Сторінка
6

Філософія і культура

Для людини має вирішальне значення не сам предмет культури (форма і буквальний зміст), а його ідейний зміст. При цьому цінність ідеї, що втілена в тій чи інший об’єктивованій формі культури, визначається тим, наскільки вона (ідея) втілює в себе благо для людини. Сам собою предмет культури не має ніякої цінності, якщо не є втіленням високих почувань. Зрештою, найдовершеніші зразки культури є такими не завдяки своїй “мертвій об’єктивній формі”, а ідейному змісту, що знайшов там втілення. Розглядаючи це питання під таким кутом, можна спробувати вирішити проблему “трагедії творчості”, яка сформувалася у німецького мислителя кінця ХІХ - початку ХХ століття Г.Зіммеля в останні роки його життя (Історія світової культури /Керівник авт.колективу Л.Т.Левчук.-К.:Либідь, 1999.-С.361-362.). Адже стимул життя слід шукати не у власне предметах матеріальної і духовної культури, а в інформації, яку вони в собі несуть. Таким чином, через предмети культури здійснюється діалог між людьми різних історичних епох і різних культур. Діалог, в процесі якого людство ось уже на протязі тисячоліть намагається з’ясувати найактуальніше для себе питання – у чому ж полягає сенс життя, яким є істинне призначення людини.

Взаємозв'язок філософії і культури існує не тільки у значенні філософії як формуючої образів ідеального буття, світоглядних орієнтирів на шляху до Істини, а й культури, в свою чергу, як засобу втілення їх (світоглядних орієнтирів) в реальне життя людини у формах суспільно-історичних типів культури. Адже існування філософії поза межами культури не має сенсу і взагалі не можливе. Філософія - це активність, діяльність людської думки, а людська діяльність є сферою культури.

Отже, і філософія, і культура є полем діяльності людського духу (через культуру духовне опредмечується). І філософія, і культура у їх діалектичному взаємозв'язку послуговують людині, допомагають пізнати світ і пристосувати його до своїх потреб. Пристосовуючи світ, людина і сама підлаштовується до його явищ, законів світобудови. Як свідчить історія суспільно-історичного розвитку на цьому шляху уживання людини з світом є чимало помилок, але є й позитивний досвід.

Озброївшись філософськими знаннями, узагальнивши позитивний соціокультурний досвід, людина все ж має можливість влаштувати своє життя так, щоб бути щасливою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антична література: Довідник / Буркат О.П., Бєляєв Р.С., Вишневська Н.О. та ін. За ред. С.В.Семчинського. - К.: Либідь, 1993, - С.34-36.

2. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, І.В.Огородник та ін. - К.: Вища шк., 1999. - С.12, С.28-31.

3. Історія світової культури: Навч. посібник / Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук. - Київ: Либідь, 1999. - 368 с.

4. Миропольська Н. Художня культура особистості // Мистецтво та освіта. - 2000. - №3. - С.40.

5. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров; редкол.: А.А.Гусев и др. - Изд. 4-е. - М.: Сов. энциклопедия, 1987. - С.669.

6. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. Черепано­вої С.О. - Львів: Світ, 1994. - 456 с.

7. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський, І.І.Кальний та ін. - К.: Вища шк., 1995. - 455 с.

* Несвідоме чи усвідомлене мислення про підстави буття речей, явищ у їхній цілісності з опиранням на обмежений життєвий досвід, власний чи досвід інших людей.

[1] Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І. Волинка та ін. - К.: Вища шк., 1999. - С.12.

[2] Там же. - С.13.

[3] Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко та ін. - К.: Вища шк., 1995. - С.402-403.

[4] Історія світової культури: Навч. посібник / Керівник авторського колективу Л.Т.Левчук. - К.: Либідь, 1999. - С.4.

[5] Советский энциклопедический словарь / Гл. Ред. А.М.Прохоров. - М.: Сов. энциклопедия, 1987. - С.669.

[6] Миропольська Н. Художня культура особистості // Мистецтво та освіта. - 2000. - №3. - С.40.

[7] Там же. - С.41.

[8] Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Л.Т.Левчук. - К.: Либідь, 1999. - С.7.

[9] Там же. - С.8.

[10] Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко та ін. - К.: Вища шк., 1995. - С.408.

[11] Советский энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1987. - С.669.

[12] Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко та ін. - К.: Вища шк., 1995. - С.401.

[13] Там же. - С.412.

[14] Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка та ін. - К.: Вища шк., 1999, - С.28-32.

14 Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка та ін. - К.: Вища шк., 1999, - С.28-32.

14 Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка та ін. - К.: Вища шк., 1999, - С.28-32.

[15] Антична література: Довідник / О.П.Буркат та ін. - К.: Либідь, 1993. - С.34-36.

14 Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка та ін. - К.: Вища шк., 1999, - С.28-32.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Філософія»: