Сторінка
2

Буроземні ґрунти на території Яремчанської міської ради, їх фізично-хімічні властивості та розповсюдження. Будова профілю буроземних ґрунтів за фізико-хімічними властивостями

Через кислу реакцію та наявність рухомого алюмінію у досліджуваних ґрунтах пригнічуються процеси нагромадження нітратного азоту, а також доступних для рослин форм фосфору. Тому ці ґрунти відзначаються низьким забезпеченням поживних речовин, особливо азоту і фосфору. Вони малопродуктивні, мають неміцну розпорошену структуру, малу (18-20 см) товщину орного шару, містять вкраплення жорстви і каміння, схильні до запливання після дощів та утворення кірки під час підсихання, тому с найбільш придатними під ліси та природні кормові угіддя.

Основні типи грунтів

Карпат

Термічні пояси

Буроземи

Дерново-буроземні

Підзолисто-буроземні

Буроземно-підзолисті

Гірсько-лугові

Дерново- торф’янисті

Усі

Усі

Теплий дуже теплий

Теплий(Передкарпаття)

Дуже холодний, холод ний

Прохолодний, помірно-холодний,холодний

Список використаної літератури

1. Панас P. M. Ґрунтознавство: навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ -2000", 2006. - 372 с.

2. Крикунов В.Г. Ґрунти і їх родючість: Підручник - К Вища школа, 1993.-287с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Географія фізична, геологія, геодезія»: