Сторінка
3

Експортні ліцензії

Офіційне опублікування здійснюється у строк не пізніше дати запровадження режиму ліцензування.

На запит заінтересованої держави - члена СОТ повинна надаватися відповідна інформація щодо:

порядку застосування обмежень;

кількості виданих за певний період ліцензій із зазначенням у разі необхідності обсягу та/або вартості товарів;

розподілу ліцензій серед країн-постачальників;

статистичних даних про обсяги та/або вартість товарів.

Використана література:

· Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 29, ст. 377; 1995 р., N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49, N 51 ст. 447; 2000 р., N 24, ст. 186, N 38, ст. 318; 2002 р., N 17, ст. 121, N 29, ст. 194; 2003 р., N 7, ст. 62, N 30, ст. 247, N 37, ст. 300; 2004 р., N 13, ст. 181, N 14, ст. 197; 2005 р., N 3, ст. 78).

· Управління ЗЕД. Посібник. – К., 2001.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Міжнародні відносини»: