етики (з питань впровадження етичних стандартів та Кодексу етики), до якої на паритетних засадах мають увійти депутати місцевої ради, службовці (працівники міськвиконкому), представники громадськості (громадських організацій). Необхідно розробити Положення про Комісію з питань етики, яка може бути затверджена місцевою радою або як окремий документ, або як додаток до Кодексу етики.

V. Окрему увагу під час впровадження стратегії слід приділити реалізації інформаційних заходів, серед яких слід виділити наступні:

· розміщення проекту муніципального кодексу етики та інших документів з питань впровадження етичних стандартів у місцевих ЗМІ (у тому числі електронних), на сайті міської ради;

· видання спеціалізованої друкованої продукції (буклети, брошури та ін.) з питань впровадження етичних стандартів на місцевому рівні;

· проведення опитувань громадської думки, анкетування (у тому числі й анонімного) з питань можливих шляхів подолання корупції, оцінки діяльності місцевої влади та впровадження етичних стандартів на місцевому рівні;

· створення «телефону довіри»;

· проведення регулярних прийомів громадян відповідними керівниками органів місцевого самоврядування (у тому числі проведення спілкування по телефону та в режимі on line);

· розміщення окремого стенду (анонімної скриньки) з питань впровадження етичних стандартів та боротьби з корупцією у приміщенні міської ради.

VI. Важливим елементом у реалізації стратегії є робота з громадськістю, що обумовлює необхідність здіснення наступних кроків:

· утворення та підтримка діяльності громадської ради при міській раді;

· проведення громадських слухань;

· проведення за участю громадських організацій тематичних конференцій, круглих столів, семінарів;

· утворення молодіжної ради, проведення системної роботи щодо залучення талановитої молоді до роботи в органах місцевого самоврядування;

· проведення спільних засідань органів місцевого самоврядування та громадської (молодіжної) ради, запрошення представників громадськості до участі у засіданнях місцевої ради (її виконавчого комітету).

VII. Просвітницька діяльність, організація навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій щодо стандартів публічної етики та інструментів їх впровадження, а також підвищення професійного рівня посадових осіб та проведення регулярного оцінювання (самооцінки) їх діяльності.

VIII. Реалізація в рамках впровадження стратегії концепції соціального партнерства між владою, громадськими організаціями та приватним сектором (у тому числі шляхом впровадження «соціальних контрактів»).

На думку багатьох українських та зарубіжних експертів, реалізація цих завдань сприятиме покращенню роботи органів місцевого самоврядування, забезпеченню більш повної підтримки дій влади з боку населення, становленню громадянського суспільства, більш ефективному здійсненню ринкових перетворень та реалізації стратегічного курсу європейської інтеграції України.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: