Сторінка
4

Історичні умови, освіта і наука в період українського культурного відродження ХIХ ст.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. - К.:Лыбидь, 1991.- 398 с. 2. Історія світової культури. - Либідь, 1994.-320 с. 3. Історія української культури /За загал. ред. Г.Крип'якевича. - К.:Либідь, 1994.- 656 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Культура, культурологія, етика, естетика»: