Сторінка
2

Пристрої контролю парності. Пристрої порівняння

В деяких пристроях контролю парності є додатковий вхід, який керує формою подання вихідного сигналу. Наприклад, К561СА1 та 564СА1 (рис.14,б) при V=1 ознакою непарності одиниць у віхдному 12-розрядному коді є напруга високого рівня (лог.1) на виході, а при V=0 ця ж ознака фіксується напругою низького рівня (лог.0).

Пристрої порівняння

Пристрій порівняння (цифровий компаратор) виконує операцію порівняння двох кодів A та B і формує ознаку результату порівняння у вигляді напруги високого рівня на одному з виходів: FA=B, FA>B, FA<B. Найпростішою є схема формування ознаки рівності двох чисел: вона складається з логічного елемента АБО-НЕ, на входи якого подаються результати порозрядного додавання по модулю два. За рахунок деякого ускладнення пристрою отримують два інших виходи компаратора.

Для нарощування розрядності компаратора використовують входи розширення A>B, A=B, A<B. Для прикладу на рис.15 наведена схема з'єднання двох ІМС К561ИП2 для збільшення розрядності до восьми. Електричні параметри ІМС компараторів наведені в таблиці 15.

Умовне графічне позначення пристрою порівняння (цифрового компаратора) К561ИП2

Рисунок 15 Пристрій порівняння К561ИП2

Компаратори широко застосовуються в аналізаторах логічних станів, кодів, в дільниках зі змінним коефіцієнтом ділення, в автоматичних пристроях контролю і керування та ін.

Таблиця 15 Склад компараторів в серіях ІМС

Мікросхема

Розрядність чисел

Час порівняння, нс

Потужність споживання, мВт

Напруга живлення, В

Цифрові компаратори

К1500СП166

9

2.9

765

-4.5

К531СП1

4

17

545

5

К555СП1

4

33

97

5

К134СП1

4

200

45

5

К561ИП2

4

600

1

10

1400

0.25

5

564ИП2

4

360

0.1

10

900

0.025

5

У функціональному складі практично всіх популярних серій є ІМС, які призначені для виконання арифметичних операцій додавання, віднімання та ін. До таких ІМС відносять суматори, їх складову частину - напівсуматори, мікросхеми прискореного переносу (СПП), арифметико-логічні пристрої (АЛП), множники. Коротко розглянемо названі цифрові вузли та варіанти їх мікроелектронної реалізації.

Використана література:

1. Основы промышленной электроники/ Под ред. В.Г. Герасимова. -М.: Высшая школа, 1978.

2. Изъюрова Г.И., Кауфман М.С. Приборы и устройства промышленной электроники. -М.: Высшая школа, 1975.

3. Миклашевский С.П. Промышленная электроника. -М.: Высшая школа, 1973.

4. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. - М.: Высшая школа, 1988.

5. Основы промышленной электроники/Под ред. В.Г. Герасимова. - М.: высшая школа, 1982.

6. Гершунский В.С. Основы электроники. - К.: Вища школа, головн. из-во, 1982.

7. Жеребцов И.П. Основы электроники. - Л.:Энергоатомиздат, 1985.

Нагорский В.Д. Электроника и электрооборудование. - М.: Высшая школа, 1986.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: