Сторінка
2

Нове в педагогіці

1. Разом прочитайте надане завдання й інформацію стосовно його виконання.

2. Визначте, хто говоритиме першим.

3. Викладіть свої думки та погляди на проблему по черзі.

4. Дійдіть спільної думки.

5. Визначте, хто представлятиме результати роботи класу, підготуйтеся до презентації.

Для ефективного спілкування у парах необхідно зважати на кілька моментів.

Зверніть увагу на:

- мову тіла: сідайте обличчям до того, з ким говорите, нахиляйтеся вперед, установіть контакт очима;

- допомагайте співрозмовнику говорити, використовуючи звуки та жести заохочення: кивок головою, доброзичлива посмішка, слова “так-так”;

- в разі потреби ставте уточнюючі запитання, які допомагають прояснити ситуацію, уточнити дещо з уже відомого. Наприклад: “Ти справді маєш на увазі, що .?”

“Чи правильно я зрозуміла, що ?

- висловлюйтеся чітко, по суті справи, наведіть приклади, пояснюйте свої думки.

Запам’ятайте, чого не слід роботи під час активного слухання:

- Давати поради.

- Змінювати тему розмови.

- Давати оцінки особі, котра говорить.

- Переривати.

- Розповідати про власний досвід.

Як працювати в малих групах.

Робота в малих групах сприятиме набуття навичок спілкування та співпраці. Після того як учитель об’єднав вас у малі групи і ви отримали завдання, ваша група за короткий час (3-5 хв.) має виконати це завдання й представити результати своєї групи.

Швидко розподіліть ролі в групі. Оберіть головуючого, посередника, секретаря, доповідача.

Головуючий (спікер):

- зачитує завдання групи;

- організовує порядок виконання;

- пропонує учасником групи висловитися по черзі;

- заохочує групу до роботи;

- за згодою групи визначає доповідача.

Секретар:

- коротко й розбірливо веде запроси результатів своєї групи;

- як член групи він має бути готовим висловити думку групи під час підбиття підсумків або допомогти доповідачеві.

Посередник:

- стежить за часом;

- заохочує групу до роботи.

Доповідач:

Як організувати роботу

1. Об’єднати учнів у пари, визначте, хто з них висловлюватиметься першим і запропонуйте обговорити свої ідеї один з одним. Визначте час для обговорення. По завершенні часу на обговорення кожна пара представляє результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім класом.

Ротаційні трійки

Об’єднання учнів у трійки. Розмістіть трійки так, що кожна з них бачила трійку праворуч і трійку ліворуч. Поставте кожній однакове запитання. Кожен у трійці має відповісти на це запитання по черзі. Після короткого обговорення запропонуйте учасникам розрахуватися від 1 до 2. Учні з №1 переходять через дві трійки проти годинникової стрічки. Учні з №0 залишаються на місці й є постійними членами трійки. Результатом буде зовсім нова трійка. Трійки можна змінювати стільки, скільки у вас є питань.

Два-чотири – всі разом

Ще один варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи. Поставте учням питання для обговорення 1-2 хв. для обдумування. Об’єднання у пари і попр. обговорення своєї ідеї. Визначте час на вислуховування кожного в парі й на спільне обговорення. Об’єднання пари у четвірки і попросіть попереднього обговорення досягнуті рішення щодо поставленої проблеми.

Карусель

Розставте стільці у два кола. Учні, які сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а ті, як сидять у зовнішньому – обличчям до нього. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє – рухливе. За сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером. Мета – пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

Учасники внутрішнього кола є прихильниками однієї точки зору. А зовнішньої протилежної. Триває обмін думками. Учні фіксують у своїх записничках усе, що повідомляє протилежна сторона. За сигналом ведучого відбувається зміна партнерів, дискусія триває. До кінця коло учні, як правило, вже відточують свою систему аргументів.

Робота в малих групах – доцільно ви користувати для розв’язання складних проблем, що потребують колективного обговорення.

Об’єднати учнів у групи, запропонуйте їм сісти по групах, члени групи мають добре бачити одне одного, повідомте про ролі: спікер зачитує завдання визначає доповідача, секретар – веде записи, під час підбиття підсумків допомагає спікеру, посередник – стежить за часом, заохочує до роботи групу, доповідач – чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи.

Діалог – сутність полягає в спільному пошукові групами узгодженого рішення. Клас об’єднується у 5-6 робочих груп і групу експертів із сильних учнів. Групи отримують 5-10 хв. для виконання завдання. Експерти складають свій варіант виконаного завдання, стежить за робото груп і контролює час.

По завершенні роботи представників від кожного робочої групи на дошці роблять підсумковий запис. Доповідачі від груп роблять повідомлення. Експерти фіксують спільні погляди, пропонують узагальнену відповідь на завдання.

“Синтез думок”. Після об’єднання в групи і виконання завдань учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам. Ті доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, із чим не погоджуються. Експерти зіставляють написане з власним варіантом, роблять загальний звіт, який обговорює весь клас.

“Спільний проект”. Завдання. Які отримують групи мають різний зміст і висвітлюють проблему з різних боків. По завершенні роботи кожна група звітує і записує на дошці певні положення. Представники груп складають спільний проект, який рецензує й доповнює група експертів.

“Пошук інформації”. Для груп розробляються запитання. Відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації: роздатковий матеріал, довідкові видання, доступна інформація на комп’ютері, атерфакти (пам’ятки матер. культури), прилади.

Коло ідей – мета є розв’язання гострих суперечливих питань. Коли малі групи завершили роботу над завдання. Кожна з них по черзі озвучує лише один аспект обговорюваної проблеми. Вчитель по колу запитує всі групи по черзі, поки вичерпаються ідеї, цей метод є ефективним у разі розв’язання проблемних питань.

Магічні дрібнички: користуйтесь великими аркушами і маркерами. Червоний – знак підвищеної уваги, чорний колів використовують тоді, коли те, що ви пишете, є неприємним, небажаним.

Акваріум – форма діяльності в малих групах.

Об’єднання учнів у груп по 4-6 учасників, познайомити їх із завданням. Одна з груп сідає в центрі класу. Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії: прочитавши завдання вголос: обговоріть його в групі за 3-5 хв. дійдіть спільного рішення.

Поки діюча група займає місце в центрі, учитель знайомить решту класу із завданням і нагадує правила дискусій в малих групах. Учні, які перебувають у зовнішньому колі, слухають. Не втручаючись у перебіг обговорення. По завершення відведеного для дискусії часу група повертається на свої місця, а учитель ставить класу запитання: Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною? Який з аргументів ви вважаєте найпереконливішим?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: