Сторінка
1

Визначення питомої ваги твердої фази ґрунту

Зміст

1. Визначення питомої ваги твердої фази ґрунту З

2. Хід роботи 4-5

3. Визначення об'ємної ваги грунту 5

4. Циліндричний метод 6

5. Метод парафінування 7

6. Визначення загальної пористості ґрунту 8-9

7. Хід роботи 9

8. Висновок 10

9. Список використаної літератури 11

СпосібІ. Циліндричний метод.

Хід роботи.

1. У грунт з непорушною структурою врізати металевий циліндр 10см і об'ємом Ідм .

2. Відкопати грунт навколо циліндра, обережно відрізати його знизу і вийняти циліндр.

3. Обережно обрізати грунт, що виступає з циліндра, в рівень з його краями.

4. Циліндр треба закрити кришкою так, щоб грунт не висипався з нього. Після цього циліндр з ґрунтом треба зважити.

5. Зважити порожній циліндр разом з кришкою.

6. З ґрунту, що досліджується, взяти зразок для визначення вологості.

7. Знаючи вагу порожнього циліндра і вагу його із ґрунтом розрахувати вагу взятого об'єму ґрунту.

8. Знаючи вологість ґрунту, обчислити вагу абсолютно сухого ґрунту.

9. Обчислити об'ємну вагу ґрунту за формулою Б^Р^Уде Р і-вага абсолютно сухого ґрунту

V-обєм циліндра D-обємна маса ґрунту.

СпосібІІ. Метод парафінування.

1. З ґрунту непорушної структури визначають у вигляді кулі чи іншої форми розміром 5на5 і зважують і зважують на технічній вазі.

2. Готують розтоплений парафін.

3. Шматок ґрунту то однією то іншою стороною занурюють у парафін з метою створення парафінової плівки на поверхні ґрунту. Після утворення 5-Ю шарів парафіну грунт з парафіновою плівкою охолоджують і зважують.

4. По різниці між вагою ґрунту з парафіном та вагою ґрунту до парафінування визначають вагу парафіну. Для знаходження об'єму, зайнятого парафіном(\¥), треба вагу парафіну розділити на питому вагу(Р),що=0,89

5. об'єм за парафінованого зразка ґрунту визначають зануренням у мірний циліндр з водою, внаслідок чого рівень води у ньому піднімається. По різниці рівнів води визначають об'єм за парафінованого зразка rpymy(Wrp+Wnap).

6. Віднімаємо від знайденої величини об'єму ґрунту з парафіном об'єм парафіну і знаходимо об'єм rpyHTy(Wrp).Wrp=(Wrp+Wnap)-Wnap.

7. Шляхом ділення ваги зразка ґрунту на об'єм ґрунту визначають об'ємну вагу його(У) при даній вологості. Vrp=m:Wrp(r/cM).

8. Щоб привести об'ємну вагу ґрунту з непорушеною будовою на об'ємну вагу абсолютно сухого ґрунту треба отриману об'ємну вагу помножити на коефіцієнт вологості Кв. Кв=100:100+А де А-вологість зразка ґрунту.

III. Визначення загальної пористості грунту. Теоретичні відомості

Пористість грунту - це загальний сумарний об'єм ґрунтових пор, заповнених водою або повітрям.

Пористість виражається у відсотках до загального об'єму ґрунту, тому для її обчислення треба мати, як об'ємну так і питому вагу ґрунту.

Пористість відображає щільність упаковки частинок у породі і характеризується відношенням об'єму всіх порожнин(У) до всього об'єму nopoflH(V)n=Vn/V=l-m=l-p2=(P-P)/P2.

Пористість визначають, як частку від одиниці або у відсотках, приймаючи весь об'єм досліджуваного взірця ґрунту за 100%.На практиці для більшої зручності користуються не абсолютним значенням пористості, а також званим коефіцієнтом пористості(е) e=n/m=n/l(l-n).

Пористість визначають, як частку від одиниці або у відсотках, приймаючи весь об'єм досліджуваного взірця ґрунту за 100%. На практиці для більшої зручності користуються не абсолютним значенням пористості, а так званим коефіцієнтом.

Наявність в ґрунті пор визначає такі важливі властивості ґрунту, як вода і повітропроникність. По ґрунтових порах відбувається пересування ґрунтових розчинів, в ґрунтових порах живуть мікроорганізми.

Характер ґрунтових пор неоднаковий. Поряд з великими некапілярними порами в ґрунті є дрібні капілярні пори. По некапілярних порах в ґрунті відбувається в основному газообмін. Вони найчастіше заповнені повітрям. Вода по таких порах рухається тільки під дією сили тяжіння в напрямку зверху вниз.

Капілярні пори заповнені, як повітрям так і водою. Рух води в них відбувається в любому напрямку під дією переважно капілярних сил.

У зв'язку з цим розрізняють 3 види пористості:

1. Загальну.

2. Некапілярну.

3. Капілярну.

Загальна пористість ґрунтів коливається у межах 30-35% і навіть 60%. З агрономічної точки зору бажано, щоб на частку некапілярних пор припадало приблизної/3сумарногообєму пор і 2/3 на частку капілярних. При цьому забезпечується близький до оптимального, відповідний режим ґрунту.

Хід роботи

Розраховують загальну пористість ґрунту за формулою P=(d-d0):d* 100% де Р-пористість do-об'ємна вага гїпитома вага твердої фази. Знаючи загальну пористість шпунтую і його вологість можна обрахувати пористість аерації. (Раер.)- забезпеченість ґрунту, повітрям, що виражає в об'ємних відсотках за формулою :Paep.=(P-An)do. де Р-загальна пористість ґрунту(%) А-польова вологість ґрунту(%) do-обємна вага (гр./см).

Висновок: На даній роботі я ознайомилась з методикою та визначенням об'ємної ваги і питомої ваги твердої фази ґрунту, його пористість, дізналась про рух води по капілярних порах. Освоїла циліндричний метод визначення об'ємної ваги ґрунту і метод парафінування. Було досить цікаво і я буду використовувати при першій же можливості.Інші реферати на тему «Географія фізична, геологія, геодезія»: