Сторінка
1

Алгоритм формування збутової політики підприємства

Основним етапом процесу формування комплексу заходів щодо організації збутової політики є аналіз потреб і можливостей конкурентів, а також їх співставлення з виробничо-збутовими можливостями підприємства. При цьому підприємство повинне орієнтуватися на свого цільового споживача, тобто на ту сукупність покупців, задоволення потреб яких дозволить йому досягти постав­лених цілей.

У зв’язку з цим актуальною є розробка ме­тодичних положень в області формування комплексу заходів щодо реалізації продукції на цільовому ринку, які включають низку взаємозалежних етапів:

а) проведення ситуаційного аналізу цільового ринку з врахування діяль­ності підприємства на ньому;

б) прогнозування обсягів реалізації продукції;

в) вибір стратегій освоєння ринку;

г) розробка інструментів реалізації збутової політики;

д) контроль за виконанням зобов’язань.

Розроблений нами алгоритм формування збутової політики підприємства дозволяє враховувати як основні управлінські процеси, що пов'язані з реалізацією готової продукції на підприємстві, почи­наючи з проведення ситуаційного аналізу так і закінчуючи контролюючими заходами (рис.1).

На першому етапі, із використанням статистичних методів, проводиться оцінка виробничого потенціалу підприємств, який повинен бути реалізований для задоволення існуючого попиту споживачів та підтримки конкурентних позицій на цільовому ринку. Прогнозування реалізації продукції здійснюється на основі аналізу динамічних рядів з врахуванням життєвого циклу товару, який характеризує сезонні і циклічні коливання його споживчого попиту і дозволяє більш точно спрогнозувати обсяги реалізації продукції в перспективі.

Оцінка ефективності збуту

 

Відповідна реакція споживачів

 

Цільовий споживач

 

Ситуаційний аналіз

 

Прогнозування обсягів реалізації

 

Внутрішнього середовища

підприємства

 

Зовнішнього середовища

підприємства

 

Організація збуту

 

Маркетингові канали

 

Системи збуту

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2