Сторінка
5

Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

Природне прагнення людини до творчості, гармонії, любові. Тому жодна галузь знань не може бути відірвана від естетичного виховання.

Друковані видання про комп’ютерні технології в більшості випадків розглядають лише технічні питання: програмне забезпечення, роботу з прикладною програмою, в конкретному середовищі, мультимедіа і т.д. На сьогоднішній день хороший вчитель інформатики повинен знати та вміти працювати з великим об’ємом інформації. За цими показниками та критеріями зовсім забувається внутрішній світ дитини, її емоції, інтереси, естетичний розвиток.

Вже у 80-і рр. у виданнях стали дискутуватися питання про скупість інтересів школярів, перекручуванні моральних норм, а останнім часом — і про байдужість, жорстокість тощо. І цей список можна продовжувати.

Та за вирішенням соціальних і політичних проблем багато-хто просто не вважає за потрібне висувати на перше місце питання естетичного виховання особистості, а тим паче використовувати засоби НІТ для його підтримки.

Людина завжди прагне до краси. Вона насолоджується природою й архітектурними спорудами, прикрашає своє житло й одяг. Немає такого народу, якому невідоме почуття прекрасного. Людина має здатність знаходити, зберігати і створювати красу.

І щоб навчити дитину цілісному сприйняттю навколишнього світу, навчити її переживати, ототожнювати цінності у своєму житті з ідеалами, звертаються до такої області знань, як естетика.

У розв’язані задач естетичного виховання велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп’ютер і засоби мультимедіа.

На жаль, питання естетичного розвитку при роботі з комп’ютером ще не одержали належного висвітлення в педагогічній літературі. Однак як у вітчизняній, так і в зарубіжній періодичній пресі все частіше піднімаються питання, що зв’язують у єдиний ланцюжок мистецтво, виховання і комп’ютер.

Протягом всієї історії людства художники з великим ентузіазмом освоювали будь-які нововведення і переймали нові технології, нові фарби, матеріали, інструменти. Тому з появою комп’ютерів, а особливо прикладних графічних програм ці засоби були відразу ж сприйняті художниками, у результаті виник новий напрямок у мистецтві — комп’ютерна графіка.

В. Є. Лепскі та Н. Ф. Лепскі у своїй праці «Комп’ютер у художній освіті» відзначають, що «намітилися два різних підходи до використання комп’ютерів в області образотворчого мистецтва. В одній з них комп’ютер використовується як простий інструмент — свого роду палітра і полотно, за допомогою яких художник «пише картини». В іншому художник задає машині програму, внаслідок чого та створює малюнок свідомо непередбачений, але розрахований машиною на основі математичної функції». Американський художник Девід Ем, відомий своїми «космічними» комп’ютерними картинками, стверджував: «Комп’ютер наштовхує мене на такі думки, які ніколи не прийшли б мені в голову без нього». Комп’ютерний художник має велику можливість маніпулювати створеними їм структурами, застосовуючи їх так, як йому це потрібно, чого, звичайно, не може собі дозволити художник традиційного напрямку. Отут зовсім інший вид розумової діяльності. У момент створення комп’ютерного малюнка активізуються фантазія, логічне мислення, цілісне бачення, комплексне сприйняття. Малюнок як би складається з окремих елементів, створюючи єдине образне ціле, підлегле творчому задумові художника.

Зміст предметів «Основи інформатики й обчислювальної техніки» або «Комп’ютерні технології» в системі шкільної освіти орієнтований на розвиток логічного мислення і може бути віднесений до точних наук, та й базовий компонент не залишає часу на творчу самореалізацію — це обумовлено навчальною програмою та часовими межами. Тому вирішення поставленого питання можливе при введенні спеціальних інтегрованих курсів або під час реалізації міжпредметних зв’язків на уроках художньо-естетичного циклу.

Якщо розглядати інформатику як предмет художньо-естетичного циклу, то через спілкування з прекрасним стане можливим формування творчої особистості, розкріпачення свідомості дитини і розвиток образного мислення. Варто відзначити, що в цьому процесі особливу увагу варто приділити захопленості й майстерності вчителя.

Зазначені проблеми тільки починають розглядатися в педагогічній літературі і ставлять перед нами багато питань з області психології, педагогіки, естетики, без вирішення яких неможливе виховання дитини в XXI столітті.

Хоча предмет естетики історично рухливий і мінливий, а найбільш повно закони естетичного розуміння світу виявляються в мистецтві, суб’єктом естетики була і залишається людина, яка відчуває. Тому завдання вчителів — через естетичне виховання та вміння працювати з комп’ютером привести дитину до творчості, усвідомленню своєї індивідуальності, бажанню мріяти діяти, творити.

До предметів художньо-естетичного циклу належать музика, трудове навчання та образотворче мистецтво.

При вивченні цих предметів учні розвивають пісенність, танцювальність, слух, голос, сприймання музики, сприймання художнього мистецтва, навички практичної роботи з мистецькими творами, уміння виражати своє ставлення та емоційне переживання щодо твору мистецтва, уявлення про світ професій тощо.

Говорячи про виховання потрібно розуміти і неабиякі нові можливості, які дає нам використання комп’ютера у навчанні на образотворчому мистецтві, музиці чи трудовому навчанні.

Відомо, що інформація краще засвоюється, якщо вона подається в різноманітному й зручному для її сприйняття вигляді. Навряд чи буде цікаво і запам’ятається школяреві тема «Образ жінки-матері в образотворчому мистецтві» (образотворче мистецтво, 4 клас), якщо про неї дитина довідається з надиктованого конспекту, а самі картини будуть намальовані у підручнику чи вивішені на дошці. Добре, якщо є в класі телевізор, відеомагнітофон, репродукції й інший наочний матеріал. Тоді тему уроку можна донести так, що вона викликає в школярів жвавий інтерес. Ще ефективніше буде, якщо кабінет оснащено комп’ютером із проектором, а краще локальною комп’ютерною мережею.

Крім того, при наявності таких засобів можна проводити контроль знань майже на кожному уроці.

Отже, розглянемо можливості використання комп’ютера на уроках образотворчого мистецтва.

Для демонстрації репродукцій, фотографій і схем можна приготувати слайди (наприклад, у програмі PowerPoint), у яких використовуються різні анімаційні ефекти. Матеріал супроводжуватиметься пояснювальним текстом, музикою, голосом диктора. Виділені ефекти дають уявлення про деталі і символіку.

Можна демонструвати гамму кольорів, виділяючи розглянуті фрагменти і знебарвлюючи (або затінюючи) все інше. За допомогою засобів мультиплікації можливо окреслити лінії перспективи або плавно обрисувати композицію.

Матеріал для показу набирається з різних джерел — це готові графічні файли з Інтернету або з компакт-дисків, скановані репродукції з книг і альбомів. Музика може бути запозичена з будь-якого джерела, дикторський текст записується за допомогою активного мікрофона і програми CoolEdit.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: