Сторінка
4

Брендинг— високоефективна технологія завоювання й утримання споживача. Директ-маркетинг

8. Ромат В. Е. Реклама. — 4-е изд. — СПб.: ПИТЕР, 2001.

9. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товара. — СПб.: ПИТЕР, 2000.

10. Ученова В. В., Старых Н. В. История рекламы. — М.: ЮНИТИ, 1999.

11. Эдварде Ч., Браун Р. Реклама в розничной торговле США. — К.: Слово, 1993.

12. Котлер Філіп, Армстронг Гарі. Маркетинг. Загальний курс. — М.; СПб.; К.: Вильяме, 2001.

13. Москаленко А. 3., Губерсъкий Л. В., Іванов В. Ф. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник. — К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1999.

14. Москаленко А. 3., Губерсъкий Л. В., Іванов В. Ф., Вергун В. А. Масова комунікація. — К., 1997.

15. Реклама. Словник термінів / Уклад. Р. Г. Іванченко. — К., 1998.

16. Уэллс Уильям, Бернетт Джон, Мориарти Сандра. Реклама. Принципы и практика. —СПб.: ПИТЕР, 2001.

17. Шкляр В. L, Мелещенко О. К., Мукомела О. Г., Паримсъкий I. С. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. — К., 1996.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: