Сторінка
14

Розвиток живопису на Станіславщині ХІХ-ХХст. Натюрморт у творчості Я.В.Пстрака, М.Д.Сосенко, Каєтона Косинського

6. Грабовецький В. Історія Івано-Франківська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. -304с. :іл.

7. Субтельний О. Україна. Історія. К.: Либідь, 1991. - 512с.:іл.

8. Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1997. -96с. :іл.

9. Мадьків Тимотей. Історія Української державної гімназії у Станиславов! // Альманах Станиславівської землі / Збірник матеріялів до історії Сташіслпвовп і Станиславівщини. Т.1. /Ред. -упоряд. Б.КравцівгНью-Йорк - Торонто -Мюнхен 1975, - с.261-302.

10. Молинь В. З художнього життя Галичини ІІ половини ХІХ-початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.В.Гнатюка : серія : Мистецтвознавство. - 2001. - № 2 (7). - 106с. - С. 97 - 102.

11. Васильчук М. Брати Білоус та їх внесок в українську культуру. - Коломия, 1995.

12. Гнатюк М. Школа деревного промислу в Коломиї // Галичина. Часопис Івано-Франківськ - 1999. -Ж1-С.172-178.

13. Шпільчак В. Декоративна пластика будівель Івано-Франківська початку XX століття // Вісник Прикарпатського університету Випуск ІІ. Івано-Франківськ: Плай, 2000. - 198с. С. 134-141.

14. Ставничий І. З театрального життя у Станиславова // Альманах Станиславівської землі / Збірник матеріялів до історії Станнславова і Станиславівщини. Т.1. / Ред. -упоряд. Б. Кравців – Нью-Йорк -Торонто - Мюнхен , 1975. - С.574-576.

15. Наукові записки Краєзнавчого музею. Випуск 5-6. -Івано-Франківськ : Місто НБ, 2001. - 759с

16. Ревуцький В. В орбіті світового театру, - Київ-Харків-Нью-Йорк: 1995. - 243с.

17. Шлемко О. Гуцульський театр Гната Хоткевича як самобутнє мистецьке явище // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск І. - Івано-Франківськ: Плай, 1999.-170с. С. 106-112.

18. Грабовецький В., Гаврилів Б., Карась Г. Івано-Франківськ у пам'ятках історії та культури. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. - 136с/. іл.

19. Гаврилів Б., Арсенич П., Процак Р. Літопис Івано-Франківська (Станіслава). - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 136с.: іл.

20. Б.Кравців. Станіславівські видання і видавництва // Альманах Станиславівської землі/Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. Т.1./Ред. -упоряд. Б.Кравців. – Нью-Йорк - Торонто -Мюнхен, 1975. - С.530-535.

21. Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865-1939рр.) : Історико-бібліографічне дослідження. - Львів, 2001. - 364с.

22. Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879-1944) : Історико-бібліографічне . дослідження. - Львів, 2001. - 304с.

23. Tyrowiez Ludwik4 Wspolczesni Malarze Stanislawowscy // Odbitkaz zesztu 2. rocznika 1/1938. Kwartalnika Zloty Szlak. - 4s.

24. Романюк М.М., Галушко М.В. Українські часописи Коломиї (1865-1994 pp.) : Історико-бібліографічне дослідження. - Львів, 1996. - 233с.

[1] Чоповський В. У боротьбі за розвиток українського мистецтва: [Західна Україна у 20 - 30-ті роки] Чоповський В. Духовний поступ нації. - Львів, 1993. - С.13.

[2] Мельник В. Свідок століття: Денис-Левко Іванцев. // Образотворче мистецтво. - 1998. - №2. - С.23-24.

[3] В.В.Рубан Український портретний живопис ІІ половини ХІХ поч. ХХ століття. Київ. – 1986. с.136

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Інші реферати на тему «Образотворче мистецтво»: