Сторінка
4

Іонізація і радіоактивність у біосфері

Інтенсивність іонізуючого випромінювання в біосфері значно зросла за останні десятиліття внаслідок економічної і мілітарної діяльності суспільства: виробництво й випробування атомної зброї та розбудова атомної енергетики. Екологічні проблеми людства

Рис. 29. Графік і таблиця радіоактивного розпаду ізотопу вуглецю для визначення віку залишків органічної речовини

зв’язані саме з наслідками такої діяльності. У розділі 3.1.1 ми роз­глянемо еколого-економічні проблеми розбудови атомної енергетики, а в розділі 3.3.2 — вплив радіаційного випромінювання на організм людини

Література

1. Колотило Д. М. К 61 Екологія і економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: