Сторінка
3

Технологічний процес і системи технологій

СаСО3 = СаО + СО2­, (1)

який пропускають (барботують) через концентрований водний розчин хлориду натрію, насиченого аміаком. При цьому послідовно в розчині відбуваються дві реакції:

утворення гідрокарбонату амонію

NH3 + CO2 + H2O = NH4HCO3 (2)

і утворення гідрокарбонату натрію і хлориду амонію

NH4HCO3 + NaCl = NaHCO3 + NH4Cl (3)

Гідрокарбонат натрію слабко розчиняється в холодній воді і випадає в осад, який відфільтровують і прожарюють, отримуючи кальциновану соду.

2NaHCO3 = Na2CO3 ¯ + CO2 + H2O (4)

Кальцинована сода не містить кристалізаційної води і є готовим товар­ним продуктом, а діоксид вуглецю знов повертають у виробництво. Витрачений аміак (реакція 2) також повертається у виробництво через нагрівання розчину (реакція 3), що залишився після відфільтровування гідрокарбонату, разом зі стехіометричною кількістю доданого гашеного вапна.

2NH4Cl + Ca(OH)2 = 2NН3­ + CaCl2 + 2H2O (5)

Як бачимо, технологія отримання кальцинованої соди передбачає раціональне використання сировини: СО2 і NH3 залишаються у замкненому виробничому циклі. Але і тут підтверджується теза: справді безвідходних технологій практично не існує. У сучасному індустріальному виробництві вони б були економічно збиткові.

Сьогодні біля содових заводів, як і у Слов’янську, утворились величезні «білі моря» — відходи суспензії (СаCl2, NaCl), обнесені земляними дамбами заввишки до 20 m. Щороку такий завод поглинає додатково 3—4 га нової земельної площі. В інших містах такі відходи скидають у вироблені шахти чи нафтові і газові свердловини, що становить небезпеку для навколишнього середовища, наслідки якої є непередбачуваними. Спроби знайти для таких відходів якесь промислове застосування не мали успіху.

Розглянутий конкретний виробничий комплекс (сіль—сода) у м. Слов’янську, в якому, крім цього, ще побудовано понад два десятки промислових підприємств, наочно ілюструє згубні наслідки індустріалізації економіки. Колись зелене курортне місто північного Донбасу, розміщене поблизу унікального за красою району Слобожанщини в басейні річки Донець з гористими крейдяними берегами і реліктовими соснами «української Швейцарії» чи не назавжди втра­тило колишні рекреаційні властивості. Можливо, що в майбутньому, коли економіка ноосфери замінить індустріальну, такі регіони почнуть відроджуватися до життя.

Література

1. Колотило Д. М. К 61 Екологія і економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.

* Одиниці фізичних величин подано за оригіналом.

* Вилужування — розчинення (техн.).

* 1 атм. = 760 мм рт. ст. = 1,033 кгс/см2 = 101 325 Па.

* Пульпа — суміш твердих часток з рідиною.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: