Сторінка
5

Форма навчання як категорія дидактики

Можна зробити висновок, що метод бесіди один з най відомих методів навчання.

Бесіда - діалогічний метод навчання, що передбачає запитання і відповіді. Це метод навчання, за якого вчитель, спираючись на знання та практичний досвід учнів, за допомогою вдало поставлених питань.

Сутність бесіди полягає в тому, щоб за допомогою цілеспрямованих і вміло поставлених питань спонукати учнів до актуалізації (припоминанию) вже відомих їм знань і досягти засвоєння нових знань шляхом самостійних роздумів, висновків і узагальнень Бесіда змушує думка учня слідувати за думкою педагога, в результаті чого учні крок за кроком просуваються в освоєнні нових знань. Переваги бесіди полягають ще і в тому, що вона максимально активізує мислення, служить прекрасним засобом діагностики засвоєних знань, умінь, сприяє розвитку пізнавальних сил учнів, створює умови для оперативного управління процесом пізнання. Велика також виховна роль бесіди. У деяких технологіях бесіда піднімається до рівня провідного методу навчання. Але з її допомогою можна досягти всіх педагогічних цілей. Будь-яка розмова формує інтерес до знань, виховує смак до пізнавальної діяльності. У нинішній системі освіти переважно використовуються евристичні бесіди. Викладач, що вміє ставити питання, спонукає учнів роздумувати, йти до відкриття істини. Тому в ході евристичної бесіди студенти набувають знання шляхом власних зусиль, роздумів. Синтезовані або закріплюють бесіди служать для узагальнення та систематизації вже наявних знань учнів. Контрольно-корекційна бесіда застосовується для діагностики, а також у тому випадку, коли потрібно розвинути, уточнити, доповнити новими фактами, або положеннями наявні в учнів знання. Педагогу слід знати, що бесіда - складний метод навчання. Вона вимагає часу, напруження сил, відповідних умов, а також високого рівня педагогічної майстерності. Вибираючи бесіду, необхідно зважити свої можливості, можливості учнів, щоб запобігти «провал» бесіди, ліквідувати наслідки якого буде важко, особливо це стосується організації бесід у виховній роботі з учнями.

1. При проведенні педагогом повідомлю вальної бесіди Ви б хотіли, щоб він використовував такі принципи як:

Принцип науковості;

Принцип систематичності й послідовності;

Принцип наочності;

Принцип зв’язку навчання з життям

2. Чи потрібна наочність при пояснювальній бесіді?

Так;

Не завжди;

Непотрібно.

3. За частотою проведення пояснювальна бесіда повинна відбуватися:

Часто;

Рідко;

Непотрібно.

4. Матеріал який дає викладач для Вас є зрозумілим?

Так, я все розумію;

Я частково розумію, що не зрозумів я питаю в одногрупників;

Ні, я взагалі не розумію матеріал.

Відповіді студентів у вигляді таблиці (по запитанням) та діаграми.

I питання

II питання

III питання

IV питання

7%

37%

68%

75%

13%

60%

22%

23%

30%

3%

10%

2%

40%

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: