Сторінка
1

Валеологія. Розробка індивідуальної оздоровчої системи

ПЛАН

1. Принципи побудови індивідуальної оздоровчої системи.

2. Загальні вимоги до індивідуальної оздоровчої системи.

3. Поради з розробки та виконання індивідуальної оздоровчої системи.

4. Приблизний варіант індивідуальної оздоровчої системи.

Розробити індивідуальну оздоровчу систему ви зможете, спираючись на наукові знання про людину та природу. Щоб уникнути серйозних помилок при її створенні, слід керуватись основними принципами побудови систем. Правильно розроблена індивідуальна оздоровча система – запорука вашого духовного, психічного, фізичного та соціального благополуччя.

Хотілося б нагадати вам висловлювання автора системи природного оздоровлення Г.С. Шаталової: «Людський організм – найдосконаліша цілісна система, що саморегулюється і самооновлюється. Не заважайте йому своїм нездоровим, що йде врозріз із приписами природи, способом життя, і він віддячить вам гармонією повного духовного, психічного та фізичного здоров'я». Ці слова необхідно пам'ятати під час розробки та застосування індивідуальної оздоровчої системи. Для ефективнішого впливу на організм індивідуальної оздоровчої системи її протягом життя можна творчо змінювати, доповнювати й удосконалювати.

1. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОЗДОРОВЧОЇ СИСТЕМИ

Розробляючи індивідуальну оздоровчу систему, потрібно дотримуватись основних принципів її побудови.

Коротко розглянемо деякі з них.

Насамперед слід дотримуватись принципу цілеспрямованості, виходячи з того, що метою індивідуальної оздоровчої системи є формування, збереження та зміцнення здоров'я.

Принцип науковості вимагає, щоб розробка оздоровчої системи спиралась на об'єктивні закономірності розвитку природи, суспільства та на ваш досвід.

Принцип системностіпередбачає врахування всіх аспектів формування здоров'я.

Принцип єдності теоретичних знань і практики забезпечить практичне значення індивідуальної оздоровчої системи.

Принцип урахування індивідуальних особливостей вимагає всебічного вивчення всіх особливостей організму індивіда (фізіологічних, психологічних),

його складного внутрішнього світу, а також аналізу досвіду особистості.

Таким чином, для створення ефективної індивідуальної оздоровчої системи необхідно вміло використовувати перелічені принципи в їхньому взаємозв'язку і з урахуванням реальних можливостей вашого організму та побутових умов.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОЗДОРОВЧОЇ СИСТЕМИ

Під час побудови й удосконалення індивідуальної оздоровчої системи треба виходити з нижченаведених загальних вимог.

1. Розробляти індивідуальну оздоровчу систему слід самостійно, користуючись допомогою вчителя чи лікаря. Вони можуть дати вам кваліфіковану консультацію щодо застосування тих чи інших оздоровчих технологій, спрямованих на зміцнення та збереження вашого здоров'я.

Якщо ви захворіли, вам необхідно проконсультуватись у лікаря для уточнення застосованих вами оздоровчих технологій.

2. Створюючи індивідуальну оздоровчу систему, керуйтеся тільки науковими знаннями про людину та природу. Філософ Григорій Сковорода зауважив: «Пізнай істину – тоді ввійде у твою кров сонце». Підбираючи оздоровчі методики, узагальнюйте і грамотно використовуйте знання, отримаю вами на уроках біології, хімії, фізики, фізичного виховання.

3. Підбирати індивідуальні оздоровчі методики потрібно таким чином, щоб вони впливали на здоров'я людини в усіх його аспектах (духовному, психічному, фізичному).

На здоров'я в духовному аспекті можуть впливати методика СОЕВУС Г.М. Ситіна, елементи самовиховання тощо. Щоб вплинути на здоров'я у психічному аспекті застосовують аутогенне тренування, релаксацію та інші методики.

На здоров'я у фізичному аспекті значно впливають, наприклад, загартування, дихальна гімнастика, оптимальний руховий режим.

Найбільшого оздоровчого ефекту можна досягти, підбираючи оздоровчі технології, що гармонійнопоєднуються одна з одною за своїм впливом на здоров'я людини в усіх його аспектах.

4. Розробляючи індивідуальну оздоровчу систему, треба виходити з того, що людина має фізичне тіло та біоенергетичні поля.

В індивідуальній оздоровчій системі використовуйте оздоровчі методики, спрямовані на формування здоров'я на рівні біоенергетичних полів (напр., аутогенне тренування, метод СОЕВУС Г.М. Ситіна, дихальні, фізичні вправи, масаж, раціональне харчування). Застосування таких методик сприяє формуванню здорового способу життя.

5. Індивідуальні оздоровчі технології слід підбирати відповідно до конституції тіла та індивідуальних особливостей фізіологічних процесів організму, з урахуванням психологічних особливостей тощо. Вивчивши свої психологічні особливості, визначте, яка з оздоровчих технологій (аутогенне тренування, метод СОЕВУС Г.М.Ситіна та інші) найкраще підходить вам для підтримки психологічної рівноваги.

6. Добір оздоровчих методик залежить від віку людини. Наприклад, у юнацькому віці для загартування організму найкраще застосовувати ходіння босоніж, обливання холодною водою, але не моржування. Методику голодування в оздоровчій системі можна застосовувати лише тоді, коли організм повністю сформувався.

7. Добір індивідуальних оздоровчих технологій, їхнє застосування, а також режим навчання, відпочинку, сну, харчування потрібно узгоджувати та розподіляти з урахуванням біоритмів природи і ваших біоритмів. З цього приводу теоретик і практик здорового способу життя Г.П. Малахов зазначив: «Дотримуйся ритму природи й узгоджуй свою діяльність із ним – це найголовніший закон оздоровлення».

8. Підчас визначення оздоровчих методик індивідуальної системи слід ураховувати матеріальні, побутові умови вашого життя. Якщо ви мешкаєте у приватному будинку, то можете з мінімальною затратою часу проводити ефективне загартування, обливання за системою П.К. Іванова, а якщо в багатоповерховому – методики загартування можуть бути іншими.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «БЖД, охорона праці»: