Сторінка
15

Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

Для створення креслень автомобілів, літаків, будинків, окремих агрегатів є програми інженерної графіки, наприклад, AutoCad та ін.

Для ділової графіки є програма Visio. Вона дає змогу нарисувати організаційну схему виробництва, блок-схему алгоритму, схему розташування кімнат і меблів у помешканні, структуру комп’ютерної мережі.

Також є графічні редактори Grayola та всі вище перелічені програми не є поширеними серед вчителів початкової школи, адже є досить складними для учнів 1-4 класів. Найпоширенішим в цьому плані є графічний редактор Paint. Нижче подано опис цієї програми.

Графічний редактор Paint

Paint – це растровий редактор, що створює зображення у вигляді набору пікселів. Редактор Paint може виконувати за допомогою миші чорно-білі і кольорові малюнки. Інструментами редактора можна створювати контури і виконувати заливання кольором, малювати прямі і криві лінії, імітувати малювання олівцем і пензлем, вирізати, копіювати і вставляти різні фрагменти зображення.

Paint знаходиться у стандартному пакеті програм Microsoft Office. Тому запуск програми Paint здійснюється натискання на кнопку Пуск на панелі задач і вибором команди Програми – Стандартні – Paint. Після запуску відкривається робоче вікно програми.

Вікно редактора Paint містить елементи, звичайні для вікон Windows-додатків: заголовок, кнопки керування вікном, рядок меню, робочу ділянку, смуги прокручування, рядок статусу й обрамлення. Крім цього, у вікні Paint розміщені елементи, властиві саме графічним редакторам, – панель інструментів і палітра.

Панель інструментів у лівій частині вікна містить 16 кнопок-піктограм. Призначення кожної кнопки ви можете прочитати на спливаючій підказці, що з’являється при наведенні на неї покажчика миші. Серед інструментів панелі є Олівець, Пензель, Ластик, Заливка, Вибір кольорів тощо.

Інший характерний елемент вікна Paint – палітра – розміщений у нижній частині екрану. Зліва на панелі палітри є два квадрата, що перекриваються, з яких верхній пофарбований в основний колір, а нижній – у фоновий колір. Основний колір використовується для зафарбовування ліній, меж об’єктів і тексту. Фоновий колір застосовується при заливанні об’єктів із замкнутими межами і фону напису.

Графічний редактор Paint може бути використаний для роботи з точковими малюнками, що збережені як файли з розширеннями jpg, gif або bmp. За допомогою Paint можна, наприклад, переглянути зображення з компакт-диска, сканований малюнок, малюнок, отриманий з Інтернету.

Для малювання ліній у редакторі Paint передбачені інструменти: Лінія – малювання прямих ліній, Олівець – малювання довільних ліній (від руки) і Крива – малювання кривих ліній.

Працюючи в редакторі Paint, можна послідовно скасувати останні три дії. Це особливо зручно учням, які працюють в цій програмі.

Практично жодна програма графічного редактора не обходиться без таких інструментів малювання, як Пензель, Розпилювач і Гумка. Ці інструменти передбачені й у редакторі Paint.

У редакторі Paint є інструмент Надпис, за допомогою якого можна у створюваний малюнок ввести будь-який текст. При цьому у вікні редактора з’являється панель Шрифти, де задається потрібний шрифт, його розмір і написання. За допомогою палітри можна обрати і колір тексту

Специфіка редактора така, що він може з успіхом використовуватися в навчальній діяльності, з узгодженістю із предметами художньо-естетичного циклу, та опорою на здобуті знання з кольорознавства, (основні та похідні кольори, секрети утворення похідних кольорів) та правила композиції під час створення малюнків.

Опис комп’ютерних програм для навчання музики

Програми для DOS

В таблиці наведений перелік програм, які працюють з файлами відрахунків.

Програма

Опис

VPLAY  

Відтворює звуковий сигнал, записаний у VOC-форматі

WPLAY  

Відтворює звуковий сигнал, записаний у WAV-форматі

VREC

Записує звуковий сигнал у VOC-форматі

WREC

Записує звуковий сигнал у WAV-форматі

READDRV  

Повідомляє номер версії драйвера, базову адресу порту введення/виведення, номери перерви і каналів DMA звукової плати

VOCHDR  

Додає Header (заголовок) в первинний звуковий файл (Raw Date Sound File)

JOINTVOC

Об’єднує дані різних звукових файлів

VOC2WAV

Конвертує відрахунки з VOC-формату в WAV-формат

VOCO2N

Конвертує VOC-файли версії 1.10 в файли версії 1.20

VOCN2O

Конвертує VOC-файли версії 1.20 в файли версії 1.10

Програми микширування звуку для аудіоплати Sound Blaster Pro

Програми SBP-SET і SBP-MIX виконують різноманітні вказівки для запису і відтворення сигналів. Програма SBP-MIX є резидентною в пам’яті. Це означає, що після завершення взаємодії з нею вона продовжує працювати у фоновому режимі займає деякий об’єм оперативної пам’яті. Програма SBP-SET завершує роботу після виконання вказівок і звільнює пам’ять.

Програма FM-орган (на вінчестері зберігається у файлі під іменем PRO-ORG. EXE) працює із синтезатором звукової плати Sound Blaster Prо. Хоча при першому знайомстві ця програма здається лише забавкою, вона все ж має цікаві можливості для створення мелодій. Програма FM-орган дозволяє зберігати зіграні мелодії у файлах на диску і використовувати їх повторно. Для створення мелодії можна використати зовнішню клавіатуру електронного музичного інструменту, підключеного до звукової плати через MIDI-інтерфейс. Нижче будуть описані можливості даної програми.

Гра

Клавіатура комп’ютера може бути використана в якості клавіатури синтезатора звукової плати Sound Blaster Prо.

Для початку роботи необхідно перейти в каталог PRO-ORG і запустити програму FM-орган командою PRO-ORG. Після запуску програми на екрані відтвориться її вікно, в нижній частині якого знаходиться головне меню.

Для початку гри на FM-органі потрібно натиснути клавішу [F2]. Головне меню замінюється іншим. Це меню вибору музичного інструменту, супроводу і задання темпу.

Програма FM-орган моделює музичну клавіатуру для семи октав. Клавіші для п’ятьох октав відображені на екрані. Клавіші октав, на котрих можна грати в даний момент, використовуючи чотири ряди клавіатури комп’ютера, помічені з обох сторін смужками. Смужки можна переміщувати з допомогою клавіш переміщення курсору, змінюючи доступні октави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: