Сторінка
1

Особистi мiркування. Поезiя, близька моєму серцю (за лiрикою Володимира Сосюри)

Спiва моя душа, прозора i крилата, любовi сповнена до всього i до всiх… I кожного обнять я хочу, наче брата, у райдузi пiсень закоханих моїх. Коли я вперше читав вiршi Володимира Сосюри i натрапив на вiрш "Спiва моя душа", менi здалося, що поет дещо прикрашає свої почуття, свiй внутрiшнiй стан. Та з часом я поринув у такий безмежний свiт його задушевної щиростi, людяностi, закоханостi у красу, що зрозумiв: наведений на початку твору уривок - дзеркальне вiдбиття Сосюри - людини i поета. Iз рядкiв його поезiї передi мною постав талановитий поет-лiрик, спiвець боротьби i кохання, неперевершений майстер чарiвного слова. Вся його творчiсть є сповiддю нiжної i бентежної душi, яка радiла i мучилася, бо не могла залишатися байдужою. Назавжди, мабуть, закарбувались у моє серце i пам'ять вражаючої сили i емоцiї признання: Так нiхто не кохав. Через тисячi лiт лиш приходить подiбне кохання. В день такий розцвiтає весна на землi i земля убирається зрання… Щодо мене, то цi рядки можна порiвняти лише з шекспiрiвськими сонетами. Та iз всього лiричного доробку поета менi найбiльше подобаються вiршi, пронизанi осiннiми мелодiями ("Айстри", "Осiння пiсня", "Ти мiж єдиних одна" тощо). Осiнь у життi - як осiнь у природi: час тихої замрiяної краси, час плодозбору. Тому глибоким оптимiзмом сповненi цикли осiннiх мелодiй Сосюри, в них звучить вiра у вiчну молодiсть героїв. Вiн i про себе говорить: Мов два мене: один ще юний, юний, а другий, що й казать, уже старий. Та їх серця однi єднають струни, i тому я незмiнно молодий. Поетична книжка Володимира Сосюри "Осiннi мелодiї", в якiй найповнiше вiдбилися осiннi настрої поета, - це пiсня щирого й вiдданого серця. Ця пiсня бринить найтоншими нотами, пiдноситься до неба, охоплює душу: Хай опадає лист в саду на землю в срiбному iнеї - Я в пiснi молодiсть знайду i довго-довго буду з нею. На мою думку, кожний, хто читав пристраснi слова поета про осiнь, знаходить у своєму серцi щирий вiдгук, бо не можна залишитися стороннiм слухачем спiву душi вiдкритої, людяної, дивовижно тонкої i нiжної у своїх почуваннях: Осiннiй сад, жоржин печаль багряна, стрясають їх пориви вiтру злi, i дерева жалiються туманом, що вже так мало листя на гiллi. Лiрика кохання, що є вiчною темою свiтової поезiї, незмiнно звучала в нiжнiй поезiї Володимира Сосюри. Вона зливається з лiрикою людського серця, яке трепетно вiдгукується на будь-якi чарiвнi прояви навколишнього життя: Не кує вже зозуля в дiбровi, лиш хитаються тiнi кривi i зоря у пожовклiй травi розгубила стрiчки пурпуровi. Звучать в "Осiннiх мелодiях" i патрiотичнi мотиви, якi оспiвують воїнiв-захисникiв, невтомних трударiв - всiх тих спiввiтчизникiв, яких щиро любив i якими пишався поет. Серце його, сповнене цими почуттями, бажало, Щоб розцвiли усмiшки щирi, Щоб їх не стерли грози злi. Яке це щастя - жить у мирi i вiчнiй дружбi на землi!Інші реферати на тему «Твори шкільні»: