Сторінка
6

Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

Роботи, створені протягом року, записуються на диск. Таким чином можна підібрати матеріал та розробити електронний посібник.

До створення подібних електронних посібників можна залучати старшокласників, що вивчають інформатику. Вони виконуватимуть по індивідуальних завданнях частини проекту, що полегшить роботу вчителя.

Супровід уроків музики. На цих уроках можна використовувати безліч програм, як для операційної системи Windows, так і для MS-DOC. Всі вони в основному дозволяють:

створювати мелодію, наносити нотні знаки на віртуальний нотний стан;

записувати мелодію, «натискаючи» клавіші на віртуальній клавіатурі;

відтворювати створену мелодію (голосом, за допомогою звучання фортепіано, органа й інших музичних інструментів);

корегувати, зберігати на диску, завантажувати мелодію.

За допомогою цих програм можна проводити музичні диктанти, вирішувати задачі пошуку помилок у записі мелодій і т.д. Робота може бути організована в такий спосіб: перша половина класу працює з музичними фрагментами за комп’ютерами, друга — з тестами на папері, потім групи міняються місцями. Тести на паперових картках складаються за допомогою, наприклад, програми Hyper Studio, потім роздруковуються.

Та для початкової школи слід використовувати й інші можливості музичних редакторів, насамперед це прослуховування різних звукових записів (мелодії, казки, концерти, уривки з класичних музичних творів та ін.). Комп’ютер можна використати і при вивченні типів музичних інструментів. За допомогою демонстрації різноманітних мультимедійних програм можна довідатися про історію створення, зовнішній вигляд обраного інструмента. Цю відео- і аудиоінформацію можна подавати на великому екрані через проектор або працювати з нею індивідуально (з використанням навушників). Саме ці можливості відповідають запитам програми початкової школи.

Переваги, що дає використання мультимедійних програм на уроках музики:

кожен учень має доступ до клавіатури «фортепіано», «гітари» тощо;

можливість озвучити записану мелодію спонукає учнів до творчого процесу створення мелодії;

учень може «побачити» і «почути» будь-який відомий музичний інструмент;

учитель має можливість швидко і об’єктивно контролювати й оцінювати знання учнів за допомогою комп’ютера.

Аналогічно можна використовувати комп’ютерні програми і на уроках трудового навчання, ілюструючи схеми та послідовність виконання тих чи інших виробів. Наприклад, на кожному уроці вчитель демонструє дітям, поетапність виготовлення деталей виробу, елементи закріплення тощо. Це ж можна робити за допомогою слайдів у програмі PowerPoint. Там само учні з різних боків можуть розглянути весь виріб. Заздалегідь заготовлені малюнки в будь-якій відповідній для цього програмі допоможуть учневі пізнати світ професій та профорієнтувати його.

Отже, використання програмного забезпечення на уроках художньо-естетичного циклу може виправдати себе вже після декількох років впровадження в процес навчання. Тому, на нашу думку, слід частіше звертати увагу на шляхи застосовування ІКТ на уроках художньо-естетичного циклу.

Аналіз можливостей використання комп’ютерних програм на уроках художньо-естетичного циклу

Державний стандарт початкової загальної освіти головною метою дисциплін художньо-естетичного циклу, визначає розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні.

Виховання музикою має найточніше, найдоцільніше спрямування на розвиток духовного світу кожного школяра, пов’язується з його загальним розвитком, здійснюється у контексті становлення цілісної особистості.

Завдання учителя – розвинути чутливість учнів до музики, ввести їх у світ добра й краси, допомогти відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань, виховати здатність до активної різнобічної діяльності, сформувати ціннісно-орієнтаційне ставлення до музичного мистецтва, сприяти розвитку художньо-творчих здібностей дітей.

Успішному розв’язанню цих завдань та досягненню мети музичного виховання – формуванню в школярів музичної культури – сприятиме використання новітніх інформаційних технологій в навчанні, а саме комп’ютера на уроках музики.

У цій частині роботи ми розглянемо програми, які можуть бути використані на уроках музичного виховання. Вони призначені для запису і відтворення звукових файлів, отже практично кожна з них може бути використана для прослуховування музичних творів, що неабияк потрібне саме на уроці музики. Опис цих програм подано у додатках (див. Додаток 2).

Уроки музики у 3 класі піднімають учнів на новий рівень осягнення особливостей музичного мистецтва.

Протягом вивчення першої теми «Пісня, танець, марш» учні мають сприйняти та усвідомити пісенність, танцювальність і маршовість. Комп’ютер тут може бути використаний як для прослуховування українських народних та класичних музичних творів, так і для відтворення невеликих їх відрізків, наприклад, для порівняння темпу, швидкості звучання, мелодійності та ін.

Тема «Інтонація» дає уявлення про зв’язки музики з мовою, про музику як мову, що виражає почуття людини. І тут нові можливості відкриває використання прикладного програмного забезпечення, що забезпечить міжпредметні зв’язки з уроками української мови. Наприклад, комп’ютерні програми можуть чудово проілюструвати розстановку інтонаційних відтінків як в мовленні (при читанні текстів) так і в музиці (під час прослуховування творів).

В процесі опрацювання теми «Розвиток музики», прикладне програмне забезпечення допоможе наочно продемонструвати ладогармонійні, темброві й виконавські прийоми розвитку музики. З допомогою музичного редактора учні почують один і той самий твір у виконанні на різних музичних інструментах, що допоможе їм порівняти звучання та встановити зв’язки між мелодією та засобами її відтворення.

4 клас

Оскільки 4 клас — це завершальний етап початкової освіти, то уроки музики мають підсумувати матеріал попередніх років навчання, узагальнити музичний досвід школярів. Учні продовжують ознайомлюватися з музикою, розширюють уявлення про традиції і своєрідність музичного мистецтва свого народу та інших народів світу.

Теми цього року навчання підводять дітей до усвідомлення ролі музики у житті суспільства, встановлення зв’язків між музикою різних народів, сприяють глибшому засвоєнню школярами таких закономірностей музичного мистецтва, як зв’язок музики з життям, єдність змісту і форми, зв’язок народної та професійної творчості тощо.

Процес роботи над піснею повинен завжди бути художнім спілкуванням школярів із музикою. Отже, вибір прийомів розучування пісні має зумовлюватися її художнім образом та інтонаційним строєм. Наприклад, розучуючи українську народну пісню «Сіяв мужик просо», слід звернути увагу дітей на світлий і прозорий колорит музики, жартівливі інтонації ігрової пісні. Це можна забезпечити паралельним показом на екрані комп’ютера танцю під цю мелодію, а потім і запропонувати самим дітям відтворити деякі рухи. Переживання емоційно-образного строю, прагнення виразити своє ставлення до виконуваного спонукатиме дітей поводитися й співати відповідно до настрою твору.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: