Сторінка
1

Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування

Зміст

1. Вступ

2. Коротка фізико-географічна характеристика об’єкта.

3. Виготовлення проектного плану.

3.1. Накладка окружної мережі за координатами.

3.2. Перенесення ситуації.

4. Обчислення площі землекористування.

4.1. Обчислення загальної площі землекористування.

4.2. Обчислення площі секції.

4.3. Обчислення площі контурів.

5. Складання контурної відомості.

6. Складання експлікації земель.

7. Організація системи угідь і сівозмін.

1. Вступ

Землевпорядне проектування — складова частина землевпорядної діяльності та землевпорядного процесу, що обґрунтовує методи проектування і закономірності функціонування землі, як головного засобу виробництва та просторового базису для найбільш повного науково обґрунтованого, раціонального і ефективного використання земель.

Результатом землевпорядного проектування є землевпорядний проект — сукупність документів (розрахунків та креслень) зі створення нових форм устрою землі, їх економічному, технічному, екологічному та правовому обґрунтуванні, які забезпечують організацію раціонального використання земель у сфері народного господарства, і в першу чергу — в сільському господарстві.

При складанні даного проекту мною були враховані такі вимоги:

1. Пріоритет сільськогосподарського виробництва.

2. Висока ефективність використання продуктивних земель.

3. Забезпечення кругообігу органічних речовин у ґрунті.

4. Охорона земель.

5. Поліпшення земель.

2. Коротка фізико-географічна характеристика об’єкта.

Товмачик — село, центр сільської Ради. Село розташоване в Коломийському районі Івано-Франківської області. Товмачик знаходиться за 8 км від районного центру. Через село проходить залізнична колія, яка з‘єднує Коломию і Рахів. Населення — близько 2 тис. чоловік. У фізико – географічному плані село належить до гірської Карпатської провінції.

У Товмачику є середня школа, клуб, бібліотека, виправна колонія.

Товмачик на заході межує з селом Іванівці, з півночі — з

с. Раківчик, на сході — з с. Шепорівці, з півдня до даних полів прилягають землі Княждвірської сільської ради.

Через село протікає р.Прут.

Згідно з кліматичним районуванням територія належить до вологої, помірно теплої кліматичної зони. Переважають північно-західні, південно-західні та західні вітри.

Для більшої частини села характерні дерново-підзолисті та лучні ґрунти.

3. Виготовлення проектного плану.

3.1. Накладка окружної мережі за координатами.

Проектний план землекористування складається в масштабі 1:10 000 на аркуші креслярського формату А2.

Координатну сітку будують з розрахунком відповідного розміщення на аркуші формату фігури землекористування зовнішньої та внутрішньої рамок, основних надписів (штампа, експлікації, опису суміжників).

Зовнішню рамку розміщують на віддалі 10 мм. від краю аркуша. Внутрішню рамку, що обмежує робоче поле аркуша, розміщують з лівого боку аркуша на віддалі 20 мм., з інших боків — на віддалі 5 мм. від загальної рамки.

Для побудови координатної сітки проводять розрахунок початку координат. Він включає визначення: розмірів фігури землекористування і розташування її на плані з розрахунком конфігурації вільного простору між межами фігури землекористування і рамкою плану, положення початкових координат або ліній паралельних цим осям, прийнятим за початкові.

Координатну сітку будують з боками квадратів 10 см., за допомогою лінійки Дробишева. Точність побудови координатної сітки перевіряють за допомогою вимірника за діагоналями квадратів. Якщо відхилення від теоретичної довжини діагоналі (14 см.), перевищує 0.2 мм., то координатна сітка повинна бути побудована заново. Точність побудови координатної сітки перевіряється два рази.

Складання проектного плану розпочинають з накладання за координатами вершин кутів межі користування і діагональних теодолітних ходів, залізниць та інших об’єктів. Положення координатних точок на плані контролюють за довжинами ліній між ними. Розходження допускається не більше 0.2 мм.

3.2. Перенесення ситуації.

Ситуацію переносять на проектний план з плану оригіналу за допомогою світлокопіювального столу або іншими способами.

При наявності значної деформації паперу, ситуацію переносять на проектний план окремими частинами або по квадратах координатної сітки.

Складений в олівці проектний план викреслюють тушшю в умовних знаках, прийнятих в землевпорядкуванні для відповідних масштабів. Положення координатних точок на плані по межі землекористування викреслюють колами діаметром 1.2 мм., з’єднують їх суцільними лініями, які викреслюють товщиною 0.2 мм., а магістрального ходу — лінійним пунктиром.

На плані допускається розріджене розміщення умовних знаків угідь на невеликих ділянках в два рази, а на великих — в три, чотири рази у порівнянні з планом оригіналом.

Зовнішню рамку викреслюють суцільною лінією товщиною 0.2 - 0.4мм., а внутрішню — суцільною лінією товщиною 0.5 – 1 мм.

Проектний план оформляють основними надписами, які розміщують в штампі. Нижня і права рамки штампу співпадають з внутрішньою рамкою аркуша. Товщина рамки штампа повинна відповідати товщині лінії внутрішньої рамки плану. Внутрішні лінії штампа викреслюють товщиною 0.3 – 0.4 мм.

4. Обчислення площі землекористування.

4.1. Обчислення загальної площі землекористування.

Загальну площу землекористування можна обчислювати такими способами:

— графічним — за лінійними вимірами на площі, а також палеткою;

— механічним — за допомогою планіметра;

— цифровим — за допомогою комп’ютера, яким я і скористалася.

Площі землекористувань я обчислювала за принципом «від загального до часткового»; визначила загальну площу землекористування; контур землекористування на площі поділила на секції, обчислила їх площу і ув’язала до загальної площі землекористувань. Обчислила площу контурів угідь окремо в кожній секції і ув’язала до площі секції, склала контурну, розшифровку земель в межах села і зведену експлікацію за категоріями земель, землекористувачами і землевласниками.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Географія фізична, геологія, геодезія»: