Сторінка
2

Взаємодія культур і національна самобутність народів

життєзабезпечення, економічною діяльністю, соціальними інститутами, організацією, нормами діяльності, образним сприйняттям, інформаційною та управлінською активністю, рівнем суспільства чи держави. Але кожен народ долає ці перешкоди і робить свій внесок у загальнокультурний розвиток народів Землі.

Список літератури:

1. Історія української культури / За ред. І. Крип'якевича. — Львів, 1993.

2. Кертман Л. С. История культуры стран Европы и Америки. — М., 1987.

3. Конрад Н. И. Очерк истории культуры средневековой Японии. — М., 1980.

4. Куликов В. С. Китайцы о себе. — М., 1989.

5. Культура Древнего Египта. — М., 1976.

6. Культура Древней Индии. — М., 1975.

7. Культура и развитие человека. — К., 1989.

8. Культура і побут населення України. — К., 1991.

9. Культура Средних веков и Нового времени. — М., 1987.

10. Культура українського народу: Навч. посібник. — К., 1994.

11. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

12. Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. — Тернопіль, 1993.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Культура, культурологія, етика, естетика»: