Сторінка
10

Функції грошей, гроші як економічна категорія

4. Гроші як стимулятор науково-технічного прогресу. Ця функція знаходить своє відображення у тому, що ціни на продукти "високих технологій", високого наукового і винахідницького рівня найчастіше різко відриваються від цін виробництва. Іншими словами, сучасний світ характеризується тим, що в ньому все більшої цінності набуває не "буденна праця", а праця високого творчого потенціалу. Якщо за часів Адама Сміта людський інтелект набував вартісного вираження лише в предметах мистецтва, то в наш час інтелект входить у якості істотної складової навіть у предмети масового виробництва. Особливо наочно це проявляється на прикладі різкого росту цін "фірмових" товарів, наприклад, одягу відомих фірм.

Саме на цій функції грошей багато в чому засноване процвітання високорозвинених країн - США, Японії, Великобританії, Франції й ін. І нам усвідомлення цієї функції особливо важливо зараз, коли в Україні відбувається руйнація виробництва високих технологій, науки, мистецтва й ін. А тим часом процвітання Україні можливо тільки і тільки на основі використання цієї функції грошей. Тим більше що потенціал Україні в цій області не просто великий, він унікальний. Тому що український народ за своєю природою - народ-винахідник. У нього немає всидливості як у японця, немає старанності як у німця. Взагалі, у нього маса хиб. Але вже чого не віднімеш, так це винахідливості. Україна здатна і повинна стати великою винахідницькою державою, і це повинно стати джерелом добробуту її, а зовсім не природні ресурси.

5. Екологічна функція грошей. Екологічна функція грошей виникла буквально на наших очах і стрімко набирає своєї ваги та значення. Найбільше яскравим проявом цієї функції грошей стало багатократне підвищення цін на нафту за останні двадцять років. З погляду класичної політекономії, у якій в основі цін лежить собівартість, такий ріст просто не має пояснень. Але він цілком пояснюється тим, що саме гроші стали контролювати використання природних ресурсів, особливо відновлювальних. В усіх країнах вводяться податки на екологічно шкідливі виробництва, гроші стають засобом охорони природи. Ясно, що ця функція грошей буде і надалі не тільки не слабшати, а набувати усе більшого значення і визначальної ролі. Але якщо це так, то виникає природне запитання - чому дотепер ця функція так погано працює, особливо в країнах третього світу? У розвинутих країнах вона працює порівняно ефективно, а от у третьому світі (а до цього світу входить, подобається нам чи ні, зараз і Україна) - ні. І причина в тому, що ця функція грошей вступила в протиріччя з ще одною функцією грошей, що мало афішується і на Заході всіляко замовчувається, про яку ми скажемо далі.

6. Державна функція грошей. Роль грошей у функціонуванні сучасної держави очевидна. Якщо в давні і середні віки держава використовувала в основному силу примусу, то тепер гроші стали головним механізмом, як у функціонуванні самої держави, так і в здійсненні нею своїх функцій. Більш того, гіпертрофія інституції державності, засилля бюрократії у сучасному світі прямо пов'язане із сучасною формою грошей - паперових грошей. Друкування та емісія грошей - монопольна функція держави. Паперові гроші потребують захисту від фальсифікації, від проникнення чужих грошей і т.д. І це призвело до гіпертрофії інституту державності. Причому не тільки в соцкраїнах. І капкраїни бюрократизовані (одержавлені) до самих вищих меж. І в майбутньому значимість цієї функції грошей повинна, на нашу думку, тільки зменшуватися. І головну роль повинні зіграти саме електронні гроші, тому що вони мають власні механізми контролю засобами інформаційного адміністрування, а, по-друге, мають внутрішню потенцію до автономізації, дистанціювання від держави, перетворення із суб'єкта державного управління в наддержавний інститут, для якого держава є лише клієнтом, хоча і важливий.

7. Функція грошей у міжнародному перерозподілі багатства. За часів Адама Сміта і Маркса велика увага приділялася перерозподілу національного багатства між різноманітними групами населення (класами) за допомогою грошей. Цей механізм був названий Марксом "доданою вартістю". На цій основі і була побудована його теорія соціального перетворення світу у виді теорії соціалізму і комунізму, що повинні були ліквідувати цю функцію грошей, у кінцевому ступені, шляхом ліквідації самих грошей. В даний час ця функція в капіталістичному світі, за твердженням його ідеологів, практично зникла, капіталістична держава перетворилася в "державу загального благоденства".

Ми не збираємося оспорювати це твердження, тому що на перший план у сучасному світі виходить роль грошей у перерозподілі не внутрішнього національного багатства, а зовнішнього, міждержавного. В часи класичного колоніалізму такий перерозподіл між колоніями і метрополіями здійснювався засобами колоніального (адміністративного) панування. Але двадцяте століття знайшло більш гнучкі і витончені методи, чисто фінансового, грошового характеру. І тоді колонії стали не потрібні, особливо Сполученим Штат, що спізнилися на колоніальний поділ світу. І тому колоніальна система, насамперед за настійною вимогою США, була ліквідована. Сучасний колоніалізм (неоколоніалізм) є по перевазі "фінансовим колоніалізмом" (іноді говорять про "фінансовий імперіалізм"). Це достатньо складний і хитромудрий механізм, що включає в себе цілий комплекс заходів, об'єднаних у поняття "світовий фінансовий порядок" (СФП). Тут і валютні механізми, і механізми надання позик тощо, із своїми органами у особі Міжнародного валютного фонду й інших. Але очевидно, що в майбутньому ця роль грошей повинна бути ліквідована. І не тільки з причин гуманізму, людинолюбства та справедливості. Причина набагато вагоміша. Причина в тому, що ця функція вступила в непримиренне протиріччя з набагато більш важливої для всього людства екологічною функцією. Саме це протиріччя і є причиною низкої ефективності екологічної функції грошей. А тому що ця функція пов'язана із самим виживанням людства, то ліквідація системи "фінансового імперіалізму" є найбільше насущною задачею сучасного етапу світового цивілізаційного розвитку. І об'єктивно, саме Україна повинна стати рушійною силою в цьому процесі. У неї є для цього передумови і можливості.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Гроші і кредит»: