Сторінка
8

Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

Формування знань про образотворче мистецтво, його історію.

Формування потреб і здібностей для продуктивної художньої творчості.

Розвиток сенсорних здібностей дітей.

Відповідно до методичних принципів, мети і завдань предмета програма з образотворчого мистецтва складається з двох головних розділів:

Сприймання;

Практична художня діяльність.

На нашу думку найширше використати новітні інформаційні технології можна в першому розділі, адже саме він включає в себе такий вид діяльності як сприймання мистецтва.

Сприймання мистецтва передбачає формування навичок сприймання й оцінки художнього образу у творах образотворчого мистецтва. Як розділ роботи, сприймання здійснюється на матеріалі шедеврів світового образотворчого мистецтва та творів сучасних авторів. За допомогою комп’ютера діти можуть ознайомитись з мистецькими творами різних майстрів. Оформивши цей сюжет з відповідним текстовим, музичним забарвленням вчитель дозволить школяреві поринути в чудовий світ прекрасного, що вирішить три наступні завдання:

Формування уявлень про особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва, розуміння ролі виражальних засобів у створенні художнього образу (певного стану, настрою, характеру тощо) твору мистецтва;

Розвиток уміння виразити своє ставлення та емоційне переживання щодо твору, який аналізується;

Формування знань та уявлень про мистецтво і художників, специфіку їхньої праці. Засвоєння спеціальних художніх термінів.

Такі сюжети слід використовувати на початковому етапі засвоєння нового матеріалу з подальшим обговоренням в класі.

Використання комп’ютерних програм під час сприймання творів мистецтва допоможе набути учням на кінець 4 класу початкових відомостей про:

види образотворчого мистецтва;

засоби художньої виразності;

основні матеріали, інструменти з якими працюють художники;

види декоративно-ужиткового мистецтва;

архітектурні засоби художньої виразності.

Щодо можливості використання комп’ютера у практичній художній діяльності, то тут слід зауважити, що в деяких випадках, при опрацюванні певних тем (кольорознавство, геометричні форми) при достатній наявності машин воно буде досить ефективним навіть без особливих знань учнями комп’ютерної техніки. Під пильним керівництвом вчителя діти можуть самі розмальовувати найпростіші деталі чи цілі картинки, малювати прості геометричні форми тощо, використовуючи при цьому найпоширеніші графічні редактори (Paint чи Paintbrash).

Уроки образотворчого мистецтва із використанням персонального комп’ютера.

В цій частині роботи будуть наведені примірні конспекти уроків в різних класах, з акцентуванням на використання комп’ютерних програм PowerPoint, Paint, Paintbrash, CorelDRAW та ін.

Конспект уроку з образотворчого мистецтва (1 клас)

Тема: Є в садках чарівники, яких звуть садівники.

Мета: ознайомити з професією чарівника-майстра паркового мистецтва. Навчити вибирати особистісно-ціннісний матеріал для праці. Розробити графічний проект емблеми садівника (листок, груша). Навчитися створювати композиції з живих квітів.

Обладнаня: комп’ютер з програмомю CorelDRAW, програмою перегляду зображень, малюнки садів та парків.

Хід уроку

Організація класу до уроку.

Актуалізація опорних знань.

Бесіда за темою уроку.

Чи були ви у парку?

Що вас там здивувало?

Які незвичні рослини ви побачили?

Як оформлені там звичайні рослини?

Як ви думаєте, чи самі вони так дивакувато ростуть?

Хто займається їх вирощуванням?

Розповідь про професію садівника (використовуються малюнки чудернацьких рослин у парках і садах).

Розробка графічного проекту емблеми садівника.

У програмі CorelDRAW або Paint вчитель, користуючись підказками класу, ведучи постійний діалог з учнями створює за їх ідеями емблему садівника. (В даному випадку дітям пропонується вибрати певні початкові елементи із зразків, а потім оформити з них композицію – емблему садівника).

Робота над темою уроку.

Повідомлення теми та завдань уроку.

Вправи для очей.

Перегляд ілюстраційного матеріалу композицій з живих квітів (програма перегляду зображень).

Правила техніки безпеки та гігієни праці.

Практична діяльність учнів.

Підсумок уроку.

Перегляд, демонстрація робіт і їх оцінювання.

Конспект уроку з образотворчого мистецтва (2 клас)

Тема: Передавання форми та декору предметів та об’єктів графічними засобами. Рівномірне заповнення площини аркуша. Виконання композиції на тему: «Хто живе у ставку?»

Мета: провести бесіду про різноманітність форм і забарвлення рослин та живих істот, мешканців озер, річок, морів, океанів. Розвивати уяву, фантазію, образне мислення; формувати навички культури роботи з різними художними матеріалами; виховувати естетичні почуття, смаки учнів.

Обладнання: комп’ютер з програмою PowerPoint та програмою перегляду зображень.

Хід уроку

Організація класу до уроку.

Актуалізація опорних знань.

1. Відгадування загадок про риб.

2. Бесіда за темою уроку.

У яких водоймах водиться риба?

Хто з вас бував на риболовлі?

Яку рибу особисто вдалось спіймати?

Робота над темою уроку.

1. Вступна бесіда.

– Діти, можливо комусь з вас доводилось бувати на морі. А чи знаєте ви, що підводний світ приховує безліч таємниць і загадок?

У глибинах морів і океанів мешкає неймовірно багато риб, крабів, восьминогів, морських зірок, молюсків. Такі схожі і водночас різні.

2. Повідомлення теми та завдань уроку.

–.Як ви вже, напевно, здогадались, тема нашого уроку – рибки. Але рибки живуть не тільки у водоймах. Ще одне помешкання для рибок – це акваріум. Сьогодні ми будемо малювати рибок в акваріумі.

3. Перегляд демонстраційного матеріалу.

4. Послідовне виконання композиції з коментарем вчителя (використовується програма перегляду зображень).

4. Вправи для очей. Фізкультхвилинка.

5. Правила техніки безпеки та гігієни праці.

6. Практична діяльність учнів.

Підсумок уроку.

Перегляд, демонстрація робіт і їх оцінювання.

Домашнє завдання.

Конспект уроку з образотворчого мистецтва (3 клас)

Тема: Архітектура як будівельне мистецтво. Виконання ескізу казкового будинку на тему: «Що може розказати про себе будинок» (гуаш, акварельні фарби).

Мета: провести бесіду про різноманітність будівельних споруд, основні принципи архітектури; розвивати уяву, фантазію, образне мислення; виховувати повагу до всіх народів, акуратність при роботі з фарбами.

Обладнання: малюнки будинків. Комп’ютер з програмою PowerPoint та програмою перегляду зображень.

Хід уроку

Організація класу до уроку.

Актуалізація опорних знань.

– Хто такі будівельники?

– Для чого потрібне будівництво?

– Які будівлі вам відомі?

– Дійсно, якщо виглянути на вулицю, то можна побачити, що все що збудоване – зроблене руками людей.

Робота над темою уроку.

1. Повідомлення теми уроку.

– Сьогодні ми будемо говорити про будівельне мистецтво – архітектуру.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: