Сторінка
10

Формування екологічних понять на уроках біології

б) прищепою.

74. Рослину, до якої прищеплюють живець називають:

а) підщепою;

б) прищепою.

75. Органами вегетативного розмноження є:

а) листок, бульба;

б) цибулина, кореневище;

в) листок, бульба, цибулина, кореневище.

Цибулину мають:

а) конвалія, лілія;

б) лілія, нарцис;

в) топінамбур, жоржина.

76. Видами нестатевого розмноження є:

а) спорове, вегетативне;

б) вегетативне;

в) спорове.

77. Генеративний орган - це:

а) квітка, стебло;

б) квітка, листок;

в) квітка.

78. Чашолистики разом із пелюстками утворюють:

а) оцвітину;

б) віночок;

в) квітку.

79. Головні частини квітки - це:

а) тичинки й маточки;

б) пелюстки та чашолистики;

в) тичинки та пелюстки.

80. Подвійну оцвітину мають:

а) жасмин, вишня;

б) шипшина, жасмин, вишня.

81. Маточка складається з:

а) приймочки, стовпчика, зав’язі;

б) приймочки, зав’язі;

в) приймочки та стовпчика.

82. Усі частини квітки розташовані на:

а) квітконіжці;

б) квітколожі;

в) стеблі.

83. Квітка має тичинки і маточки у:

а) яблуні, кукурудзи, дуба;

б) яблуні, огірків, вишні;

в) яблуні, шипшини, вишні.

Результати виконання завдань першого етапу

Групи

Рівні навчальних досягнень учнів (у%)

 

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Експериментальна

28,5

14,3

42,8

14,3

Контрольна

28,5

28,5

28,5

14,3

Дані таблиці показують, що якість виконання завдання в експериментальній і контрольній групах приблизно однакова.

Плануючи процес екологічного виховання на уроках та виховних заходах ми враховували необхідність наступних дій:

визначення місця і функцій процесу екологічного виховання у структурі уроку;

передбачення методичних та практичних труднощів, які можуть виникнути у позаурочний час;

визначення змісту, обсягу та форм екологічно спрямованих завдань;

планування процесу екологічного виховання через подачу навчальних завдань екологічного спрямування невеликими, логічно завершеними частинами;

підбір наочного дидактичного матеріалу.

На другому етапі нашого експерименту ми запропонували такі завдання:

Вищі спорові рослини. Голоносінні

Найдавніші організми серед нищих рослин:

а) бактерії;

б) водорості;

в) мохи.

За будовою слані водорості поділяються на:

а) одноклітинні, багатоклітинні, колоніальні;

б) одноклітинні, багатоклітинні.

Середовище існування водоростей:

а) водне середовище;

б) водне середовище, ґрунт, на снігу, каменях, шерсті тварин;

в) ґрунт.

Водорості, що ростуть на дні водойм, - це:

а) фітопланктон;

б) бентос.

Наука, що вивчає водорості:

а) мікологія;

б) ботаніка;

в) альгологія.

Пігменти водоростей знаходяться у:

а) хлоропластах;

б) хромопластах;

в) хроматофорах.

За своєрідністю талому, пігментів, способів розмноження водорості поділяють на

а) золотисті, зелені;

б) бурі, червоні, діатомові;

в) зелені, золотисті, бурі, червоні, діамантові, жовто-зелені.

До відділу Зелені водорості належать:

а) хламідомонада, хлорела, улотрикс, спірогира, вольвокс;

б) макроцистис, фукус;

в) фукус, хлорела, церамія.

Відділ Багрянки об’єднує такі водорості:

а) порфіра, філофора;

б) філофора, фукус, саргасум;

в) порфіра, саргасум.

До бурих водоростей відносять:

а) філофору, макроцистис, хлорелу;

б) макроцистис, ламінарію, фукус;

в) ламінарію, хламідомонаду.

Найдавніші організми, що населяють планету:

а) водорості;

б) мохи;

в) бактерії.

„Цвітіння води” відбувається завдяки швидкому розмноженню:

а) зелених водоростей;

б) жовто-зелених водоростей;

в) багрянок.

Тіло водоростей має назву:

а) талом;

б) шкірно-мускульний мішок;

в) мантія.

Найбільша за розміром водорість, що має довжину 30-45 метрів, - це:

а) макроцистис;

б) спірогира;

в) улотрикс

Для виготовлення легкої цегли застосовують такі водорості:

а) діатомові;

б) жовто-зелені;

в) бурі.

Цінні харчові та вітамінні добавки виготовляють з:

а) хлорели;

б) ламінарії;

в) улотрикс.

Нестатеве покоління спорових - це:

а) спорофіт;

б) гаметофіт.

Із зиготи після запліднення виростає:

а) гаметофіт;

б) спорофіт.

Зі спори виростає:

а) зигота;

б) заросток.

У заплідненні беруть участь:

а) гамети;

б) заросток;

в) зигота.

Зміну статевого покоління нестатевим у циклі розвитку називають:

а) гаметофіт;

б) спорофіт;

в) чергування поколінь.

Мохоподібних відносять до:

а) вищих спорових рослин;

б) нищих спорових;

в) папоротей.

За сприятливих умов спора мохів проростає у:

а) заросток;

б) протонему;

в) спорофіт.

Стебло мохів:

а) має провідну тканину;

б) провідної тканини не має.

Найбільших розмірів сягає такий водяний мох:

а) фонтіналіс;

в) зозулин льон;

в) сфагнум.

“Сфагнум” в перекладі з грецької означає:

а) “білий мох”;

б) “губка”;

в) “зелений мох”.

Де дозрівають спори сфагнуму?:

а) у трьох кулястих коробочках;

б) у пластинках;

в) в кулястій коробочці.

Стебло сфагнуму:

а) наростає верхівкою, розгалежене;

б) нерозгалужене;

в) циліндричне.

Виберіть з поданих мохів дводомний:

а) сфагнум;

б) зозулин льон;

в) маршанція.

Виберіть з поданих мохів однодомний:

а) сфагнум;

б) зозулин льон;

в) маршанція.

Будова маршанції мінливої:

а) листостеблова;

б) таломна.

У життєвому циклі маршанції переважає:

а) гаметофіт;

б) спорофіт.

Органи розмноження маршанції мають вигляд:

а) зеленкуватих парасольок на тонких ніжках;

б) коробочок;

в) колоска.

У життєвому циклі мохів переважає:

а) спорофіт;

б) гаметофіт.

У плауноподібних пагін:

а) прямостоячий;

б) повзучий;

в) галузиться.

Явище розташування старіших пагонів у центрі, а молодих - навколо по краю називається:

а) “відьмині кільця”;

б) зарослі;

в) розмноження.

Провідні тканини у стеблі мають:

а) мохи;

б) плауни.

Чи мають плауноподібні справжні листки, стебла та корені?:

а) так;

б) ні.

Листки плаунів на стеблі розміщенні:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: