Сторінка
2

Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

Ось Ot -обсяг продаж;

а - етап впровадження нової послуги на ринок;

b - етап зростання обсягу продажу (новизна );

с - етап зрілості (баланс між попитом та пропозицією);

d - етап падіння (моральне зношення, старіння). До традиційного відносяться класичні види послуг банку.

б/ класичний, він притаманий для "новинок" (лізінг,факторінг)

б) класичний цикл ("бум"), що відрізняється від просто "класичного" по швидкості зростання обсягу продажів на етапах впровадження і новизни. Це свідчить про високий потенційний попит, про необхідність послуги. Найчастіше цей життєвий цикл мають банківські послуги, що є класичними для розвитого ринку і "новинкою" — для нашого, наприклад форфейтирование, лізинг, факторинг.

Крім того, такий життєвий цикл свідчить про стабільне положення виробника на даному ринку, наявності великої кількості традиційних покупців і гарній якості самої послуги;

в) цикл захоплення, якому сприяють особливо модні послуги, характеризується нетривалим етапом зрілості.

Цикл захоплення, якому притамання особливо модні товари, зовсім нові послуги і (чи) товари. Він характеризується коротким етапом зрілості. Найчастіше цей товар виробляється банками зі стійким фінансовим положенням;

Цей вид життєвого циклу товару називається класичним, тому що зустрічається найчастіше, і для нього найкраще розроблені визначені етапи розвитку і необхідні види маркетингу для кожного з них. Цей цикл проходять класичні банківські послуги, надання яких може вироблятися протягом усього періоду існування банку;

г) цикл " тривалого захоплення", тобто послуги, що спочатку були "модні", але потім завоювали своє постійне місце на ринку.

Цикл «тривале захоплення», тобто товари, що пережили цикл «модних» і порівняно міцно завоювали своє постійне місце на ринку. Найчастіше ці товари мають висока якість і задовольняють стабільний попит, наприклад традиційні послуги, зв'язані з діяльністю банку на вторинному фондовому ринку. Банки зв'язані з таким попитом не прямо, а побічно;

д)сезонний життєвий цикл специфічних послуг , які схильні "сезонному" попиту

сезонний життєвий цикл специфічних товарів, що піддані «сезонному» попиту. Це клієнти ринку, що роблять сільськогосподарську продукцію, клієнти, зв'язані з транспортними перевезеннями, індустрією відпочинку і розваг;

е) "ностальгічний", або поновлений життєвий цикл. Банк надає нову або модифіковану традиційну послугу.

«ностальгічний», або що відновляється, життєвий цикл. У цьому випадку товар задовольняє широке коло нестатків чи клієнтів банк устигло запропонувати нову і (чи) більш необхідну модифікацію старої, традиційної послуги. Іншими словами, товар розвивається з розвитком попиту на нього. У даному випадку банк запропонував послугу, що не була сприйнята клієнтом. Існують дві ситуації: чи банк випередив попит своїх клієнтів, чи він запропонував їм уже непотрібну послугу. У кожнім з цих випадків необхідно зробити ситуаційний аналіз положення, що створилося.

ж) провал послуги

На етапі впровадження метою маркетингу є створення ринку для нової послуги. Звичайно модифікація знайомої послуги збільшує обсяг продажів швидше, ніж велике нововведення. На цьому етапі конкуренція слабка. Втрати бувають через існування високого рівня витрат на надання послуг і невдалого маркетингу. Часто рівень прибутку не дуже високий. У залежності від специфіки послуги і ринку банк може установити високу «престижну» ціну на свій чи товар так називану «ціну входження» для масового споживача (клієнта).

На етапі зростання метою маркетингу є розширення збуту й асортиментних груп конкретної послуги. І тому що часто збут швидко збільшується, банк дістає високий прибуток, оскільки усе ще слабка конкуренція дає можливість масовому ринку здобувати необхідні послуги в обмеженого числа банків і платити за них. Відповідно до зростаючого ринком пропонуються модифіковані варіанти базової послуги, що задовольняє інтереси конкретного клієнта, розширює збут. Для цього існує діапазон цін і використовується переконуюча реклама.

На етапі зрілості банки намагаються зберегти свою відмітну перевагу як можна довше. Конкуренція досягає максимуму, поширюється надання знижок. На цьому етапі послуги надаються масовому ринку, клієнтам і контрагентам із середніми доходами. У багатьох окремих банках надається повний асортимент послуг з мінімальними рівнями цін.

На етапі спаду існують три альтернативних напрямки маркетингових дій:

* поступове зниження витрат на маркетинг за допомогою зниження кількості пропонованих послуг і (або) кількості їх операциональных відділень (філій). У той же час банк повинний почати пропонувати ряд інших специфічних традиційних і нетрадиційних послуг;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: