Сторінка
5

Розробка комплексу маркетингу фірми “Renesanse”

ü товар (його вартість, технічну складність, габарити й масу, функціональне призначення тощо)

ü цілі і ресурси фірми (наприклад, престижні цілі пов’язані з ексклюзивним розподілом і вузьким каналом)

ü конкуренти (їх кількість, асортимент товарів, методи збуту продукції тощо).

При виборі каналів розподілу також слід врахувати характеристики власне посередників, як оптових, так і роздрібних, які будуть залучатись до участі у функціонуванні каналу. Довжину каналу збуту визначає кількість посередників, через яких товар (послуга) проходить на шляху від виробника до споживача.

Фірма прийняла рішення про вибір прямого каналу розподілу (каналу нульового рівня), тому що намагається здійснювати контроль над всією своєю маркетинговою програмою і мати тісні контакти із споживачами на обмежених цільових ринках, а також дворівневого каналу розподілу, оскільки підприємство прагне розширити свої ринки і збільшити обсяги збуту.

Канал прямого маркетингу передбачає продаж товару безпосередньо від виробника до споживача без участі посередника. Нульовий канал розподілу реалізується шляхом створення власного фірмового магазину фірми Ренесанс. Планується відкрити мережу фірмових магазинів у регіоні.Фірма також планує збут продукції через залучення посередників, зокрема оптових і роздрібних. На дворівневому каналі діють два посередники. На споживчому ринку такими посередниками якраз і бувають оптовий і роздрібний торговці.

Ширину каналу розподілу визначає кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу. В даному випадку фірмою застосовується селективний розподіл, який передбачає відбір найкращих посередників із тих, які готові надати свої послуги. Фірма намагається поєднувати контроль над каналом, престижний образ із достатнім обсягом продажу і прибутку.

При виборі посередників фірмі слід враховувати характеристики незалежних оптовиків з повним і обмеженим циклами обслуговування, а також агентів, комісіонерів і брокерів. Отже, фірма обирає незалежних оптовиків змішаного асортименту товарів і дистриб’юторів, а також залежних оптовиків (брокерів і агентів виробника). І нарешті фірмі потрібно обґрунтувати вибір кінцевої ланки каналів збуту. Роздрібний продаж товарів фірмою може здійснюватись через дилерів, спеціалізовані магазини і незалежних роздрібних торговців із середнім рівнем цін.

Загальновідомо, що обсяг реалізації продукції фірми є динамічним показником і внаслідок впливу різних факторів може змінюватись. Тому доцільно провести аналіз беззбитковості і знайти точку критичного збуту, при якій ціна дорівнює собівартості і фірма за рахунок доходів від реалізації може лише покрити свої витрати.

Наведемо графічну інтерпретацію аналізу беззбитковості.

Графік беззбитковості

Знаходжу критичне значення обсягу реалізації:

Ц*Nкр=Nкр*V+F Nкр=F/(Ц-V) Nкр=248230,4/(59,01 - 20,96) = 6524 шт.

Отже, якщо обсяг збуту менший ніж Nкр= 6524шт., то фірма матиме збитки, а якщо більше - прибутки

5. Комунікаційна політика

Маркетингові комунікації спрямовані на інформування, переконання та нагадування споживачам про підприємство. Тут стимулюється збут товару, створюється і забезпечується імідж фірми в очах громадськості.

Метою маркетингових комунікацій є формування попиту та стимулювання збуту.

Система маркетингових комунікацій складається з чотирьох рівнів:

§ реклама;

§ public relations;

§ стимулювання збуту;

§ персональний продаж.

Реклама.

Реклама фірми "Ренесанс" в основному орієнтується на підтримання у свідомості споживачів позитивного іміджу нашої торгової марки. Але на даному етапі завданням реклами є інформування споживачів про випущений фірмою новий товар, його характеристики та можливості придбання.

Оскільки наш коньяк розрахований на всі вікові категорії, старші за 21 років, з середнім рівнем доходів, і наша фірма працює у багатьох регіонах Західної України, бажано, щоб реклама охоплювала якомога більшу аудиторію. Отже, доцільно розмістити рекламу на телебаченні та радіо, оскільки ці два рекламоносії охоплюють найбільшу кількість населення, а також порівняна вартість звернення у цих рекламоносіях не висока

Осільки порівняна вартість звернення в періодичних виданнях є вищою, а їх розповсюдженість нижчою, в газетах і журналах рекламу вирішено не розміщувати.

Ми вважаємо за потрібне використовувати друковану рекламу (буклети, календарі тощо) і розповсюджувати її в громадських місцях.

Рекламне звернення:

Відчувши смак цього коньку, ви оціните вишукану довершеність,яка мимохідь перенесе в епоху шедеврів.

Оцініть довершеність смаку "РЕНЕСАНС ”, дегустуючи його і пам’ятаючи, що вміння пити – це мистецтво”.

Publicrelations

Спрямовані на формування іміджу фірми. Підприємство Ренесансбере активну участь у виставках продовольчих товарів і саме влаштовує дегустацію своїх коньяків на різноманітних заходах, що мають характер події (День міста, День Незалежності, День молоді тощо)

Також наша фірма виступає спонсором деяких культурних заходів, таких як концерти відомих виконавців. Свою спонсорську діяльність ми збираємось розширити і на благодійні заходи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: