Сторінка
2

Мультиплексори

Крім цього, існують мультиплексори, канали яких складаються з декількох, наприклад чотирьох, розрядів: К531КП11П, К555КП14 та інші. Особливість багаторозрядних мультиплексорів полягає в тому, що на вихід комутують не одиничний сигнал, а групу сигналв, тобто кодову комбінацію. Такі ІМС включені в серії 530, К531, К555, К1533 в двох варіантах виконання: з прямими виходами (К531КП11П, К555КП11П, К1533КП11) та з інверсними (К531КП14П, К555КП14П, К1533КП14). Названі ІМС мають виходи на три стани, єдину систему розведення виводів в корпусі (рис.13,б), однакову напругу живлення та рівні сигналів 0 і 1.

Мультиплексори на КМДН елементах, які відносяться до серій К561, 564, наприклад К561КП1, 564КП1, відрізняються від розглянутих тим, що вони володіють властивістю двосторонньої провідності. Їх називають двонаправленими, оскільки вони дозволяють комутувати як цифрові, так і аналогові сигнали в обидвох напрямках і тому можуть використовуватись не тільки в якості мультиплексора для комутації одного з входів на вихід, але й в якості демультиплексора (селектора) для комутації виходу на один з входів.

До параметрів мультиплексорів серій К561, 564, які наведені в таблиці 13, також відносяться: найбільший розмах напруги, яка комутується (15В), максимальне значення струму через відкритий ключ (10мА), опір відкритого каналу (200 .300Ом)

В серіях К176, К561, 564 є ІМС (К176КТ1, К561КТ3, 564КТ3), які містять окремі двонаправлені ключі з розглянутими властивостями. Мікросхеми ключів, мультиплексорів та селекторів серії К590, які виконані на основі p-МДН транзисторів, володіють приблизно тими ж можливостями, що і ІМС серій КМДН, але мають нижчу швидкодію. В деяких серіях передбачені ІМС ключів, які використовуються для узгодження малопотужних цифрових пристроїв з навантаженнями, що потребують великих струмів. Наприклад, К514КТ1 складається з дев'яти ключів на біполярних транзисторах з відкритим колектором, які розраховані на струм до 50мА, К146КТ1, містить сім ключів з вихідним струмом до 0.4А.

Використана література:

1. Основы промышленной электроники/ Под ред. В.Г. Герасимова. -М.: Высшая школа, 1978.

2. Изъюрова Г.И., Кауфман М.С. Приборы и устройства промышленной электроники. -М.: Высшая школа, 1975.

3. Миклашевский С.П. Промышленная электроника. -М.: Высшая школа, 1973.

4. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. - М.: Высшая школа, 1988.

5. Основы промышленной электроники/Под ред. В.Г. Герасимова. - М.: высшая школа, 1982.

6. Гершунский В.С. Основы электроники. - К.: Вища школа, головн. из-во, 1982.

7. Жеребцов И.П. Основы электроники. - Л.:Энергоатомиздат, 1985.

Нагорский В.Д. Электроника и электрооборудование. - М.: Высшая школа, 1986.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: