Сторінка
1

Складні випадки правопису великої букви. Тренувальні вправи

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

Продовжуємо практично працювати над орфограмами щодо правопису слів з великої літератури

3. Мотивація навчання (пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з’ясовуємо необхідність вивченої теми)

4. Актуалізація опорних знань – виконання вправ

У кожній парі словосполучень визначте нормативне.

•Скласти іспит, здати іспит.

•Дякую вас, дякую вам.

•Самий активний учень, найактивніший учень.

•Зустріч зі школярами, зустріч з школярами.

•Вчитися на протязі життя, вчитися протягом життя.

•Скажіть у двох словах, скажіть двома словами.

•Переливаю [ц|:а] вогні, переливаю [т|с|а] вогні.

•Завдавати шкоди, наносити шкоду.

•Задавайте питання, ставте питання.

•Зміни впадають в очі, зміни кидаються в очі.

5. Коментар відповідей та робіт студентів

6. Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у вправах, які студенти мають виконувати)

Вправа 5. Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери.

А. (г) енеральний (с) екретар ООН, (п) резидент України, (г) олова (в) ерховної (р) ади України, (п) рем’єр – (м)іністр Канади, (м)іністерство (о) світи і науки України, (з) ахідна Україна, (к) раїни (з) аходу, (б) ульвар Тараса Шевченка, (м) айдан (н) езалежності, (р) еспубліка (б) олгарія, (у) горська (р) еспубліка, (к) орейська (н) ародно – (д) емократична (р) еспубліка, (р)івненська (о) бласть, (у) манська (м)іськрада, (ш) евченкові поезії, (ш) евченківські поезії, (ш) евченківська премія, (н) обелівська премія, (в) олодимир – (в) олинський, (н) аціональний (б) анк України, (к) иївський (б) удинок (м) од, (к) иївський (н) аціональний (е) кономічний (у) ніверситет, (д) ень (н) езалежності України, (р)іздво, (а) ндріївська (ц) ерква, (в) олодимирський (с) обор, (к) иєво – (п) ечерська (л) авра, (д) ержавний (м) узей (о) бразотворчого (м) истецтва, (ц) ентральна (н) аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п) ромінвестбанк України, (б) анк (а) валь, (є) вропейське (е) кономічне (с) півтовариство, (м)іжнародний (в) алютний (ф) онд.

Б. (р) ада (б) езпеки, (н) аціональна (о) пера України, (п) олісся, (с) танція (м) етро (л) ибідська, (з) акарпаття, (ч) ернігівська (о) блспоживспілка, (о) дещина, (п) риазов’я, (д) онбас, (з) бройні (с) или України, (ц) ентральне (у) правління (в) сеукраїнського (т) овариства (п) росвіта ім. Тараса Шевченка, (ц) ентральна (р) ада, (п) арламент, (с) енат, (к) онституційний (с) уд України, (о) рден (в)ітчизняної (в)ійни, (м) едаль (з) а (в)ідвагу, (о) рден (к) нязя (я) рослава (м) удрого, (е) зопівська (м) ова, (б)іблія, (б) ожа (м) атір, (е) поха (в)ідродження, (н) аціональний (у) ніверситет (к) иєво – (м) огилянська (а) кадемія, (у) країнська (д) ержава; (д) ержавний (к) омітет з (н) ауки, (т) ехніки і (п) ромислової (п) олітики України; (д) октор (е) кономічних (н) аук, (м)іжнародна (с) пілка (у) країнських (п)ідприємців (МСУП).

Вправа 6. Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.

1. Гей, нові (к) олумби й (м) агеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В. Симоненко) 2. Не всі стародавні (г) реки були (а) фродітами, (г) еркулесами, (а) поллонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її (О. Довженко). 3. Пошли, доле, гнів, і ненависть, і гордість оборонцям і визволителям нашої (б) атьківщини! (О. Довженко) 4. Всяк (ш) отландець вільний – пан своєї (б) атьківщини (Леся Українка). 5. Наші предки, (с) тародавні (с) лов’яни, подібно до (а) нглосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння – (к) оляду і (к) упала (О. Воропай). 6. Бароко – художній стиль у мистецтві, (б) атьківщиною якого є (і) талія. Головна особливість цього стилю – вигадливість, підкреслена урочистість, переважання декоративного над практично-корисним. Назва терміна «(б) ароко» походить від (п) ортугальського «перола барокка», що перекладається як «перлина вигадливої форми». Кращі будівлі цього стилю: (в) ерсальський (п) алац поблизу (п) арижа, (з) имовий (п) алац у (с) анкт – (п) етербурзі, (а) ндріївська (ц) ерква, (м) аріїнський (п) алац, (б) рама (з) аборовського у Києві. 7. Так, (ж) овтоводська битва мала для українців таке ж значення, як колись для русичів битва (к) уликовська (Д. Яворницький).

Вправа 7. Випишіть зі «Словника античної міфології» та «Історії України» 20 прикладів вживання великої букви у власних назвах.

Вправа 8. Перекладіть тексти українською мовою і запишіть їх. Поясніть вживання малої та великої літер.

1. Юрий Каныгин – доктор экономических наук, профессор, член Союза журналистов Украины. Окончил экономический факультет Московского университета. Работал заведующим кафедрой Хабаровского политехнического института, ученым секретарем Сибирского отделения АН СССР по гуманитарным наукам. С 1976 года живет в Киеве, где возглавлял отдел научного потенциала Института кибернетики им. В.М. Глушкова, отдел социального интеллекта Центра исследований научного потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины.

Автор многочисленных научных и научно-популярных работ в области информатики, социологии, истории науки. Особенно широкий резонанс получили такие его публикации, как «Загадки интеллектуального бытия» (1977), «Откуда есть пошла наука русская» (1980), «Кибернетика в жизни общества» (1985), «Что такое информатика» (1989), «Информационная природа НЛО» (1991), «Путь ариев: Украина в духовной истории человечества» (1996) и др.

2. «До революции обязательным, к примеру, было ежегодное паломничество в Киев, посещение Печерского, Михайловского монастырей, а также Почаевской лавры.

– И Софийской, – попытался подсказать я.

– Нет, – возразил Гуру, – Софийская лавра не обладает той духовной силой. Она создана по княжескому замыслу, а Печерская и Почаевская – по Божьему. Над Печерской лаврой, над пещерами, где лежат 15 славянских духовидцев, сияет негасимый свет. Он виден духовным взором. Этот свет – спасение для Киева. Особенно теперь, когда нет соборной Успенской церкви, взорванной современными вандалами 3 ноября 1941 г. Здесь хранились мощи первого митрополита Киевского и главная святыня – чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы. Ряд других святых икон. И это все в воздух! Непостижимо, страшно, нелепо».

(З кн. Ю. Канигіна «Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства»).

● Зразками яких функціональних стилів є подані тексти? Назвіть їхні ознаки.

Вправа 9. Перепишіть текст і замініть, де потрібно, малу букву великою.

Рівненська (о) бласть розташована на (п) оліській (р)івнині (в) олинського (п) лато, яке густо посічене річками. Найбільші з них – (п) рип’ять та її притоки (г) оринь і (с) тир. Є багато озер, особливо на (п) оліссі, серед яких найповноводніше (б)іле, (с) омине, (н) обель. Ліси займають 38 відсотків території. Сім (п)івнічних районів області зазнали радіоактивного забруднення після аварії на (ч) орнобильській (а) (е) (с).

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: