Сторінка
10

Методика проведення інтерактивних уроків з української мови

Запитання для І туру

1. Звуки мовлення вивчає такий розділ науки про мову:

1) лексикологія; 2) будова слова; 3) фонетика; 4) орфоепія.

2. Слова, вивчення яких обмежене певною місцевістю, називаються:

1) загальновживаними; 2) професійними; 3) архаїзмами; 4) діалектизмами.

3. Закони, угоди, постанови, плани, оголошення та ін – це основні жанри висловлювань стилю…

1) наукового; 2) офіційно - ділового; 3) публіцистичного; 4) художнього.

4. Іменник бідолаха належить до:

1) чоловічого роду; 2) жіночого роду; 3) середнього роду; 4) спільного роду.

5. Іменники в називному і кличному відмінках вживаються:

1) завжди з прийменниками;

2) завжди без прийменників;

3) у називному без прийменників, у кличному можуть вживатися з прийменниками і без них;

4) з прийменниками і без них в обох відмінках.

6. Іменник курчатко належить до:

1) першої відміни; 2) другої відміни;

3) третьої відміни; 4) четвертої відміни.

Після шостого запитання всі дивляться на турнірну таблицю, яку в ході гри заповнював асистент із зворотного боку дошки (або фіксував на комп’ютері). Турнірна таблиця покаже, чи є лідери. Учитель називає їхні прізвища.

7. Знайдіть правильний варіант чоловічого імені по батькові від іменника Хома:

1) Хоминович; 2) Хомич; 3) Хомович; 4) Хомич і Хомович.

8. До якісних належить прикметник у такому словосполученні:

1) заячий хвіст; 2) заячий слід; 3) заячий характер; 4) заяча шапка.

9. У якому варіанті складний прикметник пишеться разом:

1) жовте/коричневий; 2) молочно/білий;

3) біло/сніжний; 4) сніжно/білий?

Знову дивимось в турнірну таблицю, чи є зміни в групі лідерів.

10. Як правильно утворити форму орудного відмінка від числівника дев’ятсот?

1) Дев’ятистами; 2) дев’ятьомастами;

3) дев’ятьмастами; 4) дев’ятьмастами або дев’ятьомастами.

11. Займенники за значенням і граматичними ознаками поділяються на (скільки?) розрядів:

1) 9; 2) 10; 3) 8; 4) 7.

12. Дієслово говорить вжите у формі:

1) неозначеній; 2) дійсного способу;

3) умовного способу; 4) наказового способу.

Дивимося в турнірну таблицю, чи є перші три півфіналісти. Якщо такі учні є, учитель називає їхні прізвища і бали, оголошує, скільки балів кожний отримав, вітає цих учнів з перемогою. Іншим учасникам гри, які не стали переможцями, оголошується подяка за участь у змаганні за титул «Найрозумніший». Якщо ж претендентів більше, ніж три, то учасникам даються додаткові запитання. Перший тур гри триває доти, поки не визначаться три півфіналісти.

Додаткові запитання

13. Скільки існує всього частин мови?

1) 8; 2) 9; 3) 10; 4) 11.

14. До якого розряду за значенням належить займенник казна в чому:

1) означальні; 2) заперечні; 3) вказівні; 4) неозначені.

15. Іменник Онтаріо належить до:

1) чоловічого роду; 2) жіночого роду;

3) середнього роду; 4) спільного роду.

16. До скількох дієвідмін належать дієслова?

1) До двох; 2) до трьох; 3) не належать; 4) до чотирьох?

17. Як змінюються дієслова наказового способу?

1) За часами і числами; 2) за часами і способами;

3) за числами і особами; 4) за часами і родами.

18. У якому ряду всі слова – числівники?

1) П’ятірка, п’ятеро, п’ятий, п’ять;

2) багато, декілька, сто, тисячний;

3) другий, двічі, двоє, по-друге;

4) другий, одна друга, двоє, двохсотий.

19. Знайдіть правильне продовження речення «Прикметники змінюються…»

1) тільки за відмінками;

2) за родами, числами й відмінками;

3) тільки за числами;

4) за числами та відмінками.

20. Прикметник – це:

1) член речення; 2) розділ науки про мову;

3) самостійна частина мови; 4) службова частина мови.

Запитання для І туру гри (6-Б клас)

1. Правила вимови слів вивчає такий розділ науки про мову:

1) фонетика; 2) графіка; 3) орфоепія; 4) орфографія.

2. Слова засвоєні українською мовою з інших мов, називаються…

1) архаїзмами; 2) історизмами; 3) неологізмами; 4) запозиченими.

3. До самостійних частин мови належать:

1) іменник, прикметник, числівник, займенник;

2) усі, крім прислівника;

3) іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник;

4) прийменник, сполучник, частка.

4. Визначте рід іменника тюль:

1) чоловічий; 2) жіночий; 3) середній; 4) спільний.

5. Знайти іменник, в якому пишеться буква е в суфіксі:

1) пал…во; 2) мар…во; 3) плет…во; 4) міс…во.

6. Іменник біль належить до:

1) першої відміни; 2) другої відміни;

3) третьої відміни; 4) четвертої відміни.

Звертаємо увагу на турнірну таблицю.

7. Прикметник називає:

1) число; 2) предмет; 3) ознаку; 4) дію.

8. Серед поданих слів знайти прикметник:

1) білити; 2) біло; 3) біліючий; 4) білий.

9. На які питання відповідають числівники:

1) Який? яка? яке? 2) чий? Чия? Чиє?

3) котрий? Скільки? 4) хто? Що?

Звертаємо увагу на турнірну таблицю, чи є зміни в групі лідерів.

10. Визначити відмінок поданих числівників: двомастами, п’ятьмастами, сорока, дев’яноста.

1) Родовий; 2) орудний; 3) давальний; 4) місцевий.

11. Який займенник при відмінюванні не має називного відмінка, роду й числа?

1) Я; 2) мій; 3) він; 4) себе.

12. У якій формі вжиті дієслова у реченні: «Ідеш, і слухаєш, і чуєш рідну землю…» (О. Довженко)?

1) У неозначеній формі;

2) У минулому часі дійсного способу;

3) у теперішньому часі дійсного способу;

4) у майбутньому часі дійсного способу.

Додаткові запитання (якщо є потреба).

13. Яка частина мови серед названих є службовою?

1) Прислівник; 2) прийменник; 3) прикметник; 4) вигук.

14. У якому рядку дібрано правильно фразеологізм – синонім до дієслова «прислухатися»:

1) витріщити очі; 2) хоч у вухо бгати;

3) нашорошити вуха; 4) аж у вухах лящить.

15. Яку дію виражає наказовий спосіб?

1) Наказ; 2) бажану; 3) реальну; 4) можливу.

16 Яку роль виконують без способові дієслова в реченні?

1) Роль підмета; 2) роль присудка у реченні з одним головним членом;

3) роль додатка; 4) роль означення.

17. Яким способом утворено неозначені займенники дехто, дещо, будь-що, будь-хто, деякий?

1) Суфіксальним; 2) префіксальним;

3) префіксально-суфіксальним; 4) складанням основ.

18. Скільки числівників є у реченні: «Мала собі удова дев’ять синів і десяту дочку Галю»?

1) Жодного; 2)один; 3) два; 4) три.

19. У якому рядку прикметники тільки присвійні?

1) Петрів, бабусин, сестрин, сусідів;

2) дядьків, мій суворий, спортивний;

3) Оксанчин, залізний, твердий, наш;

4) їхній, український, материн, заячий.

20. Знайдіть правильне продовження думки «Лексикологія – це…»:

1) частина мови; 2) член речення;

3) стиль мовлення; 4) розділ мовознавчої науки.

Учитель. Ми продовжуємо наше змагання. Тепер перед нами 6 півфіналістів. Вони змагатимуться за титул «Найрозумніший». У якому порядку будуть відповідати учні, допоможе визначити конкурс «Дешифрувальник».

Ваше завдання: назвати правильно стародавнє жіноче ім’я, що зустрічається на Україні за першою і останньою буквами (написати на аркуші паперу, передати вчителеві).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: