Сторінка
3

Що є джерелами віровчення ісламу, їх характеристика

4. Ислам. Проблеми идеологии, права, политики и економики. Під ред. М. Ф.Ким. Москва. Наука. 1985р.

5. Юридическая енциклопедия под ред. М. Ю.Тихомирова. М.1997р.

6. История государства и права зарубежних стран. Під ред. О.П.Жідкова. ч.1 Норма. Москва.1996р.

[1] (2) стор. 210.

[2] (2) стор. 165-166.

[3] (6) стор. 420.

[4] (6) стор. 420-421.

[5] (6) стор. 421.

[6] (3) стор 526.

[7] За формою це збірник хадисів, тобто розповідей про життя, спосіб мислен­ня і поведінку пророка, його вчинки.

[8] Терміни «шаріат» і «фікх» часто помилково вживають як тотожні. Фікх -теоретичне осмислення і обгрунтування шаріату правознавцями. Інакше можна сказати, що фікх — теорія мусульманського права, що розробляє прин­ципи використання Корана та суни та дає їхню інтерпретацію для виробіт­ки соціальних (насамперед правових) норм.

[9] (6)т стор. 421.

[10] (6) стор. 422.

[11] Відповідно до поділу ісламу мусульманське право можна диференціювати на сунітське (ортодоксальне) та шиїтське (гетеродоксальне). Останнє засто­совується головним чином в Ірані й Іраку.

[12] (6) стор. 422.

[13] (2) стор. 209.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Релігія, релігієзнавство»: