Сторінка
3

Апаратура для механізованого подавання і збирання флюсу

Флюсові апарати нагнітальної системи варто будувати на безежекторній дії. Пневматична подача флюсу може відбуватися й у вертикальному напрямку.

Для запобігання зволоження флюсу в апаратах нагнітальної системи необхідно встановлювати осушувачі (водовідокремлювачі).

Флюсовий апарат А856 (рис. 7.) призначений для подачі флюсу в зону дуги й одночасного збирання його частини, що нерозплавилася, при зварюванні внутрішніх поздовжніх швів труб діаметром понад 529 мм. і довжиною до 12 м. Для досягнення максимальної компактності, бункер апарата в поздовжньому напрямку розділений на дві камери: праву 5 і ліву 6. У робочому стані апарат підвішений до спеціальної штанги 4, що має довжину, трохи більшу за довжину труби, що зварюється. Необхідне розрідження в камерах створюється ежектором, що діє від мережі стиснутого повітря тиском 0.35 – 0.6 МПа.

Ежектор монтується на протилежному, стосовно флюсового апарату, кінці штанги і трубою 3 з'єднується із правою або лівою камерою апарату в залежності від положення клапана 2.

Рис. 7. Флюсовий апарат А856

Перед початком роботи затвор 7 встановлюють у таке положення, щоб отвір для зсипання флюсу, що знаходиться внизу бункера, був цілком закритий. Потім цей затвор по черзі повертається в одну або іншу сторону. При цьому відповідно клапан 2 з'єднує трубу 3 то з однією, то з іншою камерою, і тім самим, створює в них по черзі розрідження, або з'єднує їх з атмосферою. Завдяки такому переключенню, апарат працює в наступному режимі. Спочатку флюс, що не розплавився, всмоктується в праву камеру і зсипається на шов з лівої камери, а потім функції їх міняються: всмоктування флюсу здійснюється лівою, а зсипання – правою камерами. Обсяг камер прийнятий таким, що при зварюванні труби довжиною 12 м така зміна відбувається двічі. Два люки 1 служать для періодичного поповнення камер флюсом. Апарат рекомендується застосовувати при зварюванні у важкодоступних місцях і труб малого діаметру.

Флюсової апарат А625М (рис. 8.) розроблений для застосування із автоматом для внутрішнього зварювання на стикозварювальній установці кільцевих швів труб діаметром 529 мм і більш. Для максимальної компактності апарат оснащений тільки однією камерою 2, що трубою 3 з'єднана з повітряним ежектором.

Рис. 8. Флюсовий апарат А 625 М.

При включенні апарата суміш повітря з флюсом по трубі 1 всмоктується в камеру 2. Унаслідок зміни напряму руху потоку в камері 2 відбувається сепарування: флюс осідає на дні камери, а повітря трубою 3 відводиться назовні. Подача флюсу в зону дуги здійснюється за допомогою шнека 4. Камера 2 періодично поповнюється флюсом через люк 5.

Флюсоапарат Р-675 (рис. .9.) складається з верхньої 6 і нижньої 5 камер, діафрагми штовхача 4, циклона 7, всмоктувальної труби 8, ежектора 9, чотирьохходового крана 14 і люка 11.

Рис. 9. Флюсовий апарат Р675.

Перед зварюванням робиться первинна зарядка апарата флюсом через люк 11, потім відчиняють заслінку 1, що дає можливість зсипатися флюсові з нижньої камери через трубу 2 до місця зварювання. При відкриванні крана 14 повітря проходить в ежектор 9 і створює розрідження у верхній камері 6 і всмоктувальній трубі 8, завдяки чому флюс зі шва всмоктується у верхню камеру.

Струмінь суміші повітря з флюсом, попадаючи у верхню камеру, розширюється, втрачає швидкість і флюс падає на дно. Потік повітря, що містить флюсовий пил, проходить через циклон 7, дифузор 10 і видаляється за межі робочого місця. Верхня і нижня камери розділені клапаном 13, що під дією вантажу 3, щільно закриває отвір патрубка 12. Керування клапаном здійснюється автоматично. По закінченні зварювання закривають заслінку 1, кран 14 перекриває подачу повітря в ежектор і направляє його в диафрагмовий штовхач 4, який натискає на важіль клапана 13, відчиняє отвір патрубка 12 і флюс із верхньої камери пересипається в нижню.

Раціональне використання флюсової апаратури можливо тільки в тому випадку, якщо при її виборі враховуються конкретні умови, у яких ця апаратура повинна працювати. До таких умов відносяться: необхідність здійснення циркуляції флюсу, або тільки збирання його частини, що не розплавилася; можливість зсипання флюсу з бункера на крайки виробу самопливом, або необхідне застосування примусової його подачі пневматичним способом; необхідність переміщення флюсового апарату, або робота в стаціонарних умовах; максимально припустимі розміри апарату і т.ін.

Стаціонарні апарати найбільш поширені. Їх кріплять до зварювальної голівки або металоконструкції установки і під час роботи вони нерухомі, або переміщаються разом зі зварювальним автоматом.

Пересувні і переносні флюсові апарати знаходять широке застосування при використанні зварювальних тракторів і шлангових напівавтоматів.

Правила експлуатації флюсової апаратури багато в чому залежати від її системи і конструкції.

Пуск флюсової апаратури.

Перед початком роботи необхідно на якийсь час відкрити водоспускні крани, розташовані в головній магістралі стиснутого повітря перед апаратом, спустити воду, що скондесувалася в трубах, (для апаратури, що діє від мережі стиснутого повітря).

Закрити наявні заслінки.

По манометру повітряної магістралі переконатися в наявності стиснутого повітря необхідного тиску, а по амперметру і вольтметру перевірити наявність електроенергії в мережі.

Зарядити апарат флюсом. Засипати флюс слід по трубах і лотках, що мають мінімальну довжину і найбільш рівний профіль. Не допускається заряджати апарат шляхом всмоктування флюсу.

Встановити зсипну трубу точно по шву.

Включити ежектор або ексгаустер (вентилятор) і перевірити справність флюсової апаратури і герметичність усіх з'єднань всмоктувальної і зсипної систем (з'єднання шлангів, відсутність щілин у заслінок). При наявності ушкоджень не допускається введення в дію апарату до повного усунення дефектів.

Підбором діаметра отвору сопла ежектора, або регулюванням обертів вентилятора (ексгаустера) необхідно встановити мінімальну інтенсивність всмоктування флюсу. Цим зменшується здрібнювання флюсу, знос окремих деталей апарату і викиди пилу.

Обслуговування флюсової апаратури під час роботи.

В апаратах, що працюють від мережі стиснутого повітря, необхідно стежити за показаннями манометрів. Тиск стиснутого повітря, подаваного в ежектор, не повинний бути нижче зазначеного в інструкції з експлуатації даної флюсової апаратури.

Регулярно змащувати всі тертьові частини апаратури (при їхній наявності).

Стежити за правильним засипанням флюсу на крайки виробу і повним збиранням зі шва частини флюсу, що не розплавилась. Забірна частина наконечника не повинна занурюватися цілком у флюс і повинна бути завжди відкрита для надходження повітря. Інакше шланг або труба заб'ються флюсом і всмоктування припиниться.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: