Сторінка
3

Аматорська творчість в контексті національного піднесення на Волині у 20-х роках ХХ століття

Література

1. Савчук Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України (остання третина ХІХ століття. — 1939 р.) — Івано-Франківськ:Лілея-НВ, 1999. — 280 с.

2. Там само. — С.33.

3. Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська область. В 26-ти томах. — К.: Інститут історії АН УРСР, 1973.

4. Самчук У. На білому коні. Спомини і враженя. — Вінніпег: Накладом Товариства «Волинь», 1980. — 249с.

5. Савчук Б. Улас Самчук і «Просвіта» // Улас Самчук. — Рівне:В-во «Азалія», 1994. — С. 60–62.

6. Мельник І. Винекнення Товариства «Просвіта» як української народовської просвітницької організації. // Нарис історії «Просвіти» / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. — Львів — Краків — Париж: Просвіта, 1993. — С. 15–17.

7. Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська область. В 26-ти томах. — К.: Інститут історії АН УРСР, 1973.

8. Там само. — С.329.

9. Савчук Б. Улас Самчук і «Просвіта» // Улас Самчук. — Рівне: В-во: «Азалія», 1994. — С.60–62.

10. Єфімчук Ф. Нариси історії дерманських шкіл. — Дермань, 2002. — 112с.

11. Самчук У. На білому коні. Спомини і враження. — Вінніпег: Накладом Товариства «Волинь',1980. — 249 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Народознавство»: