Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 37447
 2. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 10969
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 10154
 4. Р – елементи ІV групи - 9987
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8637
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8556
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8348
 8. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 5954
 9. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5613
 10. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5378
 11. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 5340
 12. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 5184
 13. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 4995
 14. Штучні та синтетичні волокна - 4712
 15. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4706
 16. Виготовлення сукні - 4460
 17. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4413
 18. Електро та газозварювання - 4325
 19. Державне казначейство України, казначейська система - 4195
 20. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 4090
 21. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4088
 22. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4034
 23. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3856
 24. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3849
 25. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3829
 26. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 3781
 27. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3730
 28. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3665
 29. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 3591
 30. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3549
 31. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3500
 32. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 3421
 33. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3377
 34. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3346
 35. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3334
 36. Економічна теорія як наука - 3319
 37. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3313
 38. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 3296
 39. Сучасні методики викладання хімії - 3291
 40. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3263
 41. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3154
 42. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3146
 43. Хімічний склад природних вод - 3116
 44. Термінологічна робота на уроках зоології - 3088
 45. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3084
 46. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 3081
 47. Основи агрохімії - 3056
 48. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3044
 49. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 3034
 50. Спартанська та афінська системи виховання та освіти - 3033
 51. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі - 3029
 52. Вода і її роль в житті людини - 2962
 53. Технічні засоби у рослинництві - 2890
 54. Супутній нафтовий газ - 2887
 55. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2867
 56. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі - 2831
 57. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 2805
 58. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2769
 59. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2755
 60. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2738
 61. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2723
 62. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2720
 63. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2718
 64. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2706
 65. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2604
 66. Види красномовства та сфери його застосування - 2604
 67. Кислоти - 2597
 68. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2589
 69. Основи кошторисного планування - 2583
 70. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2570
 71. Хімія і медицина - 2542
 72. Алюміній - 2479
 73. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2475
 74. Форми (джерела) права - 2472
 75. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2444
 76. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2443
 77. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2443
 78. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2425
 79. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2405
 80. Коксування вугілля - 2401
 81. Кам’яне вугілля і його добування - 2397
 82. Роль хімії в медицині - 2396
 83. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2390
 84. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2389
 85. Основні поняття і закони хімії - 2379
 86. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2373
 87. Місце хімії серед природничих наук - 2364
 88. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2363
 89. Альдегіди і карбонові кислоти - 2310
 90. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2309
 91. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2306
 92. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів - 2304
 93. Класифікація твердих горючих копалин - 2302
 94. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2300
 95. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2299
 96. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2297
 97. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2294
 98. Відкриті та закриті акціонерні товариства - 2292
 99. Сутність та значення державного бюджету - 2290
 100. Каучук - 2279