Сторінка
8

Культура України в період становлення радянської влади

Видавництва

Розгортання культурного будівництва, посилення культурно-освітньої роботи зумовили зростання попиту на книгу. У республіці в 1921 р. діяли створені ще в роки громадянської війни видавництва, серед яких найбільшим було Всеукраїнське державне видавництво з його розгалуженою мережею в губернських і навіть деяких повітових містах. У ньому зосереджувалось видання підручників для всіх типів шкіл, наукової, художньої та іншої літератури. З кожним роком збільшувались обсяги видання книг та їх тиражі. Якщо в 1921 р. було видано 987 назв книг загальним тиражем понад 4,3 млн примірників, то в 1927 р. вийшло вже 4937 назв книг і брошур загальним тиражем понад 28 млн примірників. З них українською мовою понад 2,4 тис. Здійснення загального обов'язкового початкового навчання, швидкий розвиток освіти загострили потребу різкого збільшення обсягів випуску підручників. Лише в 1928 р. було видано 136 назв підручників тиражем понад 6,2 млн примірників.

Дедалі важливішого значення в культурному та політичному вихованні набуває радіо. Уже в 1927 р. було організовано радіомовлення в Києві, Дніпропетровську, Одесі, пізніше — в Донецьку, Вінниці та інших містах. До 1932 р. переважну більшість міст республіки було радіофіковано. Зроблено перші кроки в радіофікації сіл республіки. Якщо в 1929 р. у селах було встановлено 13,4 тис. радіотрансляційних точок, то в 1931 р. їх уже налічувалось 150 тис., а в колгоспах, крім того, було встановлено ще й сотні радіоприймачів.

Список використаної літератури:

1. Афанасьев В. А. Українське радянське мистецтво 1960—1980 років. — К., 1984.

2. Виноградова 3. Т. Українське радянське мистецтво 1918—1920 pp. — К., 1980-1984.

3. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т. 1 // Прапор. — 1990. — № 11-12; Березіль. — 1991. — № 1, 3.

4. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т. — К., 1992.

5. Ефименко А. Н. История украинского народа. — К., 1990.

6. Злотоверхий І. Д. Становлення української радянської культури (1917— 1920 pp.). — К., 1961.

7. Історія культури України / В. А. Бокань та ін. — К., 1993. — Ч. І; 1994. — Ч. II.

8. Історія України. — Львів, 1996.

9. Історія України. Нове бачення: В 2 т. — К., 1996.

10. Історія української літератури: У 2 т. — К., 1988.

11. Історія українського мистецтва. — К., 1966—1970.

12. Історія українського мистецтва: В 6 т. — К., 1964—1968.

13. Крип'якевич І. Історя України. — Львів, 1992.

14. Крип'якевич І. Історія української культури / Видання І. Тиктора. — Львів, 1937.

15. Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. — К., 1993.

16. Субтельний О. Україна. Історія. — К., 1992.

17. Українська народність. Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. — К., 1990.

18. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Зб. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 41.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Культура, культурологія, етика, естетика»: