Сторінка
3

Італійське мистецтво епохи відродження і реформації

До кінця XVI ст. саме в живописі найвиразніше виявлялася криза епохи Відродження. Напрям в мистецтві того часу називають ман'єризм: художники копіювали технічні прийоми високого Ренесансу, повторювали образи, використовували живописні відкриття, але колишнього пафосу, сили думки, гуманістичної глибини вже не було. Все більшу роль починає відігравати зовнішня нарядність, декоративність.

Італійське мистецтво справило глибокий вплив на Німеччину (А.Дюрер), Північну Європу (П.Брейгель-старший, І.Босх), Іспанію (Ель-Греко).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. - М.: Мысль, 1987. -348 с. 2. Горфункель А. X., Философия эпохи Возрождения. - М.: Высшая школа, 1990. - 368 с. 3. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. - М.: Юрайт, 1998.- 669с. 4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М.: Искусство, 1990.-319 с. 5. История искусства зарубежных стран. - М.: Искусство, 1980.- 384 с. 7. Історія світової культури. - Либідь, 1994.-320 с. 8. Энциклопедия для детей.- Т. 7. - Искусство. 4.1 - 2-е изд., испр. и перераб. /Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта, 1999.- 688с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Культура, культурологія, етика, естетика»: