Сторінка
1

Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку. Соціальний захист ветеранів війни

Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку

Соціальний захист населення провадиться відповідним Міністерством та його управліннями в областях і відділами в містах і районах згідно із законами України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні;

про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту; про державну допомогу сім'ям з дітьми; про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Соціальний захист населення — система державного матеріального забезпечення ветеранів праці та інших громадян похилого віку, ветеранів війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, державної допомоги сім'ям з дітьми, сукупної цільової грошової допомоги на прожиття та державної допомоги сім'ям з дітьми.

Основні засади захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні ґрунтуються на законодавчих і нормативних актах, які визначають державну політику, спрямовану на формування в суспільстві гуманного, шанобливого ставлення до них і забезпечення їх активного довголіття. При цьому вони на рівні з іншими громадянами мають всі можливості брати участь в економічній, соціальній, політичних сферах та задоволенні різноманітних життєвих потреб шляхом отримання різних видів допомоги через: реалізацію права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок та з врахуванням стану здоров'я, забезпечення пенсіями і. допомогами; надання житла; створення умов для підтримки здоров'я й активного довголіття відповідно до сучасних досягнень науки; організації соціально-побутового обслуговування, розвитку мережі матеріально-технічної бази для стаціонарних закладів і надомних форм обслуговування громадян похилого віку.

Законом визначено і статус ветеранів праці, пільги для них та статус громадян похилого віку й гарантії їх соціального захисту.

Ветеранами праці визнаються громадяни, які сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях та об'єднаннях громадян, мають трудовий стаж жінки — 35 років, чоловіки — 40 років і вийшли на пенсію. Вони мають пільги: користуватись при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких були прикріплені за основним місцем роботи; право першочергового безплатного зубопротезування; переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, щорічне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів; першочергове право на обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергової госпіталізації; переважне право на забезпечення житловою площею, якщо вони потребують поліпшення житлових умов, переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів) та кооперативів по будівництву й експлуатації колективних гаражів; на встановлення квартирних телефонів; звільнення від плати за землю та земельного податку й інші пільги.

В доповнення до пільг, які мають ветерани праці, є пільги громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (Герої соціалістичної праці, повні кавалери ордена Трудової слави). Для них передбачаються такі пільги: надбавку до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 % мінімальної пенсії за віком;

звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету; першочергові безплатні особисту та членів сім'ї (жінка, чоловік і дітей віком до 18 років) госпіталізацію та лікування в лікарнях, до яких вони були закріплені, в усіх видах закладів амбулаторно-поліклінічних закладів і одержання першочергово безплатного лікування, ліків за рецептами лікарів;

звільнення цих осіб та членів сім'ї, які разом з ветераном праці проживають, від квартирної плати та за газ, електроенергію, паливо й інших комунальних послуг та першочергове поліпшення житлових умов і капітальний ремонт житла й інші пільги.

Держава забезпечує гарантії соціального захисту громадянам похилого віку, до яких належать: чоловіки у віці 60 років і жінки — 55 років, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилось півтора року (особи похилого віку). Громадяни похилого віку мають право на працю, і переведення їх з одного місця роботи на інше без їх згоди не допускається, аналогічно й залучення до роботи в нічний час.

Громадяни похилого віку мають право на матеріальне забезпечення, тобто виплату трудових або соціальних пенсій, різноманітні допомоги й надання допомоги в натуральному вигляді.

Право на пенсію за віком має кожний громадянин України похилого віку, який досяг пенсійного віку і має необхідний трудовий стаж.

Громадянам похилого віку, які не мають права на трудову пенсію, встановлюється соціальна пенсія відповідно до законодавства України про пенсійне забезпечення.

Самотнім громадянам похилого віку, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду, призначається щомісячна допомога у розмірах і порядку, визначених законодавством.

Громадяни похилого віку нарівні з іншими мають право на житло, медичну допомогу, санаторно-курортне лікування, соціальну допомогу вдома і в спеціальних установах, умови проживання в яких повинні бути максимально наближені до домашніх.

Соціальний захист ветеранів війни

Особливої уваги та соціального захисту потребують ветерани війни, а тому держава, незважаючи на скрутні умови, чітко забезпечує соціальний захист ветеранів війни і надає необхідні гарантії.

Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.

До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань усіх видів і родів військ збройних сил діючої армії (флоту), партизанських загонах, підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і в мирний час (визначаються Кабінетом Міністрів України).

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фінанси»: