Сторінка
5

Альтернативні технології енергетики, їхні переваги й недоліки

Ісландія першою в світі планує перейти на нове екологічно чисте паливо. Передбачається, що ним стане водень з використанням паливних елементів. У результаті цього новаторського кроку буде скорочено викид в атмосферу вуглекислого газу.

Ісландські власті й ділові кола спільно з відомими гігантами-компаніями «Даймлер-Крайслер», «Шелл» і норвезькою нафтогазовою компанією «Норск гідро» створили компанію, яка саме і займається практичною розробкою впровадження нового виду палива у виробництво. «Сотні років вважали, що водень є надзвичайно важливим енергоносієм. Але тільки тепер в Ісландії зроблено перший крок на шляху практичного втілення цієї мрії», — підкреслює норвезька «Афтенпостен».

На першій стадії передбачається переведення на нове паливо ісландської столиці. На другому етапі на нове паливо перейдуть автомобілі країни. І дуже важливим і відповідальним є третій етап — переведення на нове паливо численного ісландського риболовецького флоту.

Компанія «Даймлер-Крайслер» передбачає вже в 2002 році випустити автобуси на новому виді палива, а перші легкові автомобілі — у 2004 році.

Нова енергетична альтернатива ХХІ ст.*

Цей термін об’єднує принципово нові альтернативні джерела і технології енергетики, технологічно-промислова реалізація яких може кардинально змінити шляхи виходу сучасної цивілізації як з енергетичної, так і з екологічної кризи.

Говорити сьогодні про близьку перспективу практичної реалізації таких «фантастичних» ідей було б передчасно. Але, на думку д-ра Й. Грубера, економіста й активного поборника реалізації ідеї «нової енергетики ХХІ ст.», саме сьогодні розвинені країни світу мусять приділити максимальну увагу і підтримку науково-технологічним розробкам у цьому напрямі. Зауважимо, що термін «space energy» (космічна енергія) багатозначний і відображає різні (принципово нові) види енергії космосу в широкому його розумінні. Найбільш наочно це може бути проілюстровано назвами наукових праць. Так, три доповіді на симпозіумі «Нова енергія» (Стокгольм, 1994 р.) мають дуже красномовні назви: Puthoff, Н. Е. 1994 р. The new energy: the practical use of vacuum field energy (Нова енергія: практичне використання енергії фізичного вакууму); Puthoff, H. E. Zero point-energy research. Energy extraction from empty space. (Дослідження енергії нульової точки. Використання простору); Haisch, B., Rueda, A., and Puthoff H. E. 1994. Beyond E = mc2: A first glimpse of a universe without mass. A first glimpse of a postmodern physics, in which mass, unertia and gravity arise from ungerlying electromagnetic forces. (За E = mc2: перший погляд на Всесвіт без маси. Перший погляд на постсучасну фізику, де маса, інерція і гравітація виникають з електромагнітних сил.)

Можна додати ще статтю Фокса «Три енергетичні технології ХХІ ст.» у науковому журналі «New Energy News». — № 8. — 1996.

Що стосується конкретних технологічних розробок, то інформацію про них обмежено на рівні патентів на винаходи. Наприклад:

1. Топливний елемент Паттерсона (Patterson power cell, PPC). Запатентовано систему для гідролізу води методом «Cold Fusion» («холодний синтез») для отримання водню.

2. Двигун Стенлі Мейєра, що в ньому пальним є звичайна вода (Stenley Meyer’s water-fueled engine). В анотації до патенту сказано: «Молекули води дисоціюють (спосіб не розкривається) на водень і кисень… які далі згоряють, звільняючи енергію більшу ніж за звичайного згоряння в повітрі». Можна лише гадати, що енерго-генератор такого двигуна — аналог водневих паливних елементів.

3. Супермагніт-супермотор Такахаши (Takahashi’s supermagnet-supermotor). Розробка японської компанії «Sciez Corporation» використовує супермагніти в електродвигунах і для зарядки нікель-кадмієвих і літієвих електробатарейок (Battary Doubler), що збільшує термін їх експлуатації в 2,5 раза.

4. Швейцарський M-L перетворювач (Swiss M-L-Converter) — нове джерело енергії на принципі магнетизму: прилад з двох металевих дисків запускають, повертаючи їх у протилежних напрямках, після чого вони працюють автоматично (вид використаної зовнішньої енергії не наводиться).

5. Гідрозвуковий насос Григга (Grigg’s hydrosonic pump). Запатентований пристрій продукує гарячу воду і пару завдяки енергії механічної ударної хвилі.

На жаль, ще, мабуть, не наспів час пояснення новітніми винахідниками принципових схем енергетичного балансу конверсії «space energy» в механічну роботу, що було давньою мрією винахідників «perpetuum mobile». Ми тут не заперечуємо самого факту демонстрацій прикладів нової енергії, але виникають питання щодо фундаментальних традиційних основ (термодинаміки) обгрунтування конверсії будь-якої нової енергії в механічну роботу. Наведені вище авторитетні наукові доповіді і багато інших дають підстави сподіватись, що науково-технологічний прогрес у цьому напрямку може розвиватись так само швидко, як і атомна енергетика в другій половині ХХ ст.

Якщо проекти «space energy» будуть у промисловому масштабі реалізовані в ХХІ ст. ще за життя нинішнього покоління, то які еколого-економічні і соціальні зміни відбудуться? На це питання відповіді найліпше шукати в публікаціях світової наукової преси.

Звернімося ще раз до думки професора Йозефа Грубера, що відображена в назвах його публікацій, наведених нижче.

1. Gruber J., 1994, On economic effects of new energy teсhnologies on individuals and society. (До економічного впливу нових енергетичних технологій на особистість і суспільство.) Матеріали симпозіуму «Нова енергія», Стокгольм, 1994 р.

2. Gruber J., (1995/1996), Innovative Enerhietechnologien: Aus­wirkungen auf Politic. (Інноваційні енергетичні технології: вплив на політику, економіку і суспільство.) Доповідь на конгресі «Нові горизонти у техніці і свідомості», 1995 р., Берн, Швейцарія.

У статтях наводяться конкретні економічні й екологічні приклади (сценарії) ефективності використання нової енергії на транспорті, у промисловості, побуті. Так, у Німеччині сьогодні витрати на пальне для легкового авто становлять у середньому близько 1800 DM на рік. Ціна машини, що буде працювати «без пального» з двигуном «космічної енергії», наприклад, використовуючи спеціальні пристрої, що активують звичайну воду, імовірно мало зміниться, а плата за пальне практично дорівнюватиме платі за воду. За збереження щорічних нинішніх витрат можна буде збільшити щорічний пробіг машини майже вдвічі, замінюючи щороку 10% старих машин на нові. Автори проекту вважають, що екологічну проблему великих міст практично буде вирішено через 10 років після початку реалізації проекту. Підкреслюють цікаві наслідки: відпаде потреба в традиційному пальному, що використо­вується сучасними двигунами внутрішнього згоряння, а це приведе до зміни системи міжнародних потоків нафти і розподілу фінансів між нафтопереробними підпри­ємствами і виробниками машин нової технології. Як негативний бік явища можуть виникнути складні проблеми із забезпеченням звільнених робітників новими робочими місцями, їхньою перекваліфікацією. Важко передбачити всі аспекти змін, які стануться у світовій економіці за реалізації такого проекту. Зараз над цим працюють фахівці, створюючи для кількісної оцінки змін відповідні економетричні моделі. Звичайно це лише футурологічні прогнози.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: