Сторінка
1

Вступ до фаху. Фінанси

ПЛАН

Вступ

1. Чим обумовлено мій вибір спеціальності?

2. Яким дисциплінам, що вивчаються в коледжі я надаю перевагу для свого формування спеціаліста та інтелігента?

3. Чи задоволена я проведенням занять “Вступ до фаху”.

4. Щоб я хотіла покращити, удосконалити у вступі до фаху.

5. Коледж як структурний підрозділ Київського національно-торговельного університету.

6. Історичний розвиток моєї спеціальності – “Фінанси”.

7. Де я намір працювати після закінчення коледжу.

8. Що я знаю про свою майбутнє спеціальність.

9. Яке майбутнє чекає спеціаліста фінансиста.

Висновок.

Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. Щодня ми вступаємо у безліч різноманітних відносин, важливе місце серед яких займають фінанси. При цьому ефективність фінансової системи залежить від двох основних чинників: фінансової освіченості громадян та майстерності фінансистів-професіоналів. На фоні фінансової безграмотності населення діяльність фахівців втрачає міцну опору, без якої дуже важко досягти належної організації у функціонуванні фінансів. Без достатньої ж кількості висококваліфікованих професіоналів неможливо забезпечити відповідну результативність фінансової діяльності, надійність і стабільність фінансової системи. Цим обумовлюється значення фінансової освіти у суспільстві, необхідність донесення фінансових знань у сім’ї кожному.

1.Ще зі школи я мріяла про професію пов’язану з грошима і працівником банка чи казначейства, або податкової. Моя мрія – це працювати у Державній податковій адміністрації. Тому після закінчення одинадцятого класу за порадою батьків я мого брата я обрала для себе професію фінансист. Тому, що вони розповіли мені, що професія фінанси – життєво важливою. З часом вона буде найпопулярнішою і престижною. Також вони пояснили, що це вибір на все життя. Серйозно поміркувавши я вирішила, і поклала собі за мету – бути фінансистом.

Але щоб досягти цієї мети я докладаю багато зусиль, а мої батьки терпіння і розуміння. І день за днем, крок за кроком я наближаюсь до цієї мети.

2. Я надаю перевагу такій дисципліні, як інформатика. Тому, що вона найбільш пов’язана із спеціальністю фінанси.

Інформатика – це наука про методи та засоби отримання обробки, зберігання, передавання та подання інформації. Яку б ми професію не обрали вона частково пов’язана з комп’ютером. На сьогоднішній день в усіх закладах, фірмах, установах чи підприємствах є комп’ютери, усе комп’ютеризовано. Тому я надаю перевагу цій дисципліні.

3. Так я дуже задоволена проведенням занять: вступ до фаху, тому що я дізналась дуже багато цікавого для себе, щодо моєї майбутньої професії фінансист.

Ми побували у Казначействі де нам багато дечого розповіли про фінансові відносини, що фінанси – це не гроші. Також ми були у банку – де нам розповіли про кредит, про юридичні і фізичні особи, депозити, вклади щодо мене “Вступ до фаху” дав зрозуміти, що це за спеціальність.

4. Я б хотіла продовжити “Вступ до фаху”, щоб побільше дізнаватись, щоб побільше було екскурсій по фірмах, підприємствах. А в цілому “Вступ до фаху” відіграє також велику роль як і ніші предмети.

5. Коледж як структурний підрозділ Київського національно-торговельно-економічного університету Київський державний торговельно-економічний університет – один зі правофлангових вищих навчальних закладів країни, який взяв на себе відповідальну, але дуже важливу місію – забезпечити підготовку фахівців новітньої формації, які поряд із глибокими сучасними теоретичними знаннями опанували б необхідні практичні навички, були адаптовані до роботи у ринкових умовах.

Університет – порівняно молодий вищий навчальний заклад створений 32 роки тому, але вже має свої традиції. Він має високу планку вимогливості до результатів своєї праці.

До послуг студентів – сучасні аудиторії, кабінети. Лабораторії, комп’ютерні класи, бібліотека, спортивно-фізкультурні зали, стадіон, клуб, кафе, гуртожиток. Є широкі можливості для наукової творчості, вивчення іноземних мов, стажування у закордонних навчальних закладах, з якими встановлено та розвивається співробітництво. На талановиту молодь, яка відчуває покликання до науки, педагогіки, чекають магістратура, аспірантура.

Університет сьогодні – це своєрідний техноекономполіс, який має у своєму складі 6 навчальних закладів 1-2-го ступенів, плідно співпрацює з багатьма міністерствами, відомствами, організаціями, банками, фірмами, асоціаціями, закордонними навчальними закладами 10 розвинутих країн.

Ректор професор, заслужений діяч науки і техніки України А.А. Мазаракі.

Київський державний торговельно-економічний університет – провідний економічний вищий навчальний заклад України створений у 1966 р. на базі Київського філіалу Донецького інституту торгівлі, він став відомим центром підготовки та перепідготовки фахівців для народного господарства України. За роки існування університетом підготовлено понад 50 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, багато з яких стали відомими державними діячами, керівниками підприємств і організацій різних рівнів.

Університет на сьогодні:

це заклад вищої освіти, що здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів для галузей невиробничої сфери, зокрема, торгівлі, фінансових установ і банків та інших, це навчальний заклад ІV рівня акредитації;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Фінанси»: