Сторінка
2

Конструкція і розрахунок устаткування для встановлення й обертання конструкцій, що зварюються

Рис.6. Загальний вигляд привода обертання планшайби обертача.

Привод змонтований на поворотних цапфах, що забезпечують нахил планшайби. При використанні приводу на універсальному обертачі необхідно встановлення додаткового механізму нахилу планшайби.

На рис.7 – 10. представлені приклади устаткування, які скомпоновані з уніфікованих вузлів.

Обертач з фіксованою віссю обертання показаний на рис. 7.

Рис.7. Обертач з фіксованою вертикальною віссю обертання.

Вісь обертача може бути нахилена на кут ± 45 градусів відносно горизонту і закріплена (рис.8.).

Рис.8. Обертач із нахиленою фіксованою віссю обертання планшайби.

На рис.9. представлений загальний вигляд обертача із фіксованою горизонтальною віссю обертання планшайби, складеного з уніфікованих вузлів.

а)

б)

Рис.9. Загальний вигляд горизонтального обертача.

а) вигляд спереду; б) вигляд ззаду.

На вигляді ззаду добре видно базовий уніфікований механізм привода обертання планшайби.

На рис.10. представлений загальний вигляд універсального обертача, скомпонованого із уніфікованих вузлів.

Рис.10. Універсальний обертач.

а) загальний вигляд; б) вид знизу.

Як видно з рисунка, на обертачі встановлений уніфікований привод обертання планшайби і, крім того, змонтований привод нахилу планшайби, що складається з черв'ячного редуктора, циліндричної шестерні і зубчастого сектора. Такий обертач дозволяє розташовувати виріб під час зварювання під будь-яким кутом до горизонту, а також обертати виріб зі зварювальною швидкістю.

Розрахунок одностоякових кантувачів-обертачів

с фіксованою віссю обертання.

Зварювальні обертачі призначені для обертання виробу, що зварюється, зі зварювальною швидкістю навколо постійної осі обертання. Можуть бути з вертикальною віссю обертання, з горизонтальною віссю обертання, з нахиленою віссю обертання.

Привод зварювального обертача значно складніше, ніж привод кантувача, тому що обертач повинний забезпечувати великий діапазон регульованих робочих швидкостей зварювання.

а)

б)

в)

Рис.11. Одностоякові центрові обертачі (кантувачі).

а – із вертикальною віссю; б – із горизонтальною віссю;

в – із нахиленою віссю.

Правила вибору моделі зварювального обертача:

1. Вибір моделі горизонтальних і вертикальних обертачів виконується по масі виробів, що зварюються, і крутному моменту відносно вісі обертання.

 

Рис. 12. Силові фактори та геометричні параметри, що враховуються при виборі обертача.

2. Параметри нахилених обертачів і одностоякових горизонтальних у випадку значної довжини виробу, що зварюється (без підтримуючої опори), визначаються по масі виробу, крутному моменту відносно вісі обертання, і відносному перекидаючому моменту відносно опорної поверхні.

Н – відстань від центра тяжіння до найближчої точки перекидання.

Привод таких обертачів складається з циліндричної зубчастої (З.П.) і черв'ячної (Ч.П.) передач. Кінематична схема представлена на рис.

Рис. 13. Кінематична схема приводу обертача.

Привод у таких обертачах здійснюється двигуном постійного струму, а швидкість і напрямок обертання регулюється потенціометром і перемикачем. Дуже часто для роботи з горизонтальним обертачем використовується друга холоста опора або проміжна підтримуюча опора – люнет (рис ).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: